REGERING SCHENDT BROKOPONDO OVEREENKOMST

REGERING SCHENDT BROKOPONDO OVEREENKOMST

De wet is overtreden indien de regering zegt een overeenkomst te hebben bereikt met Suralco/Alcoa. Ondanks dat vanuit verschillende kanten wordt aangegeven dat er toestemming nodig is van De Nationale Assemblee (DNA) om de Brokopondo overeenkomst te wijzigen zien wij dat de regering dit willens en wetens aan zijn laars lapt. Vermoedens dat ‘grotere’ partij- en/of privébelangen een rol spelen bij de onderhandelingen worden hiermee alleen maar versterkt.

PARLEMENT BESLIST

De Brokopondo overeenkomst is gesloten pas nadat het toenmalige parlement in 1958 de regering hiervoor had gemachtigd. Dit was noodzakelijk omdat er van de Surinaamse wetgeving afwijkende bepalingen zijn opgenomen in deze overeenkomst. Deze overeenkomst is bovendien geldig tot 2032. Dit betekent dat het vroegtijdig afbreken en/of wijzigen van deze overeenkomst niet mogelijk is door de regering. Er zal toestemming moeten worden verkregen van de huidige volksvertegenwoordiging, DNA. De eerder afgesloten MOU is reeds door DNA van tafel geveegd. De eerste vraag die rijst, op basis waarvan is deze overeenkomst gesloten? Wat zijn de uitgangspunten geweest voor het sluiten van deze overeenkomst als de MOU is afgekeurd door DNA? Hiermee is overduidelijk dat de regering de eigen wil aan het doordrukken is en uiteindelijk rekent op de meerderheid van DNA.

SURINAME STAAT STERK

De PALU is van mening dat de Regering zich dient te houden aan wetten en regels. Indachtig de overeenkomst stelt zij zich op het standpunt dat Suriname erg sterk staat in deze kwestie. In het afgelopen decennium is het steeds weer Suralco die het initiatief heeft genomen om te onderhandelen vanwege de sterk gedaalde inkomsten uit haar bauxiet aktiviteiten in Suriname. Op diverse momenten is Suriname hieraan voorbijgegaan hetgeen geleid heeft dat Suralco vandaag de dag een zeer lucratieve ‘energieleverancier’ is geworden. De toestemming aan Suralco om de Afobakka stuwdam te bouwen en te exploiteren is gekoppeld namelijk aan de bauxiet aktiviteiten van Suralco. Voorts is Suralco verplicht de uitgemijnde gebieden en de gevaarlijke alkalische red mud lake te Paranam zoveel als mogelijk te herstellen in de natuurlijke staat bij beëindiging van haar aktiviteiten. Ook heeft Suriname een claim uitstaan op Billiton welke inmiddels volledig door Suralco is overgenomen. Door het eenzijdig genomen besluit de bauxiet aktiviteiten definitief te beëindigen heeft Suralco de bauxiet overeenkomst reeds op losse schroeven gezet. De regering heeft de sterke positie van Suriname eerder ondergraven door in een vroeg stadium interesse te tonen voor bepaalde gebieden en opstallen zoals havens gebouwen en de fabriek te Paranam. Het vermoeden bestaat dat hierbij persoonlijke partij- en of privé-/bedrijfsbelangen van bepaalde onderhandelaars een doorslaggevende rol hebben gespeeld.

VERPLICHTINGEN SURALCO

Deze principiële foute opstelling van de regering heeft gemaakt dat Suralco relatief gemakkelijk ervan af zal komen inplaats van de bijna 1 miljard dollars nazorg kosten die Suralco aan Suriname verschuldigd is. De opruiming van de giftige stoffen en de overige rehabilitatiekosten van de mijnen zijn namelijk nooit berekend. Hierdoor zal Suriname inkomsten derven. Bij het vrijgeven van de eventueel gesloten overeenkomst zal uiteindelijk duidelijk zijn aan wie bepaalde specifieke opstallen zullen zijn toebedeeld en/of in het vooruitzicht zijn gesteld.

Verschenen op: Starnieuws

Facebook Comments