WE MOETEN DE PRESIDENT AFZETTEN

WE MOETEN DE PRESIDENT AFZETTEN

We moeten de president inderdaad afzetten! Dat is volgens PALU-voorzitter Jim Hok de mening van grote delen van de samenleving. Dat komt omdat de president niet langer in staat is om eenvoudige zaken uit elkaar te houden. Dat was misschien al eerder het geval, maar het is pas echt duidelijk geworden in de kwestie van de Mennonieten. In deze kwestie zegt de president namelijk heel hard dat hij heeft afgesproken dat er geen centimeter grond door de overheid aan de Mennonieten zal worden gegeven. En in zijn beleving van de werkelijkheid gebeurt dat kennelijk ook niet. Hij kan t niet meer volgen, aldus Hok.

GROVE CONSTRUCTIES

Blijkbaar begrijpt de President de grove constructies niet die worden gebruikt om overheidsgrond toch in handen van de Mennonieten te spelen. En daar bovenop heeft hij t idee dat je een pilotproject van 3 jaar kan doen met een dergelijke grootschalige activiteit waar ook miljoenen in worden gestoken? Als we uitgaan van zijn eerlijkheid en oprechtheid, dan moeten we intussen wel ernstig gaan twijfelen aan zijn vermogen om de dingen te begrijpen die de man van de straat allang doorheeft. En dan wordt het echt tijd om hem af te zetten, niet uit rancune, maar om hem en ons hele land en volk te beschermen.

De PALU-voorzitter stelt vast dat de president niet in staat schijnt te zijn om frommels te doorzien die met domeingrond worden toegepast ten gunste van de Mennonieten. En dat voor een man die doorging voor een van de beste politiemensen uit zijn tijd, een echte speurneus dus.

VAN GEEN KWAAD BEWUST

De president heeft aangegeven dat de Mennonieten alleen gronden zullen kunnen gebruiken die al de bestemming van landbouwgrond hebben. Dat had hij volgens hem ook nadrukkelijk afgesproken met de vertegenwoordiger van deze mensen, Ruud Souverein. Wat we dan zien gebeuren is dat minister Sewdien van LVV aan zijn collega Vorstwijk van Grondzaken vraagt om 550.000 hectare bos, te bestemmen tot landbouwgrond. Simpel en duidelijk. Vervolgens wordt deze grond in grote lappen van tienduizenden en honderdduizenden hectaren tegelijk uitgegeven aan allerlei stichtingen. De President is zich van geen kwaad bewust, ook niet wanneer in DNA hierover allerlei moeilijke vragen worden gesteld en de nieuwsmedia er bol van staan. De President blijft bij zijn stelling, namelijk dat er geen grond van de overheid aan de Mennonieten beschikbaar zal worden gesteld, zij moeten het maar van derden kopen.

GEZONDHEID VAN DE PRESIDENT

Dit gedrag roept volgens de PALU-voorzitter toch vragen op over het vermogen van de president om zaken helder te zien. Welke instantie is trouwens de juiste, de bevoegde, om vast te stellen of de president nog helder kan denken? Is er daarvoor een procedure geregeld in de Grondwet? We zijn als volk duidelijk in een moeilijke situatie terecht gekomen wanneer de President eenvoudige zaken niet meer helder ziet. En laat het herhaald zijn, dit is toch wel dezelfde superslimme politieman van toen? Nu voltrekt zich een enorm bedrog vlak onder zijn neus en hij ziet t niet? Moet dit niet de alarmbellen laten klinken bij ons allen, vraagt Jim Hok zich af? Want als wij weigeren om aan te nemen dat de President onderdeel is van dit grootschalige bedrog, dan is de enige andere conclusie toch dat hij niet langer geschikt is voor het ambt van President. Welke instantie bepaalt of de President nog langer 1+1 kan optellen tot 2? En wat is de procedure die daarna moet volgen?

WIE BESCHERMT HET VOLK?

Trouwe volgelingen en zij die belangen hebben zullen het bovenstaande natuurlijk niet (willen) begrijpen en vinden dat dit een aanval is op de integriteit van de man. Maar hoe verklaar je dan alles wat er gebeurt? Wie beschermt hem en wie beschermt ons als volk? Want laten we wel bedenken dat er nog meer moeilijke zaken zijn en beslissingen die dagelijks moeten worden genomen. Zou je die ook door een president in deze staat van gezondheid willen laten nemen, wil PALU-voorman Jim Hok weten?

Jim Hok
Voorzitter

Facebook Comments