DNA VERKIEZINGEN SCHEIDEN VAN RR/DR VERKIEZINGEN

DNA VERKIEZINGEN SCHEIDEN VAN RR/DR VERKIEZINGEN

De PALU is van mening dat het kamerbreed gedragen voorstel om te komen tot een kiesstelsel gebaseerd op landelijke evenredigheid niet alleen historisch is, maar  uiting geeft van de politieke realiteit in De Nationale Assemblee (DNA). In nationaal belang, gebruik makend van deze politieke realiteit zouden de politieke partijen nu ook kunnen doorvoeren om de ressortsraads- en districtraadsleden (RR/DR) verkiezingen te scheiden van de verkiezing van DNA. Dit zal een aanzienlijke verbetering kunnen zijn voor het bestuur en ontwikkeling van ons land.

ROL VHP
De politieke partijen in DNA met name uit de oppositie beseffen kennelijk ook dat er alles aan gedaan moet worden om de verkiezingen van 25 mei 2025  door te laten gaan. De PALU heeft op diverse momenten de bezorgdheid uitgesproken over de trage gang van behandeling van de wijziging van het kiesstelsel en zag daarin reeds een gevaar op de loer. Het leek erop alsof de VHP haar rol niet begreep in de wijziging van het kiesstelsel. Het initiatief voor de wijziging lag namelijk bij de VHP niet alleen als de leidende partij in de regeringscoalitie. Maar ook speelt mee dat  de VHP met haar 20 zetels elk initiatiefvoorstel kan torpederen.

RR/DR VERKIEZINGEN APART
Nu ligt eindelijk een initiatiefvoorstel in het parlement dat ook nog kamerbreed gedragen wordt. De PALU kijkt uit naar de behandeling van het voorstel in het parlement. De PALU roept de partijen in DNA op om gebruik te maken van het belangrijk moment om de verkiezingen van de RR/DR met 2.5 jaren te verschuiven na de verkiezingen van DNA. Om diverse argumenten wordt dit wenselijk geacht. Op de eerste plaats kunnen  door aparte verkiezingen van de regionale vertegenwoordigers kwesties die in de districten plaatsvinden meer aandacht krijgen. Door het huidige systeem waar de landelijke verkiezingen samenvallen met de regionale verkiezingen worden regionale issues naar de achtergrond gedrukt. Dit zal des te meer het geval zijn nu de landelijke verkiezingen zullen plaatsvinden volgens het systeem van landelijke evenredigheid.

MEER AANDACHT LOKALE KWESTIES

Op de tweede plaats zullen de verkiezingen van RR/DR een graadmeter worden voor de zittende regering. Indien de zittende regeringscoalitie het slecht doet kan deze het regeerbeleid inhoudelijk nog aanpassen. De PALU ziet hierin in elk geval een mogelijkheid om meer inhoudelijke discussies te voeren over het regeerbeleid. Regionale kwesties zullen op regionaal nivo moeten worden opgelost.  Ook zullen de discussies op het regionaal nivo meer inhoudelijk gevoerd moeten worden over kwesties die dringend aangepakt zouden moeten worden.  Het belang van toekennen van een eigen budget aan de districten waar de PALU een groot voorstander van is zal steeds duidelijker worden.

AANZIENLIJKE VERBETERING
De huidige partijen in DNA kunnen door gebruik te maken van de politieke realiteit met deze relatief eenvoudige wijziging van het kiesstelsel ons bestuurlijk systeem aanzienlijk verbeteren. En dan hoeft deze wijziging niet bij de komende verkiezingen in te gaan. De komende gekozen RR/DR leden zouden dan best 7.5 jaren kunnen aanzitten om vervolgens de eerstvolgende gescheiden RR/DR verkiezingen in 2032 te doen plaatsvinden.

PALU Secretariaat Massa Communicatie en PR

Facebook Comments