PALU GAAT VOOR EEN “SURINAME… RADICAAL ANDERS”

PALU GAAT VOOR EEN “SURINAME… RADICAAL ANDERS”

De PALU heeft afgelopen zaterdag  6 april jl. het startsein gegeven voor haar verkiezingscampagne met de presentatie van een concept Strategisch Ontwikkelingsprogramma voor de verkiezingen van 2025. Daarin staat als rode draad het voornemen om zaken in Suriname op verschillende gebieden radicaal anders aan te pakken. Zo zal het regeerbeleid voor de komende vijf jaren zal radicaal anders moeten worden waarbij het korte termijn regeerbeleid zal moeten voortkomen uit lange termijn doelen.

VERPLICHT STELLEN

Een van de belangrijke punten is bijvoorbeeld dat de PALU via DNA het maken van een lang termijnplan verplicht wil laten stellen. Opeenvolgende regeringen zullen dan bij hun eigen regeerprogramma in elk geval rekening moeten houden met de verdere uitvoering van dit lang termijnplan. Een andere radicale wijziging betreft een verandering in de belangrijkste inkomstenbronnen (afgezien van de offshore olie-sector) en werkgelegenheid biedende sectoren voor ons land. Het programma is in conceptvorm gepresenteerd omdat de partij de inbreng van de samenleving van belang vindt. Daartoe is reeds een consultatieronde gestart met verschillende personen, maatschappelijke groepen en ook politieke partijen. Maar dat zaken gegeven het regeerbeleid van de afgelopen jaren radicaal anders moeten, dat staat voor de PALU vast. Later dit jaar komt de partij met het definitieve Strategisch Ontwikkelingsprogramma uit.

LANGE TERMIJN VISIE

De PALU is van mening dat het vertrekken vanuit een lange termijn visie essentieel is en leidend moet zijn voor het regeerbeleid. Daarmee kunnen veel problemen in de toekomst worden voorkomen en kan tegelijkertijd planmatig worden gewerkt aan de gewenste situatie. Iedereen in DNA en regering zal het hiermee eens zijn. Toch zien we bijvoorbeeld dat er nog steeds toestemming wordt gegeven voor verkavelingen voor de woningbouw in Paramaribo Noord, terwijl al jaren bekend is dat deze gebieden als eerste zullen onderlopen bij de onomkeerbare stijging van de zee. Dit beleid moet dus radicaal worden gewijzigd en de woningbouw moet gericht worden op een zekerdere toekomst.

MEERJARIGE PLANNING

Een ander voorbeeld is dat wij met zijn allen vinden dat leerkrachten worden overwerkt, onder meer door te grote klassen. Het huidige beleid waarbij jaarlijks hier en daar enkele lokalen worden bijgebouwd moet radicaal anders gericht worden en veranderen in een meerjarige planning. Het gaat dan om een beleid waarbij zowel in de jaarlijkse toename van leerlingen wordt voorzien, als het verkleinen van de klassen tot bij voorbeeld 20 leerlingen binnen een x-aantal jaren en de daarmee samenhangende behoefte aan meer leerkrachten.

VERKIEZINGSPROGRAMMA’S SYMBOLISCH

Het bij wet verplichte verkiezingsprogramma is intussen verworden tot een symbolisch document terwijl juist dat de basis zou  moeten vormen van coalities en het regeerbeleid na de verkiezingen. Een breed maatschappelijk gedragen lang termijnvisie voor Suriname wordt steeds meer noodzakelijk. De PALU zal daarom in de komende  maanden de maatschappelijke discussies voortzetten. De resultaten van deze gesprekken zijn tot nog toe erg bemoedigend. Steeds meer lijkt de Surinamer te begrijpen dat voedselpakketten niet eeuwig zullen blijven komen. Wat we nodig hebben zijn regeerders die vooruitkijken, de problemen zien die er aankomen en daarop kunnen anticiperen. En dat is ook weer radicaal anders dan het beleid dat we nu al jaren zien.

NAAR EEN RADICAAL ANDERE AANPAK
Facebook Comments