IS KEUZE VOOR BTW GOED OVERWOGEN?

IS KEUZE VOOR BTW GOED OVERWOGEN?

De PALU heeft uit diverse mediaberichten vernomen dat de invoering van BTW definitief is vastgesteld op 1 juli 2018. In de samenleving worden inmiddels verschillende meningen en visies geuit over hoe de BTW zal werken, terwijl een concept wet nog niet eens is ingediend in DNA ter goedkeuring. Om een hard standpunt te kunnen innemen zal de partij zich daarom op de meest korte termijn uitvoerig laten informeren over wat de uiteindelijke plannen van de regering zijn met de BTW, welke voordelen en welke nadelen eraan vastzitten. Belangrijk is de vraag wat uiteindelijk de gevolgen zullen zijn, aan de ene kant voor de Surinamers in het algemeen maar meer in het bijzonder de sociaal zwakkeren en aan de andere kant voor de ondernemers en de producenten, aldus PALU voorzitter, Jim Hok.

De invoering van BTW in Suriname mag nimmer ten koste gaan van de vele duizenden producenten en ondernemers die de crisis nog maar net hebben overleefd en zich niet nog meer omzetverlies kunnen permitteren.

Daarnaast zijn de sociaal zwakkeren reeds een flink deel van hun inkomen of bijstand kwijt aan de meest simpele basisbehoeften. In hoeverre kunnen zij erop rekenen dat met de invoering van de BTW daadwerkelijk andere belastingen zodanig omlaag zullen gaan dat het netto niet negatief uitvalt. Sommige deskundigen pleiten voor de invoering van Onroerend Goed Belasting als een maatregel om op korte termijn meer inkomsten te genereren voor de overheid. Deze belastingmaatregel zou ook veel rechtvaardiger zijn naar de zwakkeren in de samenleving en die bovendien voor de overheid meer voordelen bieden. Is de keuze van de regering voor de BTW wel voldoende overwogen? Het is toch raar dat de regering kennelijk de hoogte van de BTW nog niet heeft vastgesteld maar dat men nu al weet hoeveel het zal opbrengen, gegeven de cijfers in de begroting. Het feit dat Suriname een van de weinige landen in de regio is die nog geen BTW heeft ingevoerd kan ook niet als doorslaggevend argument worden aangevoerd, wat dus nu wel gebeurt.

De PALU zal in elk geval blijven strijden voor een rechtvaardige samenleving met een rechtvaardigere distributie van de welvaart. De partij zal elke aktie ondersteunen die goed is voor de economie en daarmee voor alle Surinamers. De PALU staat bekend om, in oppositie of in coalitie, nooit de voorstellen van de regering zonder meer aan de kant te zetten of goed te keuren. De partij zal over twee weken dan ook een openbare discussie organiseren over BTW versus Onroerend Goed Belasting.

Facebook Comments