PARTIJ-POLITIEKE OVERWEGINGEN ONTMASKERT NDP

PARTIJ-POLITIEKE OVERWEGINGEN ONTMASKERT NDP

Met de vordering van de Procureur-Generaal (PG) om Minister Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen wordt het nogmaals duidelijk hoe kwetsbaar onze jonge democratie is. Wetten zouden zijn overtreden door Minister Hoefdraad. De partijpolitieke overwegingen om wetten bij gelegenheid te interpreteren en/of aan te passen ontmaskeren vele NDP-toppers die zeggen zich in te zetten in het algemeen belang. Uitlatingen vanuit de NDP-coalitie als “het is een politieke stap”, “waarom nu vlak voor de verkiezingen”, “de Bankwet zou niet van toepassing zijn op de minister” en “het dossier roept meer vragen op dan het beantwoordt” wijzen op een gevaarlijke zienswijze […] Read more