PALU VERKLARING INZAKE NEDERLANDSE EXCUSES SLAVERNIJ VERLEDEN

PALU VERKLARING INZAKE NEDERLANDSE EXCUSES SLAVERNIJ VERLEDEN

De PALU wenst in het kader van wat er vandaag naar voren is gebracht, over hoe politiek Den Haag wenst om te gaan met het Nederlands Slavernijverleden, het volgende naar voren te brengen.

 

Wij als Surinamers hebben niets aan uw excuses, of verontschuldigingen in wat voor een vorm dan ook, als u als een voormalige onderdrukker nog steeds als een onderdrukker gedraagt. De excuses onder die omstandigheden zullen slechts het belang van u als onderdrukker dienen.

 

Het uitmoorden van onze inheemse voorouders is voortgekomen uit een systeem van onderdrukking, net zo het onderdrukken, martelen, verkrachten en de dehumanisering van onze tot slaaf […] Read more