OPMARS VAN SURINAME BELANGRIJKER

OPMARS VAN SURINAME BELANGRIJKER

Ik ben blij als jongeren zich bezighouden met politiek vandaag de dag. Want politiek in Suriname komt tegenwoordig zo ‘vies’ en ‘frustrerend’ over op heel veel jongeren. Zeker ook door de wijze waarop mensen als u, mevrouw Heilbron, op een onterechte venijnige wijze probeert goed te praten de verdeel en heers politiek van de NDP, waarover de ondervoorzitter van de PALU, Henk Ramnandanlal, heeft geschreven.

Eigenlijk is deze reactie een lid uit de NDP niet waardig. Zeker niet een jongere uit de NDP, een politieke partij die zich voordoet als de ‘nationale’ partij die ook nog ‘links’ en ’progressief’ is. De daden van de NDP wijzen anders uit en jammer genoeg komt het linkse en progressieve niet tot uiting, ook niet in uw reactie. Want links en progressief houdt onder andere ook in dat als u in de coalitie bent en met 26 zetels regeerverantwoordelijkheid draagt, u beleid moet uitvoeren om Suriname in zijn geheel tot ontwikkeling te laten komen.

Het houdt in dat de eenheid die uw partij voorstaat in het land, ook daadwerkelijk moet blijken in uw benadering om ontwikkeling te brengen in geheel Suriname, maar vooral dus ook moet blijken in eenheid in het regeerbeleid van het land. Dat er zodanig nationaal beleid wordt gemaakt en uitgevoerd, dat het niet meer nodig is en zal zijn om senioren burgers of anderen voedselpakketten te geven. Dat de NDP zodanig ontwikkeling brengt, dat niet allereerst de NDP, maar Suriname opmars maakt in de wereld door grote stappen vooruit in haar ontwikkeling.

Typerend is dan ook uw reactie dat de ‘NDP in opmars’ zou zijn en alsof de PALU daar problemen mee heeft. Dat is precies dat u kennelijk niet begrijpt waar het om gaat in de politiek wat de ondervoorzitter van de PALU heeft proberen duidelijk te maken. Want u ziet politiek alsof het slechts gaat om meer macht te verkrijgen als NDP. De PALU gunt de NDP of elke andere partij de door haar verkregen macht in Suriname. Maar meer macht om wie of wat? Fu du sang?

Meer macht om meer van het heen en weer beleid te krijgen van de afgelopen periode? Meer macht om meer geld te lenen voor slechts salarissen en subsidies? Meer macht voor een NDP-regering met meer ministers waar maar geen leiding aan kan worden gegeven? Meer macht voor een NDP waarbinnen geen eenheid bestaat over de ontwikkeling van het land? Meer macht zodat de voorzitter van de NDP als president van het land, ruim twee jaren voor de verkiezingen zich zogenaamd rechtstreeks bezighoudt met wat u noemt ‘onvermoeibaar inzet om de noden van ook individuele burgers overal in het land’, en daarom alles voor wat het nationaal beleid en ontwikkeling betreft (ongrondwettelijk) overdraagt aan de vicepresident?

Voor de PALU is het belangrijk om te kijken naar de noden van alle burgers en dat doe je door samen te werken aan het nationaal regeerbeleid dat het volk voor de komende jaren moet voorzien in hun behoefte. Als onder deze regering het nationaal beleid op deze wijze de nodige aandacht zou krijgen, heeft elke Surinamer er voordeel aan en dan mag de NDP alle 51 zetels hebben. De manier waarop thans politiek door de NDP wordt gevoerd, biedt helaas geen vooruitzicht op oplossing van de problemen waar vooral jongeren mee te maken hebben. Jongeren voelen zich vandaag de dag daarom erg bedrogen. Want waar blijven de beloofde onderwijshervormingen, wat is met de gezondheidszorg gebeurd, waar is die werkgelegenheid en huisvesting voor grote groepen van jongeren?

Mevrouw Heilbron, daarom erg dank voor uw reactie. Het maakt duidelijk aan de jongeren waar het de NDP om te doen is: een partij te worden ‘in opmars’ van meer ex-VHPers, ex-NPSers, ex-PLers, en nog meer van die gelukzoekers bij wie vooral het eigen belang de drijfveer is. Suriname zal worden opgescheept met een NDP waarin grote verdeeldheid zal blijven bestaan over het nationaal ontwikkelingsbeleid en over hoe Suriname opmars kan maken in de wereld in het belang van de generaties die na ons komen. Een verkeerd voorbeeld voor jongeren…

Melvin Hijnes
Namens het Secretariaat Jongerenbeweging PALU

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/46392

Facebook Comments