CONCEPT ALCOA-DEAL NOG NADELIGER DAN GEDACHT

CONCEPT ALCOA-DEAL NOG NADELIGER DAN GEDACHT

De concept Alcoa-deal die de President bij De Nationale Assemblee (DNA) heeft ingediend ter beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst (BO) is nog nadeliger voor Suriname dan al werd gedacht. Niet alleen wordt de Staat, wij met z’n allen dus, voor honderden miljoenen US dollars benadeeld. Ook de mensen in het district Para wiens grond op de een of andere manier is gebruikt door Suralco worden heel ernstig ingekort in hun rechten. Met het geld dat wij als land mislopen door het handelen van de President en de regering, hadden alle financiële problemen in het onderwijs en in de gezondheidsector kunnen […] Read more

NDP VERRIJKT PARTIJTOPPERS, VOLK VERARMT

NDP VERRIJKT PARTIJTOPPERS, VOLK VERARMT

Het lijkt er steeds meer op dat de ontwikkelingsideologie van de NDP regering gestoeld is op het bevoordelen van een kleine groep van partijloyalisten, terwijl het volk verarmt. Zo bleek bij de opening van de nieuwe rijstpelmolen te Wageningen dat ook weer een NDP topper achter de investering zit. De “succesvolle” ondernemer is dezelfde NDP topper die president commissaris is bij SML Wageningen en nog overige functies bekleed binnen andere overheidsinstituten. Het is bijna voorspelbaar in wiens voordeel de “huurovereenkomst” met SML Wageningen is gesloten. Investeringen in de agrarische productie zouden het resultaat moeten zijn van een samenhangend regeerbeleid gericht […] Read more

VUILVERWERKING MOET GELD OPLEVEREN, GEEN STANK

VUILVERWERKING MOET GELD OPLEVEREN, GEEN STANK

De wijze waarop we vuil verwerken te Ornamibo is niet alleen slecht voor mens en milieu, het is ook nog verspilling van geld. Bovendien is het niet duurzaam omdat de berg afval niet oneindig kan groeien. Deze discussie wordt telkens weer actueel als omwonenden weer de dupe worden van misstanden op de vuilstortplaats, zoals de afgelopen dagen met de vuilbrand. Ook Paramaribo kreeg een deken van stinkende en mogelijk giftige rook over zich heen. Het verontrustende hierbij is dat de bemoeienissen van de regering wederom beperkt zijn gebleven tot het bestrijden van de brand. Een visie op afval en afvalverwerking […] Read more

BINNENLAND DAADWERKELIJK BETREKKEN IN NATIONALE ONTWIKKELING

BINNENLAND DAADWERKELIJK BETREKKEN IN NATIONALE ONTWIKKELING

In de visie van de PALU heeft altijd gegolden dat alle groepen en sectoren in de samenleving daadwerkelijk betrokken moeten zijn en moeten profiteren van de nationale ontwikkeling van Suriname. Al vanaf het Nationaal Urgentie Programma 1977 heeft bijvoorbeeld het achtergestelde binnenland daarom een bijzondere plaats gehad in de ontwikkelingsvisie van de PALU. Gegeven de huidige achterstanden van het binnenland geldt nog steeds dat de binnenlandse samenlevingen versneld moeten worden geïntegreerd in onze nationale ontwikkeling. Deze visie zal worden uitgedragen door de PALU vertegenwoordiging bij de Liba Krutu onder leiding van het DNA lid Cleon Gonsalves.

 

BEWAREN VAN EENHEID

Al heel lang […] Read more

GROTERE PRESTATIES VAN HET VOLK DENKBAAR EN MOGELIJK

GROTERE PRESTATIES VAN HET VOLK DENKBAAR EN MOGELIJK

Begrijpelijkerwijs erg onzeker over het eigen beleid en proberend de eigen achterban moed in te spreken, zo van “kom op, we kunnen het”. Zo kwam de president over tijdens de jaarrede. Hij had erg veel woorden nodig om de terecht vertwijfelde achterban te overtuigen dat de zwakte van de regering in de afgelopen drie jaren slechts schijn is. Zelfs zaken die niet het resultaat zijn van het regeerbeleid moesten erbij worden gehaald om het geheel wat op te fleuren. De door hem genoemde voorbeelden van particulier initiatief bevestigen alleen dat het sterke Surinaamse volk wel overeind zal blijven, zelfs onder […] Read more

REGERING WIL BLANCO CHEQUE KWESTIE ALCOA

REGERING WIL BLANCO CHEQUE KWESTIE ALCOA

De regering wil door De Nationale Assemblee (DNA) gemachtigd worden om buiten het zicht van de gemeenschap om, zelf de Brokopondo Overeenkomst (BO) te wijzigen. Dit staat in artikel 1 lid 3 van het concept van de machtigingswet voor wijziging van de BO die de regering de naar DNA heeft gestuurd. In een open brief van 25 juli jl. aan DNA-voorzitter heeft de PALU juist hiervoor gewaarschuwd. Het is werkelijk ongehoord dat de regering na alle commentaren en alle reacties die er zijn gekomen op het regeringshandelen in deze kwestie nog de moed heeft om van DNA een BLANCO CHEQUE […] Read more