Laat ons samen   De onafhankelijkheid voltooien

‘LAAT ONS SAMEN
DE ONAFHANKELIJKHEID VOLTOOIEN…’

Een aanrader voor alle Surinamers en het begin van de dringend noodzakelijke discussie over de toekomst van ons Suriname.

Sluit je vandaag
nog aan bij de PALU

PALU richt zich op een nieuw, dynamisch productiebeleid

previous arrow
next arrow
Slider

Speerpunten van de PALU

PALU staat bekend om zijn uitgebreid en samenhangend verkiezingsprogramma. De afgelopen 3 verkiezingen is de PALU de verkiezingen ingegaan met een verkort speerpunten programma. Hieronder een greep van aandachtspunten uit de diverse speerpunten.

Een rationele herindeling van de districten dient op korte termijn te worden gerealiseerd terwijl verplaatsing in de toekomst van het nationale bestuurscentrum naar een meer centraal gelegen nieuwe stad in het achterland terstond serieus in studie dient te worden genomen. Dit met het doel om een optimale spreiding van de ontwikkelingsactiviteiten naar alle delen van de bevolking te bewerkstelligen en voorts om het totale grondgebied van ons land onder effectieve controle van ons volk te brengen, met alle daaruit voortvloeiende positieve effecten.

De decentralisatie van bestuur zal, mede ter stimulering van de regionale sociaaleconomische ontwikkeling, effectiever en efficiënter, versneld en vollediger én over de gehele linie (alle districten en ressorten) moeten worden doorgevoerd. Het zal de regio’s in staat stellen om vanuit eigen inzicht oplossingen aan te dragen voor eigen problemen. Het vraagstuk van de Grondenrechten zal ook vanuit dezelfde democratiseringsfilosofie binnen twee jaren tot een oplossing worden gebracht

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris.

Wist je dat?

Wist je dat de PALU een van de eerste multi-etnische partijen is in Suriname. Sinds haar ontstaan is de PALU een partij die opkomt voor alle Surinamers. Hieronder een greep van de verworvenheden van de PALU

Voor de PALU is eenheid en harmonie onder de Surinaamse bevolking een belangrijke voorwaarde in de ontwikkeling van Suriname. Om dit te realiseren is het belangrijk op de eerste plaats ons te ontdoen van koloniale erfenissen en gedachten van “verdeel en heers”. De PALU is daarom een multi-etnische organisatie vanaf haar oprichting. De “verdeel en heers” politiek was geïntroduceerd om de Surinamers etnisch te verdelen om vervolgens te onderdrukken en overheersen. Het overnemen van deze gedachte, zeker in de Surinaamse politiek, zal daarom ons nog verder in “onderontwikkeling” en “onderdrukking” storten. Welvaart en welzijn zal vanuit de ideologie van de PALU gebracht moeten worden voor ALLE Surinamers, geen enkele groep hoe klein of groot dan ook uitgezonderd, ongeacht ras, kleur, geslacht, en seksuele geaardheid.

Vanuit deze gedachte heeft de PALU daarom nooit ertoe bijgedragen aan het creëren van de “traditionele gescheld en pro-contra sfeer” tussen de oppositie en de coalitie In De Nationale Assemblee. Handelingen en het doen van uitspraken om angst voor elkaar op te roepen zullen we afstand van moeten nemen als we dit land tot ontwikkeling willen brengen in allergrootste eenheid.

De PALU assembleeleden hebben vanuit deze filosofie zowel vanuit de oppositie als vanuit de coalitie een constructieve bijdrage geleverd aan wetten en beleidsmaatregelen, indien deze in het belang waren van de ontwikkeling van Suriname en het Surinaamse volk.

De PALU is van mening dat Suriname en Surinamers alleen tot grotere hoogten gebracht zullen worden indien er vooral eenheid in politiek denken wordt bereikt over onze ontwikkeling op lange termijn. Er zal in zo groot mogelijke eenheid een concept moeten worden ontwikkeld waar wij met Suriname over 30-40 jaren willen zijn. En dan gaat het niet om de gebruikelijke “wensenlijstje” en “hoeveel potentie Suriname heeft”. Maar in de gedachten van de PALU gaat het stellen van haalbare concrete prioriteiten in onze ontwikkelingsdoelen vanuit de gedachte dat Suriname een onafhankelijk land is. Lange termijn prioriteitsgebieden moeten dan gezamenlijk worden opgetekend zoals economische (sub-)sectoren die ontwikkeld moeten worden, een daarop afgestemde energievoorziening, ruimtelijke ordening, milieubeleid en onderwijs, en een integrale benadering van de gezondheidssector, sociale zorg en huisvesting in samenhang met onze economische ontwikkelingen en financiële verdiensten.

Het houtkoolproject werd in 1975 geïnitieerd onder leiding van de toenmalige PALU voorzitter Iwan Krolis toen hij de nationale directeur was van het UNDP/ FAO project ‘Forestry Development in Suriname’, dat was gericht op het leggen van een moderne basis voor het Surinaamse bosbeheer. Ht project beoogde de productie van industriële houtskool voor de export (1975-1977), uit de enorme hoeveelheden rondhout die anders verloren zouden gaan, uit een ongelukkig bosconversie-programma van zijn voorgangers.

De houtskool werd in die periode in het Mapane- en het Coesewijnegebied als reductieagent voor de staalindustrie in Scandinavië geproduceerd. De houtskool was van zeer hoge kwaliteit, vanwege de afwezigheid van hardnekkige schadelijke verontreinigingen als fosfor en zwavel! Het product was om een (aanzienlijke!) waarde toe te voegen aan de vele tienduizenden tonnen hout, die anders ongebruikt verloren zouden gaan bij een ander mislukt ontwikkelingsproject uit Nederland, dat was gericht op de omzetting van ons tropische bos naar naaldhout(pinus)bossen.

Trouwens het houtskoolproject is binnen twee jaar nadat de PALU-kaders door de intriges van de aan de macht zijnde Oude Politiek uit het project waren gewipt, door incompetentie van haar kaders te gronde gegaan (eind 1978).

De PALU is de politieke partij die als eerste is gekomen met een geïntegreerd ontwikkelingsplan als deel van de campagne tijdens de algemene verkiezingen in 1977. Nationaal Urgentie Programma 1977

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris.

Geschiedenis

Jim Hok - Palu

De PALU is als politieke partij opgericht op 12 maart 1977, maar de basis ervan is al veel eerder. Rond 1971 begonnen mensen uit de beginnende verwarde veelkoppige Surinaamse progressieve beweging zowel hier als onder de in Nederland verblijvende Surinamers elkaar te vinden en vormden in 1973 de actiegroep Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie, PALU. Lees verder…

Doelstellingen

PALU Campagne

De PALU stelt zich ten doel om door politieke actie in ruimste zin, de op onderschikking en uitbuiting van volk gerichte maatschappelijke orde in Suriname te wijzigen in een op welvaart en welzijn van het volk gerichte democratische, sociaal rechtvaardige maatschappelijke orde en om ook overigens de voorwaarden te scheppen voor de optimale ontwikkeling van het Surinaamse volk in onderlinge harmonie en in harmonie met de wereldgemeenschap. Lees verder…