REGERING GIJZELT DE NDP-FRACTIE?

REGERING GIJZELT DE NDP-FRACTIE?

Nu de regering kenbaar heeft gemaakt dat de onrealistische begrotingen ongewijzigd zullen worden aangehouden, lijkt de regering de eigen NDP-fractie “in gijzeling” te nemen. Dit was namelijk het standpunt van de toenmalige NDP-fractieleider Misiekaba als antwoord op het standpunt van de PALU dat het aan de 26 zetels van de NDP ligt om de begrotingen te wijzigen. De PALU-fractie heeft bij monde van assembleelid Cleon Gonsalves tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een voorstel uit 2014 weer ingediend om de begrotingen van de Staat fundamenteel te wijzigen. Gonsalves stelde toen dat het aan de NDP-fractie ligt om de voorgestelde wijzigingen over […] Read more

VERVANGEN VAN MINISTERS LOST PROBLEMEN LAND NIET OP

VERVANGEN VAN MINISTERS LOST PROBLEMEN LAND NIET OP

“Worden de problemen van ons Surinamers opgelost wanneer weer een keer ministers worden vervangen? Dat is wat we ons steeds moeten afvragen, elke keer wanneer er weer een wisseling van ministers plaatsvindt. Zal het probleem van devaluatie van de SRD en de schaarste aan dollars worden opgelost met het vervangen van ministers? Om maar te zwijgen over de problemen in het onderwijs, gezondheidszorg, de tekorten van de overheid, het bedrijfsleven, huisvesting en werkgelegenheid voor jongeren.” Dit zegt ondervoorzitter van de PALU, Henk Ramnandanlal.

 

Tot nu toe is gebleken dat de genoemde problemen niet opgelost en met de tijd zelfs groter worden. […] Read more

SCHEP EEN GOEDE WERKPLEK VOOR DE AANKOMENDE ARBEIDER EN FACILITEER DE STARTENDE ONDERNEMER

SCHEP EEN GOEDE WERKPLEK VOOR DE AANKOMENDE ARBEIDER EN FACILITEER DE STARTENDE ONDERNEMER

Ook dit jaar weer zullen ruim 6000 jongeren de school verlaten. Op dit moment is er niemand die een zinnig woord kan zeggen over hoe deze jongeren en de huidige werklozen aan betaald werk zullen komen. Met de verkiezingen in het vooruitzicht zal de regering weer de werkloosheid misbruiken en de weklozen als stemvee gebruiken. Ze zullen worden gestopt in de al overvolle klasse van de lagere ambtenaren in ruil voor de stem van hun en hun familie. Dat betekent dat wij tussen nu en mei 2020 opnieuw enkele duizenden werkloze ambtenaren en medewerkers bij de parastatalen erbij zullen krijgen. […] Read more