Plan opgezet voor grootschalige rijstteelt in Coronie

DNA-lid Henk Ramnandanlal aan het woord tijdens de bijeenkomst met de Coroniaanse boeren.

Er zal opnieuw worden begonnen met grootschalige rijstteelt in Coronie. De Coöperatie van Coroniaanse boeren (CCB), onder leiding van Ewald Blankendal, heeft een ontmoeting gehad met Coroniaanse rijstboeren voor de officiële herstart. Een nog samen te stellen managementteam zal de werkzaamheden begeleiden en administreren.

Het doel is om met minimaal 30 boeren 900 ha areaal met rijst te beplanten in mei 2015. Binnen 4 weken zullen de eerste cultuurtechnische werken aanvangen vanuit het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Het gaat om een gezamenlijke inspanning van de […] Read more