About admin

Share a little biographical information to fill out your profile. This may be shown publicly.

Entries by admin

PALU JUBILEUM BOEK OVERHANDIGD AAN DNA VOORZITTER

PALU JUBILEUM BOEK OVERHANDIGD AAN DNA VOORZITTER

PALU Voorzitter Jim Hok heeft op woensdag 1 november het PALU Jubileum boek overhandigd aan de DNA-voorzitter Jennifer Simons. Het boek dat bij gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de PALU is geschreven, heeft als titel “Laat ons samen de onafhankelijkheid voltooien voor welvaart en welzijn voor een vrije Surinaamse natie” en is inmiddels in alle boekhandels in Paramaribo verkrijgbaar.

In de korte ceremonie van overhandiging benadrukte Hok de waarde van de anayse die in dit boekwerk is opgenomen. Vanuit de ideologische visie van de PALU is gezocht naar de dieper liggende oorzaken van de huidige crisis. Er is […] Read more

VROUWEN UIT CORONIE ONDERSTEUND IN BORSTONDERZOEK

VROUWEN UIT CORONIE ONDERSTEUND IN BORSTONDERZOEK

Zaterdag 28 oktober j.l. hebben een groep van vrouwen uit Coronie een bezoek gebracht aan het Streekziekenhuis Nickerie voor een gratis borstonderzoek. De PALU-parlementariër Cleon Gonsalves Jardin de Ponte heeft de groep ondersteund om in Nickerie gratis hiervan gebruik te kunnen maken. De oktober maand is wereldwijd borstkanker bewordingsmaand. Diverse ziekenhuizen en instituten bieden dan voorlichting over borstkanker. Ook bieden deze organisaties aan vrouwen gratis de mogelijkheid om hun borsten te laten onderzoeken. Helaas is het nog steeds zo dat veel vrouwen hiervan of niet gebruik kunnen maken of te weinig bewust zijn van de gevaren van borstkanker en dus […] Read more

VERWARRENDE FINANCIELE NOTA MISLEIDEND

VERWARRENDE FINANCIELE NOTA MISLEIDEND

Met de begrotingsbehandelingen op komst en nog niet alle data in detail beschikbaar, blijkt nu reeds dat de regering voor dit jaar verwarrende cijfers presenteert in de Financiële Nota 2018 aan de samenleving. De in dit document opgenomen financiële cijfers worden onvoldoende verantwoord en/of onderbouwd en de cijfers geven de indruk bewust misleidend te zijn gepresenteerd om ze “mooier” te doen lijken. De PALU heeft vanaf 2010 constant hierop gewezen, kritiek geleverd en concrete voorstellen voor wijzigingen ingediend. Door leningen bij de eigen inkomsten te boeken wordt op een oneigenlijke wijze het begrotingstekort omlaag gebracht. In de Financiële Nota voor […] Read more

LANGE TERMIJN ONTWIKKELING ONDUIDELIJK IN UITGESPROKEN BELEID

LANGE TERMIJN ONTWIKKELING ONDUIDELIJK IN UITGESPROKEN BELEID

Het is weer duidelijk geworden dat het ontbreken van eenheid in de lange termijn ontwikkeling een belangrijke hindernis vormt op onze weg naar welvaart en welzijn. Niet alleen komt dit naar voren in de onlangs uitgesproken jaarrede, maar ook in de kritieken op de jaarrede en de ingediende begrotingen wordt dit duidelijk. Als we niet weten waar we naartoe gaan, dan bevat elke jaarrede wel enkele goede en goed klinkende onderdelen. Maar als het lange termijn doel ontbreekt en dus de samenhang ontbreekt, dan zal dit ons niet dichter brengen bij waar wij willen zijn met de ontwikkeling […] Read more

TETARY STREED IN EENHEID

TETARY STREED IN EENHEID

Met het neerhalen van het standbeeld van Barnet Lyon en het opzetten van het standbeeld van de Janey Tetary in plaats daarvan, is weer een stap in de goede richting gedaan om Surinaamse leidinggevende verzetsstrijders, helden uit ons verleden, de juiste plaats te geven die hen toekomt in onze geschiedenis en samenleving. De complimenten voor de organisatie, instituten en personen die achter deze aktie staan. Het gaat om een nationale kwestie. De PALU is van mening dat er is veel meer te halen valt uit het verhaal rondom Tetary, zoals meer eenheid in het doorbreken van de negatieve […] Read more

GOUDVONDSTEN IAMGOLD GOED NIEUWS VOOR SURINAME

GOUDVONDSTEN IAMGOLD GOED NIEUWS VOOR SURINAME

De enorme goudvondsten door Iamgold in het Saramaccagebied (1,5 miljoen troy ounces oftewel 44.000 kg goud) zijn bijzonder goed nieuws voor Suriname. In de eerste plaats natuurlijk omdat hiermee de continuïteit van het bedrijf tot na 2030 gegarandeerd lijkt met behoud (en zelfs uitbreiding) van een belangrijk aantal arbeidsplaatsen. Door het zachte erts mogen we zelfs rekening houden met een stijging van de productie, wat natuurlijk ook een welkom extraatje zal betekenen voor de Surinaamse schatkist. Internationaal zal deze informatie de kredietwaardigheid van Suriname zeker ten goede komen. Deze goudvondsten zijn zeer beslist een belangrijke opsteker voor Suriname.

BAANBREKEND […] Read more

PALU STEMT TEGEN BEGROTINGEN

PALU STEMT TEGEN BEGROTINGEN

Het is te betreuren dat de regering het beleid voortzet met het opstellen van niet-realiseerbare begrotingen en het “kleiner doen lijken” van de begrotingstekorten. De regering laat hiermee de kans liggen om vanuit progressieve gedachten en ontwikkelingsvisie de overheidsfinanciën langzaamaan te hervormen. Maar we zien juist dat de huidige minister van Financiën misbruik maakt van de “oude” gewoonte om de groter wordende tekorten kleiner te doen lijken door leningen als inkomsten te boeken. Steeds meer leningen worden als inkomsten geboekt terwijl daarmee schulden gecreëerd worden, steeds meer worden de begrotingen onrealistischer. De PALU fractie heeft op diverse momenten […] Read more