About admin

Share a little biographical information to fill out your profile. This may be shown publicly.

Entries by admin

PPP is nu dekmantel voor corruptie

PPP is nu dekmantel voor corruptie

Het begrip PPP, Public Private Partnership, begint een dekmantel te worden voor corruptie. Tenminste, als we kijken naar de manier waarop dat door de huidige regeringspartij wordt toegepast. Tot deze conclusie komt de voorzitter van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU), Jim Hok.

Middelen van de gemeenschap worden gesluisd naar een bepaalde partijtopper, die het dan zogenaamd geweldig doet als ondernemer, en die de middelen deels terugvloeit richting de partij. Deze manier van handelen sluit andere ondernemers volledig uit en verarmt de samenleving verder.

Hok ziet een direct verband tussen deze manier van handelen van de regeringspartij en de onlangs in […] Read more

PALU EN PRIDE VLAG VERBRAND

PALU EN PRIDE VLAG VERBRAND

Gisteravond (29 oktober) laat is met verontwaardiging geconstateerd dat op het terrein van het PALU Centrum aan de Kafiluddistraat de PALU en PRIDE vlaggen in brand stonden. Er zijn door onverlaten de touwen doorgesneden, vlaggen omlaag gehaald en vervolgens in brand gestoken. Het vermoeden bestaat dat de beweegredenen gezocht moet worden in het feit dat de PRIDE vlag was gehesen. Het in brand steken van de PALU en PRIDE vlag maakt duidelijk dat er nog een lange weg is te gaan naar het bieden van gelijke kansen aan elke Surinamer in de Surinaamse samenleving. Er is aangifte gedaan bij de […] Read more

CONCEPT ALCOA-DEAL NOG NADELIGER DAN GEDACHT

CONCEPT ALCOA-DEAL NOG NADELIGER DAN GEDACHT

De concept Alcoa-deal die de President bij De Nationale Assemblee (DNA) heeft ingediend ter beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst (BO) is nog nadeliger voor Suriname dan al werd gedacht. Niet alleen wordt de Staat, wij met z’n allen dus, voor honderden miljoenen US dollars benadeeld. Ook de mensen in het district Para wiens grond op de een of andere manier is gebruikt door Suralco worden heel ernstig ingekort in hun rechten. Met het geld dat wij als land mislopen door het handelen van de President en de regering, hadden alle financiële problemen in het onderwijs en in de gezondheidsector kunnen […] Read more

NDP VERRIJKT PARTIJTOPPERS, VOLK VERARMT

NDP VERRIJKT PARTIJTOPPERS, VOLK VERARMT

Het lijkt er steeds meer op dat de ontwikkelingsideologie van de NDP regering gestoeld is op het bevoordelen van een kleine groep van partijloyalisten, terwijl het volk verarmt. Zo bleek bij de opening van de nieuwe rijstpelmolen te Wageningen dat ook weer een NDP topper achter de investering zit. De “succesvolle” ondernemer is dezelfde NDP topper die president commissaris is bij SML Wageningen en nog overige functies bekleed binnen andere overheidsinstituten. Het is bijna voorspelbaar in wiens voordeel de “huurovereenkomst” met SML Wageningen is gesloten. Investeringen in de agrarische productie zouden het resultaat moeten zijn van een samenhangend regeerbeleid gericht […] Read more

VUILVERWERKING MOET GELD OPLEVEREN, GEEN STANK

VUILVERWERKING MOET GELD OPLEVEREN, GEEN STANK

De wijze waarop we vuil verwerken te Ornamibo is niet alleen slecht voor mens en milieu, het is ook nog verspilling van geld. Bovendien is het niet duurzaam omdat de berg afval niet oneindig kan groeien. Deze discussie wordt telkens weer actueel als omwonenden weer de dupe worden van misstanden op de vuilstortplaats, zoals de afgelopen dagen met de vuilbrand. Ook Paramaribo kreeg een deken van stinkende en mogelijk giftige rook over zich heen. Het verontrustende hierbij is dat de bemoeienissen van de regering wederom beperkt zijn gebleven tot het bestrijden van de brand. Een visie op afval en afvalverwerking […] Read more

BINNENLAND DAADWERKELIJK BETREKKEN IN NATIONALE ONTWIKKELING

BINNENLAND DAADWERKELIJK BETREKKEN IN NATIONALE ONTWIKKELING

In de visie van de PALU heeft altijd gegolden dat alle groepen en sectoren in de samenleving daadwerkelijk betrokken moeten zijn en moeten profiteren van de nationale ontwikkeling van Suriname. Al vanaf het Nationaal Urgentie Programma 1977 heeft bijvoorbeeld het achtergestelde binnenland daarom een bijzondere plaats gehad in de ontwikkelingsvisie van de PALU. Gegeven de huidige achterstanden van het binnenland geldt nog steeds dat de binnenlandse samenlevingen versneld moeten worden geïntegreerd in onze nationale ontwikkeling. Deze visie zal worden uitgedragen door de PALU vertegenwoordiging bij de Liba Krutu onder leiding van het DNA lid Cleon Gonsalves.

 

BEWAREN VAN EENHEID

Al heel lang […] Read more

GROTERE PRESTATIES VAN HET VOLK DENKBAAR EN MOGELIJK

GROTERE PRESTATIES VAN HET VOLK DENKBAAR EN MOGELIJK

Begrijpelijkerwijs erg onzeker over het eigen beleid en proberend de eigen achterban moed in te spreken, zo van “kom op, we kunnen het”. Zo kwam de president over tijdens de jaarrede. Hij had erg veel woorden nodig om de terecht vertwijfelde achterban te overtuigen dat de zwakte van de regering in de afgelopen drie jaren slechts schijn is. Zelfs zaken die niet het resultaat zijn van het regeerbeleid moesten erbij worden gehaald om het geheel wat op te fleuren. De door hem genoemde voorbeelden van particulier initiatief bevestigen alleen dat het sterke Surinaamse volk wel overeind zal blijven, zelfs onder […] Read more

REGERING WIL BLANCO CHEQUE KWESTIE ALCOA

REGERING WIL BLANCO CHEQUE KWESTIE ALCOA

De regering wil door De Nationale Assemblee (DNA) gemachtigd worden om buiten het zicht van de gemeenschap om, zelf de Brokopondo Overeenkomst (BO) te wijzigen. Dit staat in artikel 1 lid 3 van het concept van de machtigingswet voor wijziging van de BO die de regering de naar DNA heeft gestuurd. In een open brief van 25 juli jl. aan DNA-voorzitter heeft de PALU juist hiervoor gewaarschuwd. Het is werkelijk ongehoord dat de regering na alle commentaren en alle reacties die er zijn gekomen op het regeringshandelen in deze kwestie nog de moed heeft om van DNA een BLANCO CHEQUE […] Read more

DISCUSSIE SALARISVERHOGINGEN GEEFT WRANGE SMAAK

DISCUSSIE SALARISVERHOGINGEN GEEFT WRANGE SMAAK

De hele discussie over het al dan niet stopzetten van de salarisverhoging van ministers en DNA leden krijgt steeds meer een wrange smaak. Het gehaal en getrek van parlementaire fracties, lijkt slechts te gaan om “wie gaat met de eer strijken”. Deze strijd om eer lijkt te zijn verworden tot een platvloerse gebekvecht waarin alles mag en kan. Buiten alle wettelijke regels om zou dan de president mondeling de opdracht hebben gegeven om de salaris verhoging komende maand niet uit te betalen aan de ministers. In allerhaast heeft de VHP fractie ook een initiatief wet ingediend bij de DNA voorzitter. […] Read more

VORM EN INHOUD BELANGRIJK BIJ WIJZIGING BROKOPONDO OVEREENKOMST

VORM EN INHOUD BELANGRIJK BIJ WIJZIGING BROKOPONDO OVEREENKOMST

Bij wijziging van de Brokopondo Overeenkomst (BO) zijn zowel de manier waarop dat gebeurt, als datgene wat uiteindelijk op papier komt, van belang. Dat is de reactie van de PALU op toch weer nieuwe verhalen als zou de regering van plan zijn om een gewijzigde BO met Alcoa te tekenen, nog voordat De Nationale Assemblee zich daarover heeft uitgesproken.

De PALU gaat er vanuit dat de regering, de president, het nu wel uit hun hoofd zullen laten om met Alcoa iets te tekenen zonder goedkeuring vooraf van De Nationale Assemblee. Als de regering, de president, dat toch doet, dan is dat […] Read more