NDP GEEN VOORSTANDER VAN VOLK BETREKKEN BIJ BELEID

NDP GEEN VOORSTANDER VAN VOLK BETREKKEN BIJ BELEID

Als de President een jaar voor de verkiezingen het gehele land moet aflopen om erachter te komen dat een heleboel zaken verbeterd moeten worden, dan is er iets goed mis in de wijze waarop het land bestuurd is geworden in de afgelopen periode. Ook wordt dan duidelijk zijn dat de NDP strikt genomen geen voorstander is van DECENTRALISATIE van bestuur. Want anders zou die partij het bestuur van het land werkelijk decentraliseren en de mensen ter plaatse zelf betrekken bij het beleid, zoals de PALU als sinds 1977 heeft bepleit. Dat is eigenlijk wat er mis is. Dat de burgers […] Read more

Jarige PALU blij met steun productie door politieke partijen

Jarige PALU blij met steun productie door politieke partijen

Op 12 maart is het 42 jaar geleden dat de PALU werd opgericht. Als een mooi cadeau ziet PALU-voorzitter Jim Hok het feit dat steeds meer de inzichten van de partij worden gedeeld en overgenomen. Een bijvoorbeeld is het gegeven dat steeds meer politieke partijen ondersteuning aanbieden aan ondernemers of groepen die in de productie actief (willen) zijn. De politicus zegt dat hoe meer politici begrijpen dat in Suriname de productie een belangrijkere plaats moet krijgen, des te beter dat is voor ons land. “Dit was voor ons al een centrale issue voor de ontwikkeling van ons land, zelfs nog […] Read more

AKTIES RIJ- EN VOERTUIGENBELASTING VERKEERD GERICHT

AKTIES RIJ- EN VOERTUIGENBELASTING VERKEERD GERICHT

De acties die nu worden gevoerd tegen de Wet Rij- en Voertuigenbelasting, hoe goed ook bedoeld, zijn helemaal verkeerd gericht. De akties richten zich tegen de wet en de uitvoering daarvan. Dat er bezwaren zijn tegen de wet is zeer goed te begrijpen, maar men dient zich in feite te richten tot de leden van De Nationale Assemblee (DNA) die vóór deze wet hebben gestemd. En in dat geval moet men dan zijn bij de DNA-leden van de NDP-fractie om ze te vragen waarom ze vóór deze wet hebben gestemd. Die twintig- of dertigduizend bezwaarschriften had men beter bij DNA […] Read more

BEGROTINGEN 2019: NA DE VERKIEZINGEN WEER FINANCIELE CRISIS?

BEGROTINGEN 2019: NA DE VERKIEZINGEN WEER FINANCIELE CRISIS?

De uitgaven van de overheid volgens de begrotingen over het dienstjaar 2019 zullen schrikbarend toenemen. De kapitaalsuitgaven zijn vijfmaal groter dan de begrote kapitaalsuitgaven van vorig jaar. Het voornemen van de regering is om deze uitgaven te dekken met even zo grote leningen. De begrotingen hebben er alles van dat de zittende politieke partij deze zullen gebruiken als instrument om koste wat het kost de verkiezingen in eigen voordeel te beïnvloeden. Een soortgelijke ontwikkeling zagen we ook al bij de verkiezingen in 2015 met het grote treinproject op de begroting die gelukkig na kritieken uit de eigen coalitie werden geschrapt. […] Read more

GOUD-AANDEEL IAMGOLD VERKOPEN, HET STOMSTE DAT JE KAN DOEN

GOUD-AANDEEL IAMGOLD VERKOPEN, HET STOMSTE DAT JE KAN DOEN

Het verkopen van het Surinaamse aandeel van 30% in de overeenkomst met Iamgold zou zowat het
stomste zijn dat we als land kunnen doen. Wij zouden daarmee een tak, hoog in de boom, aan de
verkeerde kant doorzagen, terwijl wij er zelf op zitten. De overeenkomst met Iamgold die in 2013 is
bereikt onder leiding van PALU-minister Jim Hok op Natuurlijke Hulpbronnen, is een van de beste
garanties op toekomstige inkomsten om de schulden die in de afgelopen jaren zijn gemaakt terug te
kunnen betalen. Zo reageert Jim Hok, voorzitter van de PALU op de geruchten.

Sedert het aantreden van de regering in 2015 is men […] Read more

WIE GIJZELT HET SURINAAMSE VOLK?

WIE GIJZELT HET SURINAAMSE VOLK?

Waar het in de recente discussie tussen PALU en NDP in De Nationale Assemblee om gaat is de vraag hoe je als partij jouw meerderheid aan zetels inzet. Zet je het simpelweg in om de regering steeds maar te bejubelen en zogenaamd kritische vragen te stellen die in feite ‘open goal-vragen’ zijn? Of ben je in staat om daarboven uit te stijgen om ook voorstellen van de oppositie aan te pakken die bijdragen tot verbetering van het bestuur van het land?

We hebben intussen gezien dat het kennelijk wel mogelijk is om voorstellen over te nemen die jaren geleden zijn […] Read more

NDP-fractie blijft verlengstuk regering

NDP-fractie blijft verlengstuk regering

“Als het aan de NDP ligt, en het ligt ook aan de NDP, dan blijft de fractie in De Nationale Assemblee (DNA) gewoon een verlengstuk van de regering. Voor een partij die ooit claimde bestuurlijke vernieuwing voor te staan is dit een gemiste kans om het bestuur van het land werkelijk naar een hoger niveau te tillen.” Dit zegt PALU-voorzitter Jim Hok.

Omdat de NDP de meerderheid van de DNA-zetels bezit (26) kan geen enkele wet en geen enkele motie worden aangenomen zonder steun van deze fractie. Nou kan niet ontkend worden dat de NDP met haar meerderheid in DNA […] Read more

WERKELIJKE ECONOMISCHE SITUATIE NIET TE VERBLOEMEN

WERKELIJKE ECONOMISCHE SITUATIE NIET TE VERBLOEMEN

De werkelijke economische situatie wordt verbloemd, vindt Jim Hok, voorzitter van de PALU. “Het gaat goed in Suriname, anno 2019 zelfs beter dan verwacht. Tenminste, als je de NDP-fractieleider André Misiekaba en zijn vervanger Amzad Abdoel in De Nationale Assemblee (DNA) mag geloven. De economie zou zijn getransformeerd (?) en het zou nu nog een kwestie zijn van verduurzaming van de economische groei. En na het optreden van dit duo is het de vraag of de president nog aan het woord hoeft te komen.”

Maar de PALU-voorzitter vraagt zich af wat er nog overblijft van die mooie en vele woorden, […] Read more

PALU vraagt aandacht voor werkgelegenheid

PALU vraagt aandacht voor werkgelegenheid

PALU heeft één centraal aandachtspunt en dat is de werkgelegenheid benadrukt tijdens de algemene politieke beschouwingen. “Het wel of niet hebben van een baan is normaal gesproken al verschrikkelijk belangrijk. Onder de huidige omstandigheden in Suriname is het van nog groter belang. Een baan, een werk, is niet gewoon een bron van inkomsten, deze bepaalt hoe iemand in het leven staat. Het hebben van een baan moet iemand de garantie bieden dat hij of zij in het eigen onderhoud kan voorzien”, benadrukt hij in De Nationale Assemblee.

Gonzalves geeft aan dat het hebben van een job de verhoudingen binnen een gezin […] Read more

TRUCKHOUDERS CORONIE VOELEN ZICH ERNSTIG BENADEELD

TRUCKHOUDERS CORONIE VOELEN ZICH ERNSTIG BENADEELD

De PALU afdeling Coronie maakt zich zorgen over dat truckhouders uit het district ernstig gediscrimineerd en benadeeld worden. Vanaf begin dit jaar worden zij niet meer in de gelegenheid gesteld om zand dat in Coronie wordt gegraven, te vervoeren naar Nickerie/Wageningen. Dit zand is nodig voor de rehabilitatie van de Oost-Westverbinding tussen Burnside en Wageningen. De afdeling Coronie van PALU roept de regering op om corrigerend op te treden in deze kwestie.

Al sinds de verbetering van dit stuk Oost-Westverbinding is aangekondigd, rommelt het. Het begon ermee dat aan bepaalde ambtenaren boven op hun ambtelijke job, ook nog het werk […] Read more