REGERING BEROOFT HET VOLK OM RIJKEN RIJKER TE MAKEN

REGERING BEROOFT HET VOLK OM RIJKEN RIJKER TE MAKEN

Volgens de cijfers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) blijkt dat inmiddels meer dan SRD1.5 miljard aan rente is via de veilingen van Termijn Depositos (TDs). Zogenaamd onder de naam van Open Markt Operaties (OMO’s) is deze hoeveelheid geld in de Surinaamse economie gepompt zonder dat meerproductie ertegenover staat. De PALU is van mening dat dit neerkomt op monetaire financiering waarmee rijken zijn verrijkt terwijl het volk verarmd onder toeziend oog van het IMF en de “deskundigen” van de CBvS. Bewust wordt de SRD gedevalueerd, het volk beroofd en in de armoede gedrukt om de banken en verzekeraars rijker te maken.

 

KOERS OMHOOG

In het IMF-programma is opgenomen dat deze OMO’s worden gefinancierd door de daarbij behorende US-Dollar lening. Maar de rente voor de TDs wordt betaald in SRDs. Met deze kromme redenering is dus meer SRDs via banken en verzekeraars in de Surinaamse economie in omloop gebracht onder toeziend oog van het IMF, terwijl de bijbehorende US Dollars in de kluizen van de CBvS opgeslagen zijn. Het meest belachelijke is dat na afloop van de TDs, het basisbedrag wederom wordt ingezet in de OMO’s. Zo worden “legaal” juist meer SRDs in de samenleving gepompt het juist de bedoeling was om de grote hoeveelheden SRDs uit de samenleving te halen. Dat de koers op straat nu omhoog wordt gestuwd en ondertussen het volk verarmd komt dus mede door de OMO’s en.

 

GEEN AFROMING

Toen de OMO’s begonnen in juli vorig jaar, was de door de banken en verzekeraars gevraagde rente nog 12.7%. Inmiddels is de rente geklommen naar 92.3% en na een kleine terugval wederom geklommen naar 84.9% bij de laatste veiling. Ook mogen inmiddels (lees coalitie loyale) ondernemers meedoen met deze legale beroving. Deze hoge rente wordt momenteel niet doorberekend aan de consument die SRDs sparen bij de banken. Als dat zo zou zijn zouden Surinamers met veel SRDs thuis nog gestimuleerd worden om die SRDs bij de banken te beleggen en zou er zo nog een beetje afroming kunnen plaatsvinden. Deze stimulerende maatregelen blijven uit. En dus blijven de miljarden SRDs bij de banken en verzekeraars en die zullen deze SRDs ook weer waardevast willen maken of minimaal in de samenleving in omloop brengen middels investeringen.

 

BEWUSTE DEVALUATIE

Waarom de regering doorgaat met deze zeer discutabele OMO’s is nog zeer onduidelijk. Wat duidelijk is is dat de meer SRDs in de samenleving ertoe bijdragen dat de SRD op dit moment devalueert. Waarom wordt dit bewust gedaan? Wie heeft er belang bij dat banken en verzekeraars verrijkt worden ten koste van het volk?

 

INVESTEREN IN EIGEN ECONOMIE

De rentebetalingen van meer dan SRD1.5 miljard hadden liever ingezet kunnen worden om de productie te stimuleren en daarmee meer werkgelegenheid voor jongeren gecreëerd. In de visie van de PALU hadden deze gelden op deze wijze ingezet ook de Surinaamse economie kunnen voorbereiden op de vele miljarden olie Dollars die zometeen het land zullen binnenstromen. Lering trekkend uit wat er Guyana gebeurt zullen we nu reeds moeten investeren in onze eigen economie om zo de miljarden US Dollars te kunnen verwerken. Doen we dat niet, dan zal “Dutch Desease” hard toeslaan: de SRD zal in waarde toenemen, de Surinaamse exportproducten te duur worden en toeristen zullen ons land mijden vanwege de dure producten. Ondertussen zal een schaarste ontstaan aan deskundige dienstverleners, grond en huizen door toenemende vraag. Bij een voorzetting van dit beleid zullen slechts een kleine Surinaamse elite zich verrijken en bij het binnenkomen van de miljarden olie Dollars nog rijker worden. Het gewone volk zal het nakijken hebben…

Facebook Comments