WHO STREEFT NAAR ABSOLUTE MACHT BIJ PANDEMIE

WHO STREEFT NAAR ABSOLUTE MACHT BIJ PANDEMIE

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) streeft al sinds de vorige pandemie naar absolute zeggenschap in geval van een nieuwe pandemie. Daartoe is een overeenkomst opgesteld, de zogenaamde ‘Pandemic Treaty’. Volgens planning zal deze overeenkomst in mei van dit jaar voor een finale goedkeuring worden voorgelegd aan de 194 lidstaten van de WHO, waaronder Suriname. Het opvallende is dat dit blijkbaar zal gebeuren achter gesloten deuren, zonder dat De Nationale Assemblee (DNA) daar iets over te zeggen heeft gehad. De PALU roept de regering op om onze DNA alsnog te informeren en daarover een openbare discussie aan te gaan. De partij roept […] Read more

REGERING BLIJFT DIPLOMATIEKE BLUNDERS MAKEN

REGERING BLIJFT DIPLOMATIEKE BLUNDERS MAKEN

De PALU is van mening dat de President met naast hem de minister van Buitenlandse Zaken wederom diplomatieke blunders heeft gemaakt, nu tijdens het Staatsbezoek aan China. Onder andere is een brief overhandigd met het verzoek voor financiering van de brug over de Corantijn rivier. Deze brief is mede namens Guyana ingediend. Hiermee lijken de President en de minister van Buitenlandse Zaken totaal geen besef te hebben van internationale relaties, diplomatieke regels en hoe de huidige conflicten in de wereld daarin een rol spelen.

DIPLOMATIEK INTELLIGENT?

Zo had het verzoek tot financiering van de brug diplomatiek beter voorbereid moeten worden. Via de geëigende […] Read more

PALU GAAT VOOR EEN “SURINAME… RADICAAL ANDERS”

PALU GAAT VOOR EEN “SURINAME… RADICAAL ANDERS”

De PALU heeft afgelopen zaterdag  6 april jl. het startsein gegeven voor haar verkiezingscampagne met de presentatie van een concept Strategisch Ontwikkelingsprogramma voor de verkiezingen van 2025. Daarin staat als rode draad het voornemen om zaken in Suriname op verschillende gebieden radicaal anders aan te pakken. Zo zal het regeerbeleid voor de komende vijf jaren zal radicaal anders moeten worden waarbij het korte termijn regeerbeleid zal moeten voortkomen uit lange termijn doelen.

VERPLICHT STELLEN

Een van de belangrijke punten is bijvoorbeeld dat de PALU via DNA het maken van een lang termijnplan verplicht wil laten stellen. Opeenvolgende regeringen zullen dan bij hun […] Read more