TETARY STREED IN EENHEID

TETARY STREED IN EENHEID

Met het neerhalen van het standbeeld van Barnet Lyon en het opzetten van het standbeeld van de Janey Tetary in plaats daarvan, is weer een stap in de goede richting gedaan om Surinaamse leidinggevende verzetsstrijders, helden uit ons verleden, de juiste plaats te geven die hen toekomt in onze geschiedenis en samenleving. De complimenten voor de organisatie, instituten en personen die achter deze aktie staan. Het gaat om een nationale kwestie. De PALU is van mening dat er is veel meer te halen valt uit het verhaal rondom Tetary, zoals meer eenheid in het doorbreken van de negatieve rol van Nederland, alsook in de ontwikkeling van ons land.

VERBAND MET HET HEDEN

Deze aktie moet niet slechts een simpele ad hoc helden verering zijn. Deze politiek gemotiveerde moord op Tetary moet in een historisch perspectief geplaatst worden en in verband worden gebracht met het heden. Wat is er in principe veranderd met wat er toen onze voorouders is aangedaan en wat er recent door Nederland Suriname is aangedaan door onder andere het financieren van een binnenland oorlog? We zouden als Surinamers veel meer moeten halen uit de boodschap die Tetary ons gaf en geeft in haar strijd tegen onderdrukking en de wijze waarop de Nederlanders hebben getracht dit in de doofpot te stoppen.

REM OP ONAFHANKELIJKHEIDSPROCES

De PALU is met vele anderen in ons land van mening dat onze dekolonisatie strijd nog niet is beëindigd. Politiek Den Haag heeft vandaag de dag nog een veel te grote remmende invloed op ons dekolonisatieproces c.q. ons onafhankelijkheidsproces. Voltooien van ons onafhankelijkheidsproces zal de Surinamer moeten verheffen naar een mens die trots is op haar geschiedenis en afkomst, meer geloof heeft in haar eigen kunnen, zichzelf en haar medemens versterkt en eenheid schept. Wij moeten met meer begrip voor elkaar, in grotere eenheid met elkaar, optrekken om ons land te ontwikkelen. We moeten ons onder andere inzetten om de personen die de juiste positionering van Tetary ondergraven door hier een etnische stempel op te drukken, met begrip tegemoet te treden en ze van het juiste verhaal te overtuigen. Te veel Surinamers zijn nog gevangen in de door de kolonisator ingebrachte ideologie van minderwaardigheid, angst en verdeeldheid.

Geen enkele bevolkingsgroep mocht een held hebben van de Nederlandse kolonisator. Helden die het Surinaamse volk verbonden, eenheid maakten dwars door alle etnische gelederen en ons leerden ten strijde te trekken tegen onderdrukking, waren een gevaar voor de Nederlandse kolonisatoren. Elke Surinaamse verzetsleider die nationale eenheid bracht of probeerde te brengen werd daarom systematisch geëlimineerd. Zie als voorbeeld onze strijders Baron, Boni en Joli Coer die zijn geëxecuteerd, zoals dat ook het geval is geweest met Tetary, Jumpa Radjguru en Wongsoredjo. Anton de Kom die werd verbannen en Louis Doedel die werd opgesloten als een ‘gek’.

NATIONALE EENHEID

Politieke leiders die gehoorzaam en onderdanig waren, angst en verdeeldheid brachten in de Surinaamse samenleving, mochten hun “werk” doen onder toeziend oog van de Nederlandse kolonisator. Vandaag de dag zeggen we “zo denkt de Surinamer nou eenmaal” en het is de Surinaamse cultuur. Een zienswijze die Tetary en alle andere verzetsstrijders zullen doen draaien in hun graf omdat zij dwars door alle etnische groepen actief waren.

Lering trekkend uit ons verleden en zeker hoe onze Surinaamse verzetsstrijders te werk gingen zouden we moeten begrijpen dat het in stand houden van de gedachten die ons werden aangeleerd om ons te verdelen en te onderdrukken, alleen maar onderontwikkeling zal brengen. Leiders die ons volk vandaag de dag verdelen, of door etnische gedachten, of door omkoping te eigen bate of partijbelang, zullen slechts blijken de nieuwe onderdrukker te zijn geworden van het eigen Surinaamse volk en een rem op onze ontwikkeling. Daarentegen, heeft onze recente geschiedenis na de onafhankelijkheid heel duidelijk aangetoond dat nationale eenheid een dwingende vereiste is om onze lange termijn ontwikkelingsrichting te formuleren en uit te voeren, ten einde blijvend meer welvaart en welzijn te brengen voor het Surinaamse volk.

Facebook Comments