PALU OVERWEEGT JURIDISCHE STAPPEN VONNIS

PALU OVERWEEGT JURIDISCHE STAPPEN VONNIS

Wat te doen met de wetten van Chitan en Sapoen?, vraagt de PALU zich af.

De uitspraak van de rechter vorige week in de zaak die PL had aangespannen tegen haar leden Diepakkoemar Chitan en Raymond Sapoen, kan verregaande gevolgen hebben. De rechter besliste namelijk dat deze heren hun zetel die ze hadden meegenomen naar de regering Bouterse, moeten teruggeven. Dit had volgens de rechter al in 2015 moeten gebeuren.

Hoewel de uitspraak van de rechter zo kort vóór de verkiezingen geen effect meer zal hebben op het verdere werk van De Nationale Assemblee (DNA), vraagt de PALU zich in gemoede af wat er zal moeten gebeuren met al die wetten die door DNA zijn aangenomen met de steun van Chitan en Sapoen. Wij denken hierbij naast alle andere wetten, met name aan de wet waarmee de coalitie Suralco/Alcoa zo schaamteloos heeft bevoordeeld boven het Surinaamse volk.

Niet alleen de PALU, maar ook de voltallige oppositie in DNA en belangrijke maatschappelijke groepen in de samenleving, zijn tegen de overeenkomst met de multinational in opstand gekomen. De coalitie heeft zich niets aangetrokken van de maatschappelijke druk en het belang van Suriname als geheel en heeft toen, met de ondersteuning van Chitan en Sapoen, gewoon haar wil doorgedrukt. De PALU gaat nu na of en zo ja welke juridische stappen genomen kunnen worden tegen de wetten die door DNA zijn genomen in de tijd dat Chitan en Sapoen illegaal lid zijn geweest van dit college.

Facebook Comments