PARTIJEN IN DNA SPELEN ONDER EEN HOEDJE

PARTIJEN IN DNA SPELEN ONDER EEN HOEDJE

Met het kamerbreed aannemen van de verhoging van de waarborgsom naar SRD750 000 voor partijen om te kunnen deelnemen aan de komende verkiezingen, hebben de politieke partijen in DNA hun ware gezicht getoond. Opvallend is vooral het standpunt van de VHP, ABOP en PL, die vanuit de oppositie onder de vorige regering deze maatregel als “gelegenheidswetgeving” betitelden. De PALU roept de bevolking op om bij de komende verkiezingen in 2025 af te rekenen met deze opportunistische en ondemocratische politieke partijen.

OPPORTUNISME

Ook in andere kwesties viert opportunisme hoogtij onder deze politieke partijen zoals het verbod op pre-electorale combinaties. Toen de VHP in de oppositie zat onder de vorige regering verklaarde voorzitter Santokhi er zelfs een tegenstander van te zijn. Maar nu de VHP in de coalitie zit blijken ze er plotseling een voorstaander van te zijn en zelfs een schepje erbovenop te doen door de waarborgsom te verhogen. Hiermee is nogmaals duidelijk geworden hoezeer de enge partijbelangen meespelen bij het wijzigen van zulke belangrijke wetgevingen als de kiesregeling en de wet op politieke partijen.

STROP VOOR DEMOCRATIE

De PALU blijft erbij dat het opwerpen van barrières voor politieke partijen om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen een strop is voor de democratie. In een goed functionerend democratisch systeem zou je juist als politieke leider de “discussie” en “botsing van ideeën” over ontwikkelingsvraagstukken moeten stimuleren. Dit is juist noodzakelijk op momenten wanneer de leidende partijen komen vast te zitten in het brengen van ontwikkeling voor brede lagen van de bevolking. En politieke partijen met vernieuwende inzichten zorgen juist dat verlichting wordt gebracht in noden van het volk. Dit is het proces dat de basis vormt van elke goede democratie.

BELANGEN KLEINE GROEP

Met het verhogen van de waarborgsom en het verbieden van pre-electorale samenwerkingen denkt men blijkbaar daarmee de belangen van de eigen kleine groep van mensen rondom de politieke partijen veilig te stellen. Ook onder deze regering lijkt het normaal te zijn geworden dat grote projecten als de afbraak en bouw van een nieuw hoofdbureau van politie en de bouw van een nieuw DNA-gebouw slechts voortgang hebben omdat een kleine groep van sponsoren en dergelijke hun slag kunnen slaan. Onder de vorige regering was hetzelfde het geval toen grote projecten als de bouw van de “Bouterse” highway op de valreep nog voortgang kregen om dezelfde redenen.

DESKUNDIGE POLITICI

Willen we na 2025 vooruitgang en ontwikkeling voor brede lagen van de bevolking, dan zal de bevolking moeten stemmen op politici die een inrichting van ons land voorstaan vertrekkend vanuit nationale belangen en een lange termijn ontwikkelingsvisie. Ook gegeven de grote olieontwikkelingen roept de PALU de bevolking op om niet op politici te stemmen die zich opportunistisch opstellen en daardoor omkoopbaar zijn. Nu meer dan ooit zullen we deskundige politici in het machtscentrum brengen die weten de onderhandelen met het IMF, de binnenlandse en buitenlandse schuldeisers en de grote oliebedrijven. Falen we om in 2025 deskundige politici in het machtscentrum te brengen, zal de bevolking nog verder in een bewust aangestuurde armoede worden geduwd.

Secretariaat Massa Communicatie en PR

Facebook Comments