ACHTER OPRICHTING NEW SURFIN ZATEN FOUTE BEDOELINGEN

In een uitgegeven persbericht van vorig jaar vroeg de PALU zich af of de knullige manier waarop toen  New Surfin NV door de regering was opgericht een gevolg was van onvoldoende kennis van zaken. Of was het een bewuste daad met foute bedoelingen? Met de  informatie die nu boven water komt blijkt dat de regering doelbewust bezig was met het onderbrengen van een foute, discutabele lening onder een privé  NV buiten alle formele structuren om. Het vermoeden wordt steeds harder dat men kennelijk de bedoeling had om slechts enkele “Friends and Families” uit de VHP daar zeggenschap over te geven […] Read more

SPAARGELDEN INZETTEN VOOR STIMULERING PRODUCTIE EN MEER WERKGELEGENHEID

De PALU is van mening dat met de uitgifte van certificaten de Centrale Bank van Suriname (CBvS) het beleid voortzet waarbij slechts een kleine selecte groep Surinamers met veel geld worden bevoordeeld met hele hoge rente uitkeringen. Het is voorts het vastleggen van spaargelden zonder dat deze worden ingezet in de ontwikkeling van Suriname. Waarom zou je dat willen doen terwijl de Surinaamse economie momenteel vastzit en productie ondernemers zitten te springen om financiële middelen? Ondertussen zijn de internationale omstandigheden zodanig veranderd dat er genoeg vraag is naar voedsel wat erg gunstig is voor onze exportproductie. Waarom niet de gelden […] Read more

SLM EEN ROL GEVEN IN ONTWIKKELING VAN SURINAME ALS GEHEEL

De PALU is van mening dat De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij tot op heden te weinig is ingezet om de nationale economie tot ontwikkeling te brengen. Enge, op partijpolitiek gebaseerde overwegingen hebben gemaakt dat SLM is uitgegroeid tot een verlieslatend waterhoofd. Veel te veel personeel wordt in dienst genomen afkomstig van de politieke partij van de President-Commissaris dat geniet van de goedkope “IPB‑tickets”. Een meer nationale benadering van de SLM zou allang moeten hebben geleid tot brede samenwerking met de toerisme en agrarische sector.

AANSTURING NIEUWE LEIDING
Dat ook de huidige leiding van SLM met een duurbetaalde directeur op een verkeerd spoor zit […] Read more