PRESIDENT, DEMONSTREER CONSEQUENT EENHEID ALS BUITENLANDERS AAN ONZE INTEGRITEIT KOMEN

PRESIDENT, DEMONSTREER CONSEQUENT EENHEID ALS BUITENLANDERS AAN ONZE INTEGRITEIT KOMEN

De afgelopen week heeft de president Santokhi in DNA  de oproep gedaan om als Surinamers eenheid te demonstreren wanneer buitenlanders aan onze nationale integriteit komen. Dat is op zich zeer terecht. Toch vragen velen  PALU  zich af wat de President bedoeld heeft met deze opmerking of dat hij zelf wel weet waar hij over praat. Zijn eigen houding en beleid laten namelijk zien dat hij op dit stuk niet consequent is.

150 VISVERGUNNINGEN

Zo heeft  de President  in het verleden  geen aktie ondernomen toen  bepaalde “buitenlanders” aan de integriteit van Suriname kwamen. Integendeel, in de kwestie waarbij kennelijk 150 visvergunningen  waren beloofd aan Guyanese vissers heeft de vice-president van Guyana Bharat Jagdeo de Surinaamse minister van landbouw Sewdien beschreven als duister en louche. Het kwam erop neer dat Jagdeo onze minister Sewdien voor leugenaar uitmaakte. De President heeft toen geen rel geschopt over deze uitlatingen.

BRUG CORANTIJNRIVIER

Ook in de kwestie van de bouw van de brug over de Corantijnrivier heeft de President geen standpunt willen innemen waarbij de integriteit van Suriname beter beschermd wordt. De bouw van deze brug gaat gewoon door terwijl Guyana met een groot deel van de financiering zal inkomen. Dat onze onderhandelingspositie in de kwestie Tigri daarmee wordt verzwakt hindert hem niet. Ondanks dat vele deskundigen en politieke partijen hebben gewezen op de nadelige gevolgen voor de integriteit van Suriname gaat de President door met het project.

MENNONIETEN

En zo zouden we kunnen doorgaan. In de kwestie van de Mennonieten zijn buitenlanders de belangrijkste adviseurs van de President. Zij leggen hem uit dat het goed is om tienduizenden hectares zeer kostbaar bos aan weer andere buitenlanders ter beschikking te stellen. Zij storen zich er niet aan dat Suriname als een compleet stuk onbenul overkomt in de rest van de wereld, en onze president kennelijk ook niet.

CENTRALE BANK

Of het standpunt van de President in de kwestie waarbij 19.5 miljoen EURO in beslag is genomen door het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) waarbij geen woord wordt gerept door de president over de integriteit van Suriname en het aantasten van de reputatie van de Centrale Bank van een soevereine staat. De Surinaamse economie heeft enorme schade geleden en is dit inbeslaggenomen geld tot op heden niet vrijgegeven door het Nederlandse OM.

GELOOFWAARDIGHEID PRESIDENT

Nu President Santokhi zich kennelijk persoonlijk voelt aangevallen in het boek van Van den Bergh (“CORRUPTIE OP HET HOOGSTE NIVEAU”) moet een ieder zich achter hem scharen in naam van “opkomen voor de integriteit van Suriname”. De PALU is van mening dat president Santokhi onvoldoende begrijpt wat hij precies heeft gezegd en zeker wat de gevolgen zijn van zijn daden. Hij heeft namelijk inmiddels de opdracht gegeven aan een advocaat om het boek uit de handel te doen nemen. Nationaal en internationaal laat hij zien de ondemocratische inborst van de Surinaamse president en hoe integer die is. Hoe geloofwaardig komt de president over met dit standpunt en wordt hiermee niet de integriteit van Suriname verder ondermijnd?

INHOUDELIJK REGEERBELEID

De PALU roept de president op om zich meer te richten op het inhoudelijke van het regeerbeleid. Naast de vele benoemingen van Friends and Familie sinds het aantreden van deze regering, zijn de beleidskwesties met een corrupte geur wel erg talrijk geworden. Inmiddels loopt zelfs een corruptieonderzoek van het OM tegen de president en de minister van Openbare Werken. De president heeft met dit beleid in de afgelopen jaren veel meer schade aangericht aan de integriteit van Suriname dan welk boek over corruptie in Suriname dan ook.

Secretariaat Massa Communicatie en PR

Facebook Comments