NDP GEEN VOORSTANDER VAN VOLK BETREKKEN BIJ BELEID

NDP GEEN VOORSTANDER VAN VOLK BETREKKEN BIJ BELEID

Als de President een jaar voor de verkiezingen het gehele land moet aflopen om erachter te komen dat een heleboel zaken verbeterd moeten worden, dan is er iets goed mis in de wijze waarop het land bestuurd is geworden in de afgelopen periode. Ook wordt dan duidelijk zijn dat de NDP strikt genomen geen voorstander is van DECENTRALISATIE van bestuur. Want anders zou die partij het bestuur van het land werkelijk decentraliseren en de mensen ter plaatse zelf betrekken bij het beleid, zoals de PALU als sinds 1977 heeft bepleit. Dat is eigenlijk wat er mis is. Dat de burgers […] Read more

Jarige PALU blij met steun productie door politieke partijen

Jarige PALU blij met steun productie door politieke partijen

Op 12 maart is het 42 jaar geleden dat de PALU werd opgericht. Als een mooi cadeau ziet PALU-voorzitter Jim Hok het feit dat steeds meer de inzichten van de partij worden gedeeld en overgenomen. Een bijvoorbeeld is het gegeven dat steeds meer politieke partijen ondersteuning aanbieden aan ondernemers of groepen die in de productie actief (willen) zijn. De politicus zegt dat hoe meer politici begrijpen dat in Suriname de productie een belangrijkere plaats moet krijgen, des te beter dat is voor ons land. “Dit was voor ons al een centrale issue voor de ontwikkeling van ons land, zelfs nog […] Read more

AKTIES RIJ- EN VOERTUIGENBELASTING VERKEERD GERICHT

AKTIES RIJ- EN VOERTUIGENBELASTING VERKEERD GERICHT

De acties die nu worden gevoerd tegen de Wet Rij- en Voertuigenbelasting, hoe goed ook bedoeld, zijn helemaal verkeerd gericht. De akties richten zich tegen de wet en de uitvoering daarvan. Dat er bezwaren zijn tegen de wet is zeer goed te begrijpen, maar men dient zich in feite te richten tot de leden van De Nationale Assemblee (DNA) die vóór deze wet hebben gestemd. En in dat geval moet men dan zijn bij de DNA-leden van de NDP-fractie om ze te vragen waarom ze vóór deze wet hebben gestemd. Die twintig- of dertigduizend bezwaarschriften had men beter bij DNA […] Read more