REGERING BLIJFT DIPLOMATIEKE BLUNDERS MAKEN

REGERING BLIJFT DIPLOMATIEKE BLUNDERS MAKEN

De PALU is van mening dat de President met naast hem de minister van Buitenlandse Zaken wederom diplomatieke blunders heeft gemaakt, nu tijdens het Staatsbezoek aan China. Onder andere is een brief overhandigd met het verzoek voor financiering van de brug over de Corantijn rivier. Deze brief is mede namens Guyana ingediend. Hiermee lijken de President en de minister van Buitenlandse Zaken totaal geen besef te hebben van internationale relaties, diplomatieke regels en hoe de huidige conflicten in de wereld daarin een rol spelen.

DIPLOMATIEK INTELLIGENT?

Zo had het verzoek tot financiering van de brug diplomatiek beter voorbereid moeten worden. Via de geëigende diplomatieke kanalen had moeten worden afgetast of de Chinese regering bereid was om tot financiering over te gaan. Een beleefd antwoord als, “doe maar een schriftelijk verzoek en we zullen het in overweging nemen”, is al veelbetekenend. Tenminste, als je diplomatiek intelligent bent. Noch onze President noch onze minister van Buitenlandse Zaken blijkt dat te zijn.

VERGROTING SCHULD

Tevens is het onbegrijpelijk dat de President bij het verzoek tot een financiering totaal geen rekening lijkt te houden met de huidige, meer dan een half miljard US-dollar schuld aan China. Hiervoor is nog geen herschikking overeengekomen. Waarom zou de Chinese regering akkoord gaan met een vergroting van die schuld als de Surinaamse regering de huidige schuld al niet kan terugbetalen?

INTERNATIONALE CONFLICT

De diplomatieke blunders gaan verder. Onze President en minister van Buitenlandse Zaken lijken totaal geen rekening te houden met de internationale conflicten die momenteel gaande zijn tussen de BRICS-landen (waarin China een leidende rol heeft) en de Westerse landen met de Verenigde Staten van Amerika (VSA) voorop. In diverse landen zijn nu zogenaamde proxy-oorlogen gaande.

Guyana heeft inmiddels in het conflict met Venezuela hulp gezocht en gevonden bij de VSA. Hebben de President en de minister van Buitenlandse Zaken dit niet gezien en of begrepen? Is het daarom dat ze nu (wederom) als een blinde olifant in de diplomatieke kast aan het rondspringen zijn door een verzoek mede namens Guyana in te dienen bij de Chinese regering? Heeft daarom de naar de OAS-topfunctie lonkende minister Ramdin de reactie van de Chinese regering niet begrepen, “stuur maar een schriftelijk verzoek en dan kijken we ernaar”?

PRO-WESTERS

Ook de huidige Surinaamse regering heeft zich in de afgelopen periode zich op diverse momenten erg vriendelijk opgesteld naar het Westen, onder andere met de gezamenlijke jungle trainingen met het Nederlandse leger. Ook het voornemen dat kenbaar was gemaakt om een Surinaamse ambassade in Jeruzalem te vestigen ligt nog vers in het geheugen. En niet te vergeten de regeringsstandpunten inzake Ukraine en Palestina die uitgesproken pro‑Westers waren en niet in lijn zijn met standpunten die momenteel ingenomen worden door de BRICS-landen. Volgens de PALU heeft de Chinese regering diplomatiek beleefd, maar afwijzend en daarmee veelzeggend gereageerd naar President Santokhi die kennelijk een olifantenhuid heeft.

HERSCHIKKING NIET VOORBEREID

De diplomatieke blunder die de kroon spant is de slechte diplomatieke voorbereiding om te komen tot een herschikking van de schuld aan China met President Xi. Deze belangrijke overeenkomst had een hoogtepunt kunnen worden van het staatsbezoek. Daarvoor had het technisch voorbereid en uitgewerkt moeten zijn door het ministerie van Financien en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat deze voorbereidingen pas beginnen als de President in China aankomt laat zien dat minister Ramdin totaal de diplomatieke kluts kwijt is.

De PALU is van mening dat de grote diplomatieke blunders voorkomen hadden kunnen worden indien het dure, prestigieuze staatsbezoek op een goede, diplomatiek doordachte wijze was voorbereid.

PALU secretariaat Massa Communicatie en PR

Facebook Comments