SURINAAMS BEDRIJFSLEVEN MOET EERLIJKE KANS KRIJGEN

SURINAAMS BEDRIJFSLEVEN MOET EERLIJKE KANS KRIJGEN

Indien er morgen een grote olievondst is voor onze kust, dan is het Surinaams bedrijfsleven niet in staat om daar direct van te profiteren. Dat is vastgesteld in een studie die op initiatief van Staatsolie is gedaan door een gespecialiseerd buitenlands bedrijf. Volgens de kritiek die vanuit het bedrijfsleven is gekomen, is deze conclusie op zich wel juist, maar het beleid van met name bedrijven als Staatsolie zelf werkt niet bevorderend om het bedrijfsleven ‘ready’ te krijgen. De Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) is het eens met deze kritiek. Volgens de PALU zal vooral de regering meer moeten doen […] Read more

MISSIE ONAFHANKELIJKHEID SUCCESVOL AFRONDEN

MISSIE ONAFHANKELIJKHEID SUCCESVOL AFRONDEN

Bij de oprichting van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) nu 40 jaar geleden, leek de missie van de Surinaamse politiek na de juist verkregen staatkundige onafhankelijkheid, onmiskenbaar en duidelijk. De kolonie was gesticht om (meer dan 300 jaar lang) rijkdommen voor een kolonisator in Europa te produceren op basis van de meest ellendige arbeids- en leefomstandigheden voor de van heinde en verre aangevoerde arbeidsmacht. Het was nu de taak om die kolonie te herinrichten tot een samenleving, die voortaan voor zichzelf zou arbeiden om voor alle leden daarvan een menswaardig bestaan in welvaart en welzijn te scheppen…

 

Veertig plus […] Read more

SLM-DIRECTIE DRIJFT ZAKEN ZELF OP DE SPITS

SLM-DIRECTIE DRIJFT ZAKEN ZELF OP DE SPITS

De PALU heeft in een schrijven aan de voorzitter van De Nationale Assemblee om informatie gevraagd over wat er nu precies gaande is bij de SLM. We hebben al moeten ervaren dat de werkers die jarenlang hun krachten aan de Suralco hebben gegeven volledig in de steek zijn gelaten door de presidentiële onderhandelingscommissie en in navolging daarvan ook door de regering. We zien dat Iamgold weigert om met een Surinaamse minister van Natuurlijke Hulpbronnen aan tafel te gaan zitten als bemiddelaar bij een conflict met de arbeidersorganisatie. Dat multinationals vaak denken dat ze in Suriname de rechten van arbeiders kunnen […] Read more

PPP is nu dekmantel voor corruptie

PPP is nu dekmantel voor corruptie

Het begrip PPP, Public Private Partnership, begint een dekmantel te worden voor corruptie. Tenminste, als we kijken naar de manier waarop dat door de huidige regeringspartij wordt toegepast. Tot deze conclusie komt de voorzitter van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU), Jim Hok.

Middelen van de gemeenschap worden gesluisd naar een bepaalde partijtopper, die het dan zogenaamd geweldig doet als ondernemer, en die de middelen deels terugvloeit richting de partij. Deze manier van handelen sluit andere ondernemers volledig uit en verarmt de samenleving verder.

Hok ziet een direct verband tussen deze manier van handelen van de regeringspartij en de onlangs in […] Read more

PALU EN PRIDE VLAG VERBRAND

PALU EN PRIDE VLAG VERBRAND

Gisteravond (29 oktober) laat is met verontwaardiging geconstateerd dat op het terrein van het PALU Centrum aan de Kafiluddistraat de PALU en PRIDE vlaggen in brand stonden. Er zijn door onverlaten de touwen doorgesneden, vlaggen omlaag gehaald en vervolgens in brand gestoken. Het vermoeden bestaat dat de beweegredenen gezocht moet worden in het feit dat de PRIDE vlag was gehesen. Het in brand steken van de PALU en PRIDE vlag maakt duidelijk dat er nog een lange weg is te gaan naar het bieden van gelijke kansen aan elke Surinamer in de Surinaamse samenleving. Er is aangifte gedaan bij de […] Read more