WIJZIGING KIESSTELSEL MOET MET BREED MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK

WIJZIGING KIESSTELSEL MOET MET BREED MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK

De PALU is van mening dat de wijziging van de kiesregeling zal moeten geschieden met een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak. In een goed functionerend democratie was er allang een proces opgestart om de wijziging van de kiesregeling niet over te laten aan alleen de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in De Nationale Assemblee (DNA). Het wetsvoorstel tot wijziging zal daarom de formele weg moeten bewandelen, ingediend door de regering, om minimaal de Staatsraad te horen.

VERWARRING

Het is natuurlijk het recht van elke politieke partij in DNA om een initiatiefwetsvoorstel in te dienen. Maar in de nationale kwestie van wijziging van […] Read more

Koninkelijke excuses in perspectief bekijken

Koninkelijke excuses in perspectief bekijken

Het mag duidelijk zijn dat veel Surinamers in Nederland maar ook in Suriname, om allerlei redenen, erg veel waarde hechten aan de excuses die de Nederlandse koning Willem-Alexander op 1 juli jl. heeft uitgesproken. Laat dat dan maar zo zijn. Maar de PALU vindt dat wie zich serieus wil bezighouden met het bestuur over Suriname en inhoud en vorm wil helpen geven aan de toekomst van ons land, wel verder moet kijken en dieper moet graven. PALU-voorzitter Jim Hok stelt dat dit ermee begint dat we deze koninklijke excuses voor het Nederlandse slavernijverleden niet geïsoleerd, maar in perspectief moeten bekijken. […] Read more