BESTUURSRECHTELIJKE CONTEXT WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR ONDERONTWIKKELD

BESTUURSRECHTELIJKE CONTEXT WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR ONDERONTWIKKELD

Na bestudering van de ontwerpwet Wet Openbaarheid van Bestuur is de PALU tot de conclusie gekomen dat de bestuursrechtelijke context van de wet onderontwikkeld is. Hiermee zal de beoogde openbaarheid onvoldoende worden bereikt. De regeerder heeft een grotere verantwoordelijkheid dan slechts een wet goedkeuren en afkondigen. Volgens de PALU zal een meer samenhangend beleid ontwikkeld en uitgevoerd moeten worden om openbaarheid van bestuur mogelijk te maken.

SAMENHANGEND BELEID

Op uitnodiging van De Nationale Assemblee hebben de deskundigen van de PALU het aangeboden ontwerp doorgenomen. Hierbij is breder gekeken dan alleen naar de Wet. De PALU is van mening dat een wet binnen […] Read more

EXCUSES EN DEKOLONISATIE VOLGENS ANTON DE KOM

EXCUSES EN DEKOLONISATIE VOLGENS ANTON DE KOM

De Nederlandse regering heeft officieel excuses aangeboden aan de nazaten van Anton de Kom. Het is begrijpelijk dat sommige Surinamers en vooral de familie dit zien als een stap in het beter waarderen van het werk van Anton de Kom. Sommigen spreken zelfs van een “historisch moment”. De PALU grijpt dit moment aan om nogmaals te waarschuwen voor de wijze waarop Politiek Den Haag omgaat met het koloniaal verleden van Suriname. Het bieden van excuses aan slechts de familie van Anton de Kom is het verzwakken van het systematische onrecht dat het totale Surinaamse volk is aangedaan tot een eenmalig, […] Read more

WAT WORDT UW BELEID ALS DE US-DOLLAR KELDERT?

WAT WORDT UW BELEID ALS DE US-DOLLAR KELDERT?

PALU-Open brief aan President Santokhi:

Doordat de Amerikaanse Centrale Bank (FED) in de afgelopen twee tot drie jaar zoveel geld heeft bijgedrukt om de uitgaven van de overheid te dekken, vrezen experts dat de Amerikaanse dollar (USD) binnenkort ernstig in waarde zal dalen. Hiermee samenhangend spelen ook de kwesties van de BRICS-landen en de digitale dollar die de FED op korte termijn wil invoeren, in plaats van de papieren dollar die we nu kennen. Experts over de hele wereld maken zich ernstig zorgen over de mogelijke gevolgen van deze twee zaken. In een Open Brief heeft de PALU-leiding gemeend een aantal […] Read more

IMMIGRATIE DAGEN WORDEN MISBRUIKT OM SURNAAMSE VOLK TE VERDELEN

IMMIGRATIE DAGEN WORDEN MISBRUIKT OM SURNAAMSE VOLK TE VERDELEN

De PALU is van mening dat de wijze waarop we inhoud geven aan onze nationale dagen van immigratie van de diverse bevolkingsgroepen misbruikt wordt om het Surinaamse volk te verdelen en te verzwakken. Ook bij de afgelopen viering van 150 jaar hindostaanse immigratie zijn zaken gepresenteerd vanuit de regering met een etnische benadering die niet alleen ongezond is voor de ontwikkeling van ons land, maar ook een verkeerd beeld geeft van ons verleden. De PALU is daarom een voorstander van een (1) nationale vrije dag van immigratie.

Opstanden

Zo zijn beelden onthuld van drie hindostaanse verzetsstrijders Mathoora, Ramjanee en Rajgaroo. Waarom per […] Read more