LANGE TERMIJN ONTWIKKELING ONDUIDELIJK IN UITGESPROKEN BELEID

LANGE TERMIJN ONTWIKKELING ONDUIDELIJK IN UITGESPROKEN BELEID

Het is weer duidelijk geworden dat het ontbreken van eenheid in de lange termijn ontwikkeling een belangrijke hindernis vormt op onze weg naar welvaart en welzijn. Niet alleen komt dit naar voren in de onlangs uitgesproken jaarrede, maar ook in de kritieken op de jaarrede en de ingediende begrotingen wordt dit duidelijk. Als we niet weten waar we naartoe gaan, dan bevat elke jaarrede wel enkele goede en goed klinkende onderdelen. Maar als het lange termijn doel ontbreekt en dus de samenhang ontbreekt, dan zal dit ons niet dichter brengen bij waar wij willen zijn met de ontwikkeling die wij wensen voor land en volk.

SAMENHANG ONTBREEKT

De PALU heeft dit reeds eerder bij de behandeling van het vijf jaren Ontwikkelingsplan gepresenteerd. Het gebrek aan een lange termijnvisie komt nu bij de jaarrede op diverse vlakken tot uiting. Om te beginnen zal elke ontwikkeling die we serieus ter hand willen nemen meer dan vijf jaren in beslag nemen. Of we nou in de jaarrede praten over dekolonisatie, de hervormingen van ons onderwijs of het ontdekken van gas en aardolie voor onze kust, als wij niet weten waar we naartoe willen met de Surinaamse mens, waar ons onderwijs hervormingen of onze grote economische investeringen ons uiteindelijk zullen brengen over 30 jaren, dan kan en zal elke beleidsmaatregel en beleidsvoornemen goed klinken. Maar indien de samenhang in het beleid ontbreekt, zullen deze pogingen om het land naar grotere hoogten te brengen tevergeefs blijken te zijn. Erger nog, het zal ons brengen waar we niet willen zijn. We hebben dit reeds in opeenvolgende jaarreden onder de voorgaande regeringen meegemaakt. Dit zullen we met zijn allen drastisch moeten wijzigen. Als we zo doorgaan, zal ook de ontdekking van gas en aardolie een vloek blijken te zijn voor Suriname, dan dat het ontwikkeling en voorspoed zal brengen voor ons volk.

RAMMELENDE BEGROTINGEN

In het verlengde van het bovenstaande, is reeds jaren bekend dat de wijze waarop we beleid formuleren en uitvoeren van alle kanten rammelt. Hier moeten we ons zeer ernstig zorgen om maken. Naast dus een gebrek aan samenhang, wordt de jaarrede elk jaar weer uitgewerkt in onnauwkeurige begrotingen met steeds meer “gebakken” lucht in de begrote bedragen. We realiseren gemiddeld slechts 30% en soms minder van wat is begroot aan beleid-uitvoering. Zonder te evalueren waarom we zo weinig hebben gerealiseerd voor land en volk, stellen we vervolgens op dezelfde slordige wijze nieuwe begrotingen op. Zonder ons druk te maken over de besteding ervan boeken we steeds meer leningen als inkomsten wat het begrotingstekort kleiner doet lijken. Uiteindelijk zal ook dit jaar bijna 40% van de begrote uitgaven geleend worden zonder dat noemenswaardig zal worden geïnvesteerd in de duurzame productie zodat we de leningen op termijn kunnen terugverdienen. De jaarrede en de daarbij behorende begrotingen worden daarmee steeds meer een onduidelijk wensenpakket die door steeds minder mensen in de samenleving serieus wordt genomen. Het maakt per slot van rekening niet meer uit of we een begrotingstekort hebben van SRD500 miljoen meer of minder. En of we nog een SRD1 miljard meer willen begroten aan beleidsuitgaven om de jaarrede beter te doen lijken voor 2018, boeken we toch “netjes” een deel in de vorm van leningen aan de inkomsten zijde. Het begrotingstekort blijft hiermee schijnbaar onder de norm, er kan SRD1 miljard extra aan beleid gepresenteerd worden terwijl het geld er niet is. Ondertussen kijkt het volk reikhalzend uit naar ontwikkeling en vooruitgang, die vervolgens uitblijven, en raakt hierdoor verder gedemotiveerd. Het lijkt alsof opeenvolgende politici die aan de macht komen zich hier niets van aantrekken en zoals gebruikelijk, leunend op de meerderheid in DNA, de heel verouderde, voor Suriname zeer schadelijke werkwijze voortzetten. Het ziet er daarom naar uit dat de noodzakelijke fundamentele hervormingen in de wijze waarop we beleid maken en uitvoeren ook voor 2018 zullen uitblijven.

Facebook Comments