Samenleving zal nog inleveren in 2017

Samenleving zal nog inleveren in 2017

Het volk wordt bewust in de war gebracht met verkeerde interpretaties van macro-economische cijfers. Zowel Standard and Poor als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspellen nog een krimp van de Surinaamse economie voor dit jaar. Dat de krimp minder zal zijn dan vorig jaar is inderdaad hoopvol. Maar het betekent nog steeds dat het volk zal moeten inleveren in 2017. Dit zegt Henk Ramnandanlal, ondervoorzitter van de PALU.

Ook doet de regering volgens de PALU-topper voorkomen alsof er geen ander beleid mogelijk zou zijn geweest. “We konden eerder op dit punt van monetaire stabiliteit belanden door een […] Read more

Ongezond begroten heeft het land in financiële problemen gebracht

Ongezond begroten heeft het land in financiële problemen gebracht

De manier waarop de begroting van het land wordt opgesteld brengt het land eerder in financiële problemen dan dat de begroting bijdraagt aan een effectieve besteding van de beschikbare midelen. Hoofdbestuurslid Henk Ramnandanlal van de Progressieve Agrariers en Landbouwers Unie (PALU) zegt dat de laatst ingediende begroting voor het dienstjaar 2016 realistischer is op het gebied van de in- en uitgaven van de staat. Dit is volgens hem, kennelijk te danken aan de nieuwe minister van Financien Gilmore Hoefdraad, (voormalig governor van de Centrale Bank van Suriname ). Echter moet het opstellen van realistische begrotingen niet afhankelijk zijn van een […] Read more

Gepensioneerden niet afschepen met woord spelletjes

De tegemoetkoming van SRD375 die de actief dienende ambtenaren krijgen ingaande eind mei wordt door de regering ‘koopkracht versterking’ genoemd, en vormt volgens deze redenering geen deel van het inkomen. De welvaartsvaste pensioenen van de gepensioneerden zijn gekoppeld aan het inkomen van de ambtenaren. En omdat het gaat om ‘koopkracht versterking’ en niet om verhoging van het inkomen, daarom zouden de gepensioneerde ambtenaren geen aanspraak daarop maken. De PALU is van mening dat de regering er goed aan doet om de gepensioneerden niet af te schepen door met woorden te spelen.

[…] Read more

PALU vraagt aandacht president voor niet misgaan schooljaar

In de kwestie van de BVL lijkt het erop dat een oplossing is bereikt aangezien de leerkrachten hebben besloten om ingaande vandaag, donderdag 11 mei, weer naar school te gaan. Maar het is duidelijk dat dit laatste niet van harte gebeurt. Ook hier is het vertrouwen verloren gegaan door het niet nakomen van gemaakte afspraken. En er moet daarom alles aan worden gedaan om de stemming niet te laten omslaan waardoor het schooljaar alsnog verloren gaat.

[…] Read more