WHO STREEFT NAAR ABSOLUTE MACHT BIJ PANDEMIE

WHO STREEFT NAAR ABSOLUTE MACHT BIJ PANDEMIE

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) streeft al sinds de vorige pandemie naar absolute zeggenschap in geval van een nieuwe pandemie. Daartoe is een overeenkomst opgesteld, de zogenaamde ‘Pandemic Treaty’. Volgens planning zal deze overeenkomst in mei van dit jaar voor een finale goedkeuring worden voorgelegd aan de 194 lidstaten van de WHO, waaronder Suriname. Het opvallende is dat dit blijkbaar zal gebeuren achter gesloten deuren, zonder dat De Nationale Assemblee (DNA) daar iets over te zeggen heeft gehad. De PALU roept de regering op om onze DNA alsnog te informeren en daarover een openbare discussie aan te gaan. De partij roept DNA anderzijds op om de regering om opheldering te vragen. Zij vreest dat met het tekenen van deze overeenkomst, de WHO vrijwel absolute macht krijgt om allerlei zaken in de lid landen te bepalen, dus ook in Suriname.

BUITEN DE PUBLICITEIT

Het is ronduit opmerkelijk dat deze kwestie in Suriname buiten de publiciteit is gebleven. De regering heeft kennelijk ook De Nationale Assemblee volledig onwetend gelaten. De vraag komt nu op of de regering zelf de overeenkomst wel goed heeft begrepen. Het is goed te weten dat landen als de Verenigde Staten, China, Brazilië en Rusland de oproep om de ‘Treaty’ te ondertekenen niet ondersteunen. De premier van Slowakije, Robert Fico, heeft het voorgestelde pandemieverdrag zelfs ronduit bestempeld als “een onzin, uitgevonden door hebzuchtige farmaceutische bedrijven”. Slowakije zal de overeenkomst ook niet tekenen. Het is hierbij goed om te weten dat de tweede grootste donor van de WHO (de Bill en Melinda Gates Foundation) tegelijk ook de grootste belangen heeft in de wereldwijde productie van vaccins. Dit is natuurlijk een beangstigende verstrengeling van belangen.

INGRIJPEND

Wat genoemde overheden zorgen baart is dat het door de WHO voorgestelde pandemieverdrag nogal ver gaat en erg ingrijpend is. De WHO stelt namelijk voor, een door hen ontworpen one-size-fits-all gezondheidssysteem dat bovendien voor alle landen bindend zal zijn. Bovendien zal de WHO het recht hebben om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen. Elke uitwisseling van informatie over de komende pandemie, zal namelijk moeten gebeuren op door de WHO ‘betrouwbaar’ verklaarde platforms. Anders zal dit als ‘fake news’ worden aangemerkt. Deze regels zullen niet alleen gelden in geval van een werkelijke pandemie, maar in elke situatie die door de WHO wordt aangemerkt als ‘potentieel risico’. Het zal dus de WHO zijn die beslist over de gezondheidszorg in ons land en niet onze eigen overheid. Helemaal alarmerend wordt het dat elke regering die de voorschriften van de WHO negeert of niet conform instructie uitvoert, 48 uur de gelegenheid krijgt om zich te verantwoorden en anders voor een soort ‘Internationaal Gerechtshof’ kan worden gesleept.

SAMEN AFSTAND NEMEN

Het vertrouwen in onze autoriteiten op het gebied van de gezondheidszorg neemt met de dag af. Toch is de PALU is van mening dat wij ons niet zonder meer achter dit verdrag zullen moeten scharen. Met het Caribisch Gebied kunnen wij alsnog gezamenlijk afstand hiervan nemen, maar als het moet desnoods zelfstandig als Suriname. De vergadering van de WHO waarin gestemd zal worden over dit verdrag is al in mei van dit jaar. De PALU is dan ook van mening dat de regering daarom zo spoedig mogelijk DNA over deze kwestie dient te informeren om daarmee een gezamenlijk standpunt tegen dit zogenaamde pandemieverdrag in te nemen.

PALU Secretariaat voor Massa Communicatie en PR

Facebook Comments