Paal wil geen IMF-aanpassingsprogramma

fotoAssembleelid Anton Paal (PALU) wil niks horen van een structureel aanpassingsprogramma voorgeschreven door het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Suriname heeft volgens hem hier absoluut geen behoefte aan. De PALU kiest voor een structureel hervormingsprogramma.“Structurele aanpassingsprogramma’s, zoals die decennialang eenzijdig zijn en worden voorgeschreven door het IMF aan ontwikkelingslanden, hebben nergens condities gecreëerd, die een duurzame ontwikkeling garanderen. Structurele aanpassingen hebben wij al eerder in dit land meegemaakt. Wij weten ondertussen wat zij betekenen, en wat de consequenties zijn en al zouden wij blind zijn, wij voelen wie de slachtoffers zijn. Het zal voor ons een teken zijn dat de regering het pad heeft verlaten van volksgericht, progressief beleid”. Paal gaf tijdens de algemene politieke beschouwingen donderdag in De Nationale Assemblee aan dat wanneer het beleid dat door de regering gevoerd zal worden, op de IMF-pijlers zal zijn gestoeld, dit de goedkeuring van de PALU niet zal wegdragen. Dat beleid zal niet worden gesteund, noch gedoogd door zijn partij.

Het structureel hervormingsprogramma waar Paal voor pleit moet allesomvattend zijn: moreel-ethisch, sociaal-maatschappelijk, financieel-economisch en politiek-bestuurlijk. De noodzaak voor deze allesomvattende hervorming ligt in het feit, dat er een directe beïnvloeding is tussen de verschillende gebieden, “waardoor wij het ene moeten doen en het andere niet kunnen na laten”.

Prioriteiten stellen
Door juiste prioriteiten te stellen kan de regering bepaalde hervormingen op korte termijn doorvoeren, meent Paal. Zo kunnen door programma’s en projecten ambtenaren gestimuleerd worden om zelfstandige ondernemers te worden. Ook de corruptie kan zo aangepakt kunnen worden. Het Assembleelid vroeg aan de regering waar de beloofde wet- en regelgevingen blijven om het bestuur te hervormen en goed bestuur te bevorderen. Hij noemde de integraal gewijzigde comptabiliteitswet, de wet op de Nationale Ombudsman en de Wet op Transparantie van Bestuur.

‘Hervorming van onze economie zou niet zozeer gestoeld moeten zijn op importbeperking, maar op een ontwikkeling die een vruchtbare combinatie is van onze menselijke en natuurlijke hulpbronnen. Hervorming van het onderwijs op zodanige wijze, dat deze dienstbaar is aan de ontwikkeling van de sectoren waar Suriname comparatieve voordelen in heeft, vooral de ontwikkeling van de sectoren landbouw, tuinbouw en veeteelt, visserij en naast drinkwaterproductie en mijnbouw, zijn volgens Paal een gebiedende noodzaak. Het effect van dit beleid zal niet zozeer import beperking zijn, maar export vergroting. Gegeven de financiële crisis waar we nu in terecht zijn gekomen, gaat het vooral om de schaarse middelen te investeren in concrete financieel haalbare projecten voor productie bevordering gekoppeld aan export vergroting. En voor de financiering van deze financieel haalbare productie projecten staan voldoende financiële instellingen (waaronder de IsDB) gereed om geld aan Suriname te lenen tegen relatief zachte voorwaarden”, stelt Paal.

Bron: Starnieuws

Facebook Comments