CORONIANEN MOETEN EN KUNNEN ZELFSTANDIGER WORDEN

CORONIANEN MOETEN EN KUNNEN ZELFSTANDIGER WORDEN

“We moeten ophouden om te eten uit de hand van anderen. Dat maakt ons afhankelijk. Coronie is als het ware het meest gezegende district van Suriname qua leef- en ontwikkelingsmogelijkheden. Laten wij gebruik maken van onze eigen kracht en mogelijkheden in plaats van ons afhankelijk op te stellen tegenover anderen.”

Dat was de rode draad van de toespraak die Cleon Gonsalves, PALU-vertegenwoordiger in De Nationale Assemblee. Hij sprak tijdens een bijeenkomst van de PALU-afdeling in Coronie in het afgelopen weekend. Cleon Gonsalves die zelf landbouwer van beroep is, laat in de praktijk zien wat er mogelijk is in het gunstige klimaat en met de vruchtbare bodem van Coronie.

Met de woorden van Gonsalves was de toon van de vergadering ook gezet. PALU-voorzitter Jim Hok die ook voor deze vergadering was uitgenodigd ondersteunde de visie van de volksvertegenwoordiger. Het is immers altijd al het standpunt geweest van de PALU dat Surinamers in het algemeen, waar ze ook wonen en werken, dat ze zelfstandig en sociaal sterk kunnen zijn. Dat was ook de reden dat de partij indertijd zo hard had gewerkt om zo veel mogelijk crèches neer te zetten in de volkswijken van Paramaribo. Dat gaf moeders de gelegenheid om hun kind in een veilige omgeving achter te laten terwijl ze dan de handen vrij hadden om hun eigen inkomsten te gaan verdienen. Dat was de reden waarom de PALU samen met de Coroniaanse bevolking 3500 ha onder rijstteelt bracht en een boost gaf aan de cocosolie industrie, de vee- en bijenteelt. Om dezelfde reden pleit de PALU consequent voor het scheppen van meer en betere werkgelegenheid, los van banen bij de overheid. Het is ook om behoud van werkgelegenheid en inkomen van de bevolking, dat de partij de Coroniaanse vissers ook heeft ondersteund bij hun strijd om een beschermde doorlaat, een sluis in het Zoetwaterkanaal te Totness, waardoor de vissersboten van en naar zee kunnen, dwars door de aangelegde zeedijk.

De vergadering die onder leiding stond van Danielle Holwijn zag ook graag dat de communicatie tussen de leden onderling en met het hoofdbestuur in Paramaribo wat strakker werd georganiseerd. Zo wil men bijvoorbeeld voorkomen dat er teveel ruis optreedt en dat mensen sneller worden geïnformeerd. Aan deze en andere punten zal het nieuwe bestuur van de Afdeling Coronie dat er op korte termijn moet komen, hard moeten werken.

Voorzitter Jim Hok maakte in het slotgedeelte nog de opmerking dat de partij onder andere via de volksvertegenwoordiger Paal, zelf vele initiatieven heeft ondernomen om het productieklimaat in het district te verbeteren. Daarbij valt te denken aan het ontwateren van toch wel een aantal plantages die meer dan 40 jaar verwaarloosd waren. Tussen 2010 en 2015 is meer dan 100 ha grond ingepolderd voor landbouw en veeteelt. Wij hebben toen ook geprobeerd, zonder succes, om LVV zover te krijgen om samen de rijstteelt een nieuwe boost te geven. Nog steeds staat de partij gereed om alle positieve acties vanuit Coronie te ondersteunen, ongeacht de politieke achtergrond van de initiatiefnemers. Daar is niets aan veranderd. Intussen zijn er nieuwe ontwikkelingen in de pijplijn maar daarover wilde de voorzitter nog niet te veel uitweiden. Voor wat de communicatie betreft is intussen onder meer een nieuwe facebook pagina ‘PALU CORONIE’ aktief, die speciaal aandacht schenkt aan wat er in Coronie gebeurt. Verder zal op deze fb pagina bovendien informatie worden opgenomen die voor Coronie en alle Coronianen van belang.

Facebook Comments