REGERING SCHENDT BROKOPONDO OVEREENKOMST

REGERING SCHENDT BROKOPONDO OVEREENKOMST

De wet is overtreden indien de regering zegt een overeenkomst te hebben bereikt met Suralco/Alcoa. Ondanks dat vanuit verschillende kanten wordt aangegeven dat er toestemming nodig is van De Nationale Assemblee (DNA) om de Brokopondo overeenkomst te wijzigen zien wij dat de regering dit willens en wetens aan zijn laars lapt. Vermoedens dat ‘grotere’ partij- en/of privébelangen een rol spelen bij de onderhandelingen worden hiermee alleen maar versterkt.

PARLEMENT BESLIST

De Brokopondo overeenkomst is gesloten pas nadat het toenmalige parlement in 1958 de regering hiervoor had gemachtigd. Dit was noodzakelijk omdat er van de Surinaamse wetgeving afwijkende bepalingen […] Read more

Wat is mis met de financiële huishouding van de staat

Wat is mis met de financiële huishouding van de staat

Het volk wordt structureel voor de gek gehouden met mooie jaarbegrotingen en jaarplannen doordat het uitgezet beleid nooit 100% kan worden uitgevoerd. Elk jaar weer zijn de begrotingstekorten die werkelijk worden opgegeven, kleiner dan wat de overheid aan begrotingstekort realiseert door het boeken van leningen als inkomsten. Het “opgegeven” begrotingstekort is hierdoor kleiner dan het in werkelijkheid is. Bij de realisaties gaan de opgegeven leningen niet door, de regering bezuinigt en tremt op de rem, zoals we nu weer zien onder andere met subsidies.

Financiele-Huishouding-Surinaame-Overheid-2017-06
[…] Read more