KOERSSTABILITEIT ONDANKS OPEN MARKT OPERATIES

KOERSSTABILITEIT ONDANKS OPEN MARKT OPERATIES

In tegenstelling tot deskundigen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), zijn het niet de Open Markt Operaties (OMOs) die hebben geleid tot de huidige koersstabiliteit. Want met de OMOs is momenteel juist meer SRDs aan rente uitbetaald dan dat er wordt afgeroomd. De PALU is van mening dat het “pompen” van meer SRDs in de Surinaamse economie zonder economische groei juist heeft geleid tot een bewuste devaluatie en veel te hoge prijsstijgingen in de afgelopen twee jaren.

MISDADIG

De OMOs hebben volgens de CBvS als doel om SRDs af te romen uit de economie. Banken en verzekeraars (en nu ook mondjesmaat particulieren) mogen hun SRDs beleggen tegen […] Read more

DNA VERKIEZINGEN SCHEIDEN VAN RR/DR VERKIEZINGEN

DNA VERKIEZINGEN SCHEIDEN VAN RR/DR VERKIEZINGEN

De PALU is van mening dat het kamerbreed gedragen voorstel om te komen tot een kiesstelsel gebaseerd op landelijke evenredigheid niet alleen historisch is, maar  uiting geeft van de politieke realiteit in De Nationale Assemblee (DNA). In nationaal belang, gebruik makend van deze politieke realiteit zouden de politieke partijen nu ook kunnen doorvoeren om de ressortsraads- en districtraadsleden (RR/DR) verkiezingen te scheiden van de verkiezing van DNA. Dit zal een aanzienlijke verbetering kunnen zijn voor het bestuur en ontwikkeling van ons land.

ROL VHP
De politieke partijen in DNA met name uit de oppositie beseffen kennelijk ook dat er alles aan gedaan […] Read more