CORONIE ZOEKT ZELF OPLOSSINGEN VOOR SCHOOLVERVOER

CORONIE ZOEKT ZELF OPLOSSINGEN VOOR SCHOOLVERVOER

De PALU afdeling Coronie wil morgen, vrijdag, een bus laten rijden ten behoeve van Coroniaanse scholieren die in Nickerie naar school gaan. Met behulp van welwillende ondernemers wordt geprobeerd om de schade die de jongeren ondervinden zoveel mogelijk te beperken, in de hoop dat de autoriteiten en de Organisatie van Bus- en Boothouders Suriname (OBS) zo snel mogelijk tot overeenstemming komen.

Het is inmiddels de vierde dag van de actie van de OBS zonder dat er maar ook enig zicht op een oplossing is. Het Ministerie van Onderwijs heeft tot op heden verzuimd oplossingsmodellen aan te dragen om het onderwijs proces aan deze kinderen te garanderen. En terwijl de OBS , namens haar leden, een rechtvaardige strijd voert worden onze districtskinderen ongewild het zwaarst getroffen, terwijl juist daar vaak ook de grootste achterstand bestaat.

De PALU is van mening dat elk kind recht heeft op gelijke kansen. Zo hebben onze kinderen buiten Paramaribo evenveel recht op onderwijs als onze kinderen in Paramaribo. Wij roepen de Minister van Onderwijs dan ook op om met de meeste spoed aandacht te besteden aan de vele kinderen die nu alweer verstoken zijn van een fundamenteel recht, Onderwijs, en met oplossingsmodellen te komen.

Uit informatie verkregen van de PALU structuren in het district Coronie wordt vernomen dat een deel van de kinderen individueel een oplossing heeft gevonden om toch de school in Nickerie te bezoeken. Voor het ander deel dat financieel niet in staat is gebleken deze extra kosten te kunnen opbrengen zal de partij vanaf morgen vrijdag 9 maart 2018 vervoer ter beschikking stellen zolang het budget het toelaat. Dit vervoer staat voor zover er ruimte is, ter beschikking van elk kind van Coronie dat naar Nickerie moet en dat momenteel nog steeds verstoken is van Onderwijs. Ouders kunnen contact opnemen met de volksvertegenwoordiger, Cleon Gonsalves.

Facebook Comments