GEBRUIK EN OVERDRACHT GRONDHUUR VERBETEREN

GEBRUIK EN OVERDRACHT GRONDHUUR VERBETEREN

De PALU is principieel tegen de gedachte van de VHP-leiding om het mogelijk te maken grote lappen ‘huurgrond’ om te zetten naar ‘eigendom’. Deze verouderde gedachte heeft in de wereld geleid tot ernstige economische onevenwichtigheden en tot vertrapping van de rechten van hele samenlevingen, ten voordele van enkele grootgrondbezitters.

De huidige discussie leidt volgens de PALU bovendien de aandacht af van belangrijkere zaken, zoals de onderbenutting en het verkeerde gebruik van uitgegeven grondhuurpercelen. Het principiële argument tegen deze omzetting is nog steeds het feit dat bezitters van ‘gronden in eigendom’ kunnen doen en laten wat zij willen met hun grond, terwijl […] Read more