VOLK DOELBEWUST IN ARMOEDE GESTORT DOOR MONETAIR GEFINANCIERDE OMOS

VOLK DOELBEWUST IN ARMOEDE GESTORT DOOR MONETAIR GEFINANCIERDE OMOS

De PALU heeft meerdere malen erop gewezen dat met de Open Markt Operaties (OMOs) meer SRDs in de samenleving worden gepompt in plaats dat er SRDs worden afgeroomd. Nu blijkt uit verklaringen van deskundigen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en bevestigd door de ex-Governor Gersie dat ook nog op een verkapte wijze de financiering van de rente monetair heeft plaatsgevonden. Met andere woorden, eindelijk komt de waarheid boven water dat de PALU het juist standpunt heeft ingenomen dat de bevolking op een bijna criminele wijze doelbewust in de armoede is gestort door de regering met de zogenaamde OMOs.

MONETAIRE FINANCIERING

De deskundige van CBvS, Harry Dorinnie, verklaarde al eerder in een interview dat de financiering plaatsvindt door “kapitalisatie” van toekomstige inkomsten van de CBvS. Dit zou volgens hem (en andere monetaire deskundigen van CBvS) geen monetaire financiering inhouden. Kapitalisatie komt neer op voorschotten die opgenomen worden op toekomstige staatsinkomsten.. Ook naar het oordeel van de ex-Governor Gersie wordt de staat dan voorgeschoten door de CBvS en komt dit eenvoudigweg neer op monetaire financiering. De PALU is van mening dat het Surinaamse volk voor de gek wordt gehouden met de verklaringen vanuit de CBvS.

GEHEIMZINNIGHEID

Langzamerhand wordt steeds meer duidelijk waarom de OMOs met de grootste geheimzinnigheid in uitvoering zijn gebracht. In het begin kwam vanuit de CBvS bijna geen informatie over de wijze waarop de OMO-rentes werden uitbetaald op geveilde Termijn Deposito’s (TDs). De PALU had daarom in een vroeg stadium al kritiek gehad op de veilingen van TDs die onder het mom van OMO’s werden uitgevoerd. Duidelijk was dat in plaats van afroming van SRDs om de koers te stabiliseren, soms binnen een week meer SRDs in roulatie werd gebracht door hoge rente uitbetalingen. En deze rente bedroeg op sommige momenten meer dan 90%.

WILLENS EN WETENS

Het is dan meer dan logisch dat als er meer SRDs in de Surinaamse economie in omloop worden gebracht zonder dat er meer productie en of een andere waardevolle dekking ertegenover staat dit zal leiden tot een vermindering van waarde van de SRD. De PALU gaat ervan uit dat er zeer kundige monetaire deskundigen in dienst zijn bij de CBvS. En dus moet de conclusie worden getrokken dat de regering willens en wetens deze devaluatie van de afgelopen maanden heeft doorgevoerd samen met het IMF. Ondertussen gaan de veilingen van TDs mondjesmaat gewoon door.

KOERSSTABILITEIT

Dat er toch sprake is van enige koersstabiliteit heeft kennelijk te maken dat de bevolking sterk is verarmd en daardoor de consumptie drastisch is afgenomen. Ook heeft de President eerder verklaard dat er interventies plaatsvinden vanuit de regering. De regering verkoopt namelijk haar valuta inkomsten niet meer alleen aan de CBvS maar ook aan de particuliere banken. Door deze twee factoren is de koers nu gestabiliseerd.

CORRUPTE POLITICI

Waarom de regering doorgaat met de OMOs is kennelijk bedoeld om een kleine groep van “Friends and Family”, bankiers en verzekeraars doelbewust verder te verrijken. Deze kleine groep verrijken zich momenteel door niet alleen door de hoge OMO-rentes maar nu ook door de US Dollar interventies. De PALU roept het volk op om bij de komende verkiezingen in 2025 af te rekenen met deze corrupte politici die slechts uit zijn om zich te verrijken ten koste van het volk.

PALU Secretariaat Massa Communicatie en PR

Facebook Comments