WAAR IS DE BELOOFDE TRANSPARANTIE BIJ DE BEGROTING?

WAAR IS DE BELOOFDE TRANSPARANTIE BIJ DE BEGROTING?

Bovenop alle beloftes die de president heeft gedaan komt met de presentatie van de nieuwe begrotingen voor het dienstjaar 2022 de vraag naar de beloofde financiële transparantie. Op verschillende momenten is aangegeven dat deze regering transparant zou regeren. De PALU is een voorstander van goed doordachte begrotingen en wijst al jaren op de niet transparante wijze waarop onze begrotingen worden opgesteld. Nu wordt weer een begroting ingediend zonder een verantwoording van de inkomsten en uitgaven van voorgaande jaren. Wat is gerealiseerd, wat niet en vooral waarom wel en waarom niet. De PALU roept daarom de regering om te stoppen met […] Read more