BREDE AANPAK TEGEN ONGEWENSTE BUITENLANDSE INMENGING

BREDE AANPAK TEGEN ONGEWENSTE BUITENLANDSE INMENGING

BREDE AANPAK TEGEN ONGEWENSTE BUITENLANDSE INMENGING
Stel je nou eens voor dat het de PALU was die het volgende had geschreven:
Ongewenste buitenlandse inmenging raakt het fundament van de Surinaamse democratische rechtsorde en onze open samenleving en is dus volstrekt onwenselijk. Ook en vooral omdat deze inmenging kan leiden tot spanningen tussen bevolkingsgroepen in Suriname.

Inmenging kan op verschillende manieren plaatsvinden. Landen zoals Nederland maken gebruik van kwetsbaarheden van open en democratische samenlevingen voor heimelijke politieke beïnvloeding, bijvoorbeeld door de verspreiding van desinformatie. Ook zijn er landen die zich voor binnenlandse politieke doelen richten op hun diaspora, met spanningen in Suriname als mogelijk gevolg. Zoals bijvoorbeeld gebeurde in de maanden voor de onafhankelijkheid en bij de staatsgreep van 1980. Ook de financiering van bepaalde niet gouvernementele organisaties vanuit diverse landen kan ongewenst zijn.

Het stoppen en voorkomen van ongewenste buitenlandse inmenging gaat op meerdere manieren. Door het verkrijgen van een goede informatiepositie, nationale en internationale samenwerking en het vergroten van de weerbaarheid in Suriname. Dat gebeurt doorlopend door onder meer het werk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, via diplomatieke kanalen en investeringen in de weerbaarheid van verkiezingen en overheidsorganisaties.
Daarnaast heeft de PALU op dit moment een aantal voorstellen. Zo wordt voorgesteld dat de financiering van Surinaamse politieke partijen uit het buitenland moet worden beperkt. De PALU stelt verder de mogelijkheden om de transparantie van geldstromen naar maatschappelijke en religieuze organisaties te vergroten. Ook bekijkt de partij wat zij nog zou kunnen doen bij vermoedens van ongewenste buitenlandse inmenging. Zoals door het geven van voorlichting en trainingen om het bewustzijn op dit thema te vergroten
Wat zouden de reacties zijn?

Voor het niet aangepaste artikel verwijzen wij u ter verdere overdenking graag naar aangehecht schrijven aan de voorzitter van de Tweede Kamer in Den Haag, gedateerd 16 maart 2018.

 

PALU Secretariaat voor communicatie

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/16/tk-brief-ongewenste-buitenlandse-inmenging

Facebook Comments