STIJGING SRD TEGENOVER USD IS GEEN TEKEN VAN GUNSTIGE ECONOMISCHE ONTWIKKELING

STIJGING SRD TEGENOVER USD IS GEEN TEKEN VAN GUNSTIGE ECONOMISCHE ONTWIKKELING

De laatste weken neemt de SRD weer in waarde toe ten opzichte van de US dollar. Bij ’t wisselen krijgen we dus minder SRD’s voor een dollar en officieel zou je dus minder SRD’s nodig hebben om dollars te kopen. De regering presenteert dit als het gevolg van een gunstige economische ontwikkeling. Volgens de PALU is het gunstig voor de economische ontwikkeling als de koers stabiel blijft.

ONVERKLAARBAAR

Deze onverklaarde waardestijging van de SRD tegenover de USD brengt wederom onzekerheid voor investeerders. Het geeft bovendien een vertekend beeld van de Surinaamse economie. Het is een kleine groep van importeurs en handelaren die grove winsten maakt in deze situatie omdat zij tegen een lagere koers hun dollars kunnen inkopen. En het volk wordt ondertussen uitgeknepen door hoge prijzen van levensmiddelen en andere import goederen die niet meegaan met de omlaaggaande koers.

EXPORTPRODUCTEN DUURDER

Voor de export die Suriname meer dollars moet opleveren is de hierboven genoemde ontwikkeling juist niet gunstig. Surinaamse exportproducten worden namelijk duurder en dus minder aantrekkelijk voor het buitenland.  De opstelling van de regering is dus misleidend. Het maakt duidelijk dat men totaal niet bezig is met het stimuleren van de productie en de bevordering van de Surinaamse export. In de huidige situatie van een omlaaggaande koers wordt wel de import bevorderd, terwijl de import in deze situatie juist zou moeten worden afgeremd.  En in de tussentijd blijven de prijzen in de supermarkten stijgen, terwijl de importeurs juist tegen lagere koersen hun dollars kunnen betrekken. Hierdoor maken de importhandelaren momenteel woekerwinsten.

DUBBEL GEPAKT

Het Surinaamse volk wordt duidelijk dubbel uitgeknepen. Onder druk van het IMF worden de subsidies op stroom en water afgeschaft en gaan wij met zijn allen ruim meer betalen. De prijzen van levensmiddelen gaan niet mee omlaag met het goedkoper worden van de US Dollar, integendeel. Het volk wordt zo dubbel gepakt door het ondoordachte monetaire beleid.

VERTEKEND BEELD

Ondertussen blijven ook de Open Markt Operaties (OMOs) gehandhaafd die waren bedoeld om tot koersstabiliteit te komen. Nu de SRD zelfs in waarde toeneemt, zou je verwachten dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zou stoppen met de OMOs. Het voortzetten van de OMO’s maakt wederom duidelijk in wiens voordeel het regeerbeleid is. De crimineel te noemen OMO’s  hebben inmiddels de bankiers en verzekeraars met bijna SRD 6 miljard verrijkt. Bovendien ligt bijna SRD 8 miljard nog vast bij de CBvS. Dit is het geld waarmee de banken en verzekeringsmaatschappijen tegen woekerrente hebben geleend aan de CBvS. Als deze SRD’s weer worden teruggestort voor de banken en verzekeraars zal de lage koers niet te houden zijn. Het goedkoper worden van de US Dollar geeft dus nu een totaal vertekend beeld van de monetaire situatie.

AFSTRAFFEN

Opvallend is dat de beleidsmakers onvoldoende hebben verklaard hoe het in waarde doen toenemen van de SRD samenhangt met het op IMF instructies gebaseerde regeerbeleid. Ondertussen heeft  de President het lef om nog een regeertermijn te willen. De PALU is van mening dat indien de lopende inkomsten van de staat anders waren ingezet, er nu reeds sprake zou zijn geweest van economische groei. Nu is het volk doelbewust verarmd en is de economie juist totaal op zijn kop gezet door het warrige en onsamenhangende beleid van de regering. De PALU roept op om de huidige coalitiepartijen daarvoor af te straffen bij de komende verkiezingen in 2025.

Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie
(PALU)
Suriname

Facebook Comments