About admin

Share a little biographical information to fill out your profile. This may be shown publicly.

Entries by admin

VORM EN INHOUD BELANGRIJK BIJ WIJZIGING BROKOPONDO OVEREENKOMST

VORM EN INHOUD BELANGRIJK BIJ WIJZIGING BROKOPONDO OVEREENKOMST

Bij wijziging van de Brokopondo Overeenkomst (BO) zijn zowel de manier waarop dat gebeurt, als datgene wat uiteindelijk op papier komt, van belang. Dat is de reactie van de PALU op toch weer nieuwe verhalen als zou de regering van plan zijn om een gewijzigde BO met Alcoa te tekenen, nog voordat De Nationale Assemblee zich daarover heeft uitgesproken.

De PALU gaat er vanuit dat de regering, de president, het nu wel uit hun hoofd zullen laten om met Alcoa iets te tekenen zonder goedkeuring vooraf van De Nationale Assemblee. Als de regering, de president, dat toch doet, dan is dat […] Read more

SLOOP AANGEHOUDEN NA STRIJD; ARGUMENT GOEDKOOP

SLOOP AANGEHOUDEN NA STRIJD; ARGUMENT GOEDKOOP

“Natuurlijk zijn we blij dat de sloop van de aluinaarderaffinaderij voorlopig wordt aangehouden. Wij zouden dat kunnen zien dat als een succes van al die mensen en groepen die, ieder uit eigen overweging, zich tegen de ontmanteling hebben verzet, inclusief DNA voorzitter Jenny Simons. Toch vragen we ons af wat nou precies de reden is geweest voor dit besluit van de regering,” zegt Jim Hok, voorzitter van de PALU.

Hok merkt op dat wie er zonder meer vanuit gaat dat het gezond verstand en de liefde voor Suriname ineens de overhand heeft gekregen, die zou weleens ernstig bedrogen kunnen uitkomen. “We […] Read more

PALU-VOORZITTER MIST DADEN COALITIE IN KWESTIE ALCOA

PALU-VOORZITTER MIST DADEN COALITIE IN KWESTIE ALCOA

PALU-voorzitter Jim Hok stelt dat ondanks de ogenschijnlijk harde en duidelijke taal van de NDP-Assembleeleden André Misiekaba, Amzad Abdoel en Melvin Bouva, in de kwestie Alcoa, de coalitie uiteindelijk gewoon achter de regering blijft staan. “Wel mondeling afkeuren, maar niet schriftelijk (durven) oproepen tot correctie.”

Op de vergadering van 27 augustus werd geweigerd medewerking te verlenen aan een verder neutrale motie vanuit de PALU, waarin de regering wordt opgeroepen om de sloop van de aluinaarderaffinaderij te stoppen, zegt Hok. In deze kwestie heeft de PALU steeds gesteld dat de medewerking van de NDP-fractie onontbeerlijk is om de regering tot inkeer te […] Read more

PALU VRAAGT AANDACHT VOOR TOEPASSING RGB-BESCHIKKING

PALU VRAAGT AANDACHT VOOR TOEPASSING RGB-BESCHIKKING

In een open brief aan minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft de PALU heeft gevraagd om na te gaan in hoeverre de bijzondere ministeriële beschikking van 12 februari 2018 wel correct wordt toegepast. En hoewel er onnoemelijk veel problemen zijn met grondhuurpercelen gaat het in deze specifiek om deze beschikking. Het betreft de beschikking waarbij de minister eenmalig toestemming heeft gegeven aan notarissen om de overdracht van grondhuurpercelen te doen. Bij de partij komen steeds meer klachten binnen van personen die zich afvragen of ze niet benadeeld worden bij de toepassing van deze beschikking.

De partij […] Read more

IN KWESTIE ALCOA TELT HET NATIONAAL BELANG

IN KWESTIE ALCOA TELT HET NATIONAAL BELANG

Na herhaald aandringen en vragen vanuit verschillende kanten in de samenleving voelen wij ons genoodzaakt om nogmaals voor een correcte benadering in de kwestie Alcoa te pleiten. Zo is er enkele dagen geleden een bericht in de media verschenen onder de kop “NPS neemt voortouw bundeling in Alcoa-kwestie”. In dit artikel wordt de indruk gewekt dat er sprake zou zijn van een gezamenlijk optreden van oppositie partijen, onder coördinatie van de NPS. Dit is misleidend en misschien zelfs tegengesteld aan het nationaal belang van Suriname.

Voor de PALU is er in de kwestie van Suralco/Alcoa geen coalitie of oppositie. Dit is […] Read more

GEZONDHEIDZORG IN PROBLEMEN DOOR GEBREK AAN BELEID

GEZONDHEIDZORG IN PROBLEMEN DOOR GEBREK AAN BELEID

Op de laatst gehouden openbare vergadering van de Zorgraad werd opnieuw duidelijk dat de problemen in de zorgsector steeds groter worden en dat het volk dagelijks daarvan de dupe wordt. Niet voorradige medicijnen, zorgverleners in de problemen, onbetaalbare en voor velen onbereikbare diensten en mensen aan wie een verzekering geweigerd wordt terwijl ze wettelijk wel recht op hebben, dit is aan de orde van de dag. De openbare vergadering werd een gelegenheid voor zorgzoekenden en zorgverleners om hun ontevredenheid over de wet Nationale Basiszorgverzekering te uiten. Zorgwekkend zijn de losse voorstellen tot sanering van het pakket aan zorgverlening dat nu […] Read more

REGERING BOUTERSE-ADHIN STUNTELT AL DRIE JAAR

REGERING BOUTERSE-ADHIN STUNTELT AL DRIE JAAR

Het is inmiddels het derde jaar van de regering Bouterse-Adhin en afhankelijk van wie je spreekt is het drie jaar van stilstand of achteruitgang, nog eens wereldcrisis, pech, buitenlandse sabotage, gigantische mogelijkheden, rijen van investeerders oftewel neks no fout. De coalitieleden zullen zich natuurlijk gedwongen voelen om de regering zoals gebruikelijk een dikke voldoende te geven en voor de oppositie klimt de barometer maar niet van het vriespunt af.

Nadat de regering in het begin het voordeel van de twijfel heeft gekregen van de PALU, moet de partij nu tot de conclusie komen dat de regering al drie jaar stuntelt.
De PALU […] Read more

WORDT DNA BELACHELIJK GEMAAKT?

WORDT DNA BELACHELIJK GEMAAKT?

PALU-voorzitter Jim Hok vraagt zich af of De Nationale Assemblee (DNA) belachelijk wordt gemaakt. “Terwijl DNA zich opmaakt om op vakantie te gaan, staan de kranen van het Nederlandse bedrijf Koole al klaar om de raffinaderij te Paranam te slopen,” zegt Hok.

Dat de fractieleider van de grootste coalitiepartij, André Misiekaba de sloop illegaal heeft verklaard, schijnt van nul en generlei waarde te zijn, volgens de PALU-topman. Misiekaba stelde onomwonden vast dat de coalitiefractie niet achter de ontmanteling staat, zolang de Brokopondo Overeenkomst niet is gewijzigd. “We hebben al eerder gewezen op de verantwoordelijkheid die rust op met name de fractie […] Read more

REGERING WIL TIJD WINNEN VOOR SLOOP RAFFINADERIJ

REGERING WIL TIJD WINNEN VOOR SLOOP RAFFINADERIJ

De hele manier van doen van de regering de afgelopen dinsdag in De Nationale Assemblee laat zien dat de regering bezig is tijd te rekken voor de sloop van de raffinaderij door Suralco. De regering wil daarmee DNA en de hele gemeenschap voor een voldongen feit plaatsen. Men rekent daarbij volledig op de coalitiegenoten in DNA, maar meer nog op de NDP-Assembleeleden. Daarom moet juist deze groep zich realiseren welke directe verantwoordelijkheid zij op haar schouders heeft en welke toekomst ze voor haar kinderen willen achterlaten. Wij zijn er als PALU in elk geval niet gerust op.

Voor de eenvoudigste documenten […] Read more

ALCOA LEVERT WEL DEGELIJK WANPRESTATIE

ALCOA LEVERT WEL DEGELIJK WANPRESTATIE

Tegen de achtergrond van alle offers die Suriname heeft gebracht om hier een geïntegreerde aluminium industrie mogelijk te maken mag niet naleven van die overeenkomst, het voortijdig vertrek van ALCOA, en zeker de manier waarop, wel degelijk als wanprestatie worden aangemerkt. De brief die president Bouterse vorige week naar De Nationale Assemblee (DNA) stuurde heeft bij de PALU verbazing gewekt en toont eens te meer aan dat wij het niet aan de Presidentiële Commissie kunnen overlaten om met ALCOA te onderhandelen wanneer het Surinaams belang voorop moet worden gesteld. De fouten van de commissie stapelen zich alleen maar op en […] Read more