WET RUIMTELIJKE ORDENING ONTBREEKT ESSENTIELE ELEMENTEN

WET RUIMTELIJKE ORDENING ONTBREEKT ESSENTIELE ELEMENTEN

Essentiele elementen zijn niet meegenomen in de conceptwet Ruimtelijke Ordening (RO). Tot deze conclusie komt de PALU na bestudering van het concept. Het ministerie van RO en Milieu heeft in een schrijven aan relevante stakeholders gevraagd om de conceptwet kritisch te beschouwen. De PALU heeft na bestudering van het concept het Ministerie haar kritieken op schrift doen toekomen.

RO Platform

Zo gaat de conceptwet ervan uit dat het Ministerie van RO het primaire planorgaan zal zijn van de regering als het om de RO. Maar de opstellers van de conceptwet nemen daarbij niet mee dat bijna alle ministeries doen aan planning van […] Read more

PARTIJEN IN DNA SPELEN ONDER EEN HOEDJE

PARTIJEN IN DNA SPELEN ONDER EEN HOEDJE

Met het kamerbreed aannemen van de verhoging van de waarborgsom naar SRD750 000 voor partijen om te kunnen deelnemen aan de komende verkiezingen, hebben de politieke partijen in DNA hun ware gezicht getoond. Opvallend is vooral het standpunt van de VHP, ABOP en PL, die vanuit de oppositie onder de vorige regering deze maatregel als “gelegenheidswetgeving” betitelden. De PALU roept de bevolking op om bij de komende verkiezingen in 2025 af te rekenen met deze opportunistische en ondemocratische politieke partijen.

OPPORTUNISME

Ook in andere kwesties viert opportunisme hoogtij onder deze politieke partijen zoals het verbod op pre-electorale combinaties. Toen de VHP in […] Read more

ECHTE INKOMSTEN UIT OFFSHORE OLIE PAS NA 2033

ECHTE INKOMSTEN UIT OFFSHORE OLIE PAS NA 2033

Door de nadelige overeenkomst met Oppenheimer zal de Staat tot 2033 weinig zeggenschap hebben over de inkomsten uit de offshore olie . Alle royalties uit block 58 zullen namelijk op een “offshore” rekening van de Oppenheimer bondholders moeten worden gestort. Uiteindelijk zal een restant bedrag worden overgemaakt na verrekening van de verplichtingen van de staat aan de Oppenheimer bondholders.

BESLAG GELEGD

De PALU had reeds eerder aangegeven dat de nieuwe overeenkomst met Oppenheimer erop neerkomt dat er beslag wordt gelegd op alle royaties uit block 58. In de overeenkomst is namelijk een bepaling opgenomen onder het mom van een “springing security” waarin […] Read more

BEGROTING 2024 ONUITVOERBAAR MET VERDRAAID BEGROTINGSTEKORT

BEGROTING 2024 ONUITVOERBAAR MET VERDRAAID BEGROTINGSTEKORT

Met een verdraaid begrotingstekort van 4.1% zet President Santokhi het regeerbeleid voort waarbij het volk voor de gek wordt gehouden. De PALU is van mening dat het de President is die weer heeft gekozen om een over-optimistisch beeld te presenteren aan de samenleving dat totaal afwijkt van de werkelijkheid. De spijtbetuiging in de jaarrede van de President, ‘ik ben te optimistisch geweest’, moet daarom gezien worden als krokodillentranen, opnieuw een poging om iedereen voor de gek te houden.

NOTOIRE LEUGENAAR

Het lijkt erop alsof President Santokhi niet evalueert en daardoor te weinig leert uit het eigen gevoerd beleid. Inmiddels heeft de President […] Read more