LENING  OPPENHEIMER  NOODZAKELIJK ALS GEVOLG VAN EERDERE A-NATIONALE KEUZE

LENING OPPENHEIMER NOODZAKELIJK ALS GEVOLG VAN EERDERE A-NATIONALE KEUZE

Dat de regering nu gedwongen wordt om een lening te nemen om de Afobakka dam over te nemen is volgens de PALU het directe gevolg van de slechte onderhandelingen met Suralco. Volgens de Brokopondo Overeenkomst (BO) moest de dam overgedragen worden op het moment dat Suralco stopte met haar bauxietontginning en -verwerking. En dat was reeds in 2015. Maar doordat de regering nu akkoord is gegaan om vier jaren later de dam over te nemen betekent het dat zij heeft toegestaan dat Suralco van bauxietontginner overging tot het verdienen van veel geld met elektriciteitsleveranties aan Suriname. Dat nu een lening […] Read more

WIJZIGING WET OP STAATSSCHULD MOET GRONDIGER

WIJZIGING WET OP STAATSSCHULD MOET GRONDIGER

De wijzigingen van de Wet op de Staatsschuld hebben een maatschappelijke discussie op gang gebracht met twee schijnbare erg tegengestelde standpunten. Enerzijds vindt men dat de Minister van Financien bestraft moet worden nu het leningenplafond overtreden is en die mogelijkheid in de wet gehandhaafd moet blijven. En anderzijds is de NDP-fractie met een initiatief gekomen om de strafbaarstelling van de Minister van Financien te schrappen uit de wet omdat ‘dat niet zou werken’. De PALU is van mening dat beide standpunten gelijk dan wel ongelijk hebben omdat ze beide zich baseren op de huidige wet op de Staatschuld die grote […] Read more