VERVOLGACTIE INBESLAGNAME EUROS NODIG

VERVOLGACTIE INBESLAGNAME EUROS NODIG

De Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) feliciteert de Surinaamse banken met het vonnis van de Rechtbank Noord-Holland inzake de inbeslagname door het Nederlandse OM van de 19,5 miljoen euro. Met name complimenteert de PALU de huidige Governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, met het behaald resultaat vanwege zijn bijzondere inzet. Het was ATIJD AL duidelijk dat de inbeslagname niets te maken had met “verdenking van witwaspraktijken” en “gebrek aan transparantie van het Surinaamse bancaire systeem”.

Er is toen al erop gewezen dat de goede naam van onze moederbank te grabbel werd gegooid. Ook het vonnis […] Read more

Van maatschappelijke zorg, naar maatschappelijk support

Van maatschappelijke zorg, naar maatschappelijk support

Om een sterke gemeenschap te vormen die eensgezind en op eigen kracht bijdraagt aan de ontwikkeling van het land is actief burgerschap een dringende vereiste. Vandaag zien wij weinig nieuwe burgerinitiatieven en sterven de bestaande initiatieven een langzame dood. Om allerlei redenen neemt de betrokkenheid van de burger af en wordt zij steeds vaker omschreven met de term ‘apathisch’ (ongevoelig, zonder belangstelling, flauw reagerend). Een zeer ongunstige ontwikkeling voor ons land.

Tijdens Café Middenweg, het wekelijkse politiek café van de PALU, deelde Imran Taus, bestuurskundige en kaderlid van de PALU, zijn visie over de omschakeling ‘van maatschappelijke zorg naar maatschappelijk support’. […] Read more