About PALU

Share a little biographical information to fill out your profile. This may be shown publicly.

Entries by PALU

REGERING BEROOFT HET VOLK OM RIJKEN RIJKER TE MAKEN

REGERING BEROOFT HET VOLK OM RIJKEN RIJKER TE MAKEN

Volgens de cijfers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) blijkt dat inmiddels meer dan SRD1.5 miljard aan rente is via de veilingen van Termijn Depositos (TDs). Zogenaamd onder de naam van Open Markt Operaties (OMO’s) is deze hoeveelheid geld in de Surinaamse economie gepompt zonder dat meerproductie ertegenover staat. De PALU is van mening dat dit neerkomt op monetaire financiering waarmee rijken zijn verrijkt terwijl het volk verarmd onder toeziend oog van het IMF en de “deskundigen” van de CBvS. Bewust wordt de SRD gedevalueerd, het volk beroofd en in de armoede gedrukt om de banken en verzekeraars rijker […] Read more

HEEFT DE REGERING GESLAPEN IN DE KWESTIE IAMGOLD?

HEEFT DE REGERING GESLAPEN IN DE KWESTIE IAMGOLD?

De President wist volgens de bronnen van de PALU waarschijnlijk langer dan twee jaar dat het bij Rosebel Goldmines onrustig was en dat een mogelijke verkoop tot de mogelijkheden behoorde. Maar kennelijk lage de regering in een diepe slaap en zag de President de noodzaak om tot actie te komen niet in. Nu een overeenkomst tussen Iamgold met het Chinees bedrijf Zijin reeds op tafel ligt, stelt de President een commissie in “om de op handen zijnde verkoop nader te bestuderen”. Het gaat om bestudering van onder andere veiligheid, milieu, behoud van arbeidskrachten, overeenkomsten met contracters, juridische en maatschappelijke aspecten. […] Read more

Bewoners wateroverlast gebieden vragen dringend aandacht

Bewoners wateroverlast gebieden vragen dringend aandacht

Bewoners van de onder water gelopen gebieden in Brokopondo vragen dringend aandacht voor de problemen waarmee zij dagelijks geconfronteerd worden. Het verzoek werd gedaan aan een delegatie van A20, APS, DOE, HVB en PALU. De delegatie van deze buitenparlementaire politieke partijen bracht een oriënterend bezoek aan de getroffen gebieden en dorpen uit solidariteit van de aldaar wonende Surinamers. De bewoners waren blij met het drinkwater omdat er daar momenteel dringend een behoefte voor is.

 

Behoefte aan drinkwater

Het bezoek begon in Klaaskreek met een ontmoeting met Basja King Samuel. Bij deze ontmoeting werd in diverse toespraken benadrukt dat wij allemaal Surinamers zijn […] Read more

VHP EN ABOP MAKEN VOLK TOT BEDELAARS

VHP EN ABOP MAKEN VOLK TOT BEDELAARS

De VHP startte op 1 april met een actie om een pakket van levensmiddelen tegen lagere prijzen aan de samenleving aan te bieden dan waarvoor ze in de supermarkt worden aangeboden. Alsof dat niet voldoende is, vindt de verkoop slechts op het VHP-partijcentrum plaats. Ondertussen gaan ook beelden rond van de voorzitter van de ABOP, tevens Vice-President, die gratis pakketten uitdeelt in Moengo. De levensmiddelen zouden rechtstreeks van de importeur aan de VHP zijn verschaft; de ABOP blijft in het duister hierover. De grote vraag die rijst is, waarom de president, die tevens VHP-voorzitter is, EN de Vice-President, die tevens voorzitter […] Read more

BIJDRAGE IN REGERING DRINGEND NODIG

BIJDRAGE IN REGERING DRINGEND NODIG

“Terwijl wij het 45-jarig bestaan van de PALU herdachten op 12 maart jl. en wij de balans opmaakten, hebben wij moeten vaststellen dat de aanwezigheid van de PALU in de regering opnieuw dringend nodig is. Dat horen wij intussen ook van meerdere kanten. Daarvoor zal het dan wel noodzakelijk zijn dat de kiezer de partij straks het vertrouwen schenkt in de vorm van voldoende DNA-zetels. Want alleen met een sterke PALU-fractie in De Nationale Assemblee kan onze stem echt gehoord worden in de coalitie en kunnen wij daadwerkelijk mede richting geven aan het bestuur van het land. Een van de […] Read more

GEBRUIK EN OVERDRACHT GRONDHUUR VERBETEREN

GEBRUIK EN OVERDRACHT GRONDHUUR VERBETEREN

De PALU is principieel tegen de gedachte van de VHP-leiding om het mogelijk te maken grote lappen ‘huurgrond’ om te zetten naar ‘eigendom’. Deze verouderde gedachte heeft in de wereld geleid tot ernstige economische onevenwichtigheden en tot vertrapping van de rechten van hele samenlevingen, ten voordele van enkele grootgrondbezitters.

De huidige discussie leidt volgens de PALU bovendien de aandacht af van belangrijkere zaken, zoals de onderbenutting en het verkeerde gebruik van uitgegeven grondhuurpercelen. Het principiële argument tegen deze omzetting is nog steeds het feit dat bezitters van ‘gronden in eigendom’ kunnen doen en laten wat zij willen met hun grond, terwijl […] Read more

VEILING TERMIJN DEPOSITO’S BEWUSTE BENADELING VAN DE STAAT

VEILING TERMIJN DEPOSITO’S BEWUSTE BENADELING VAN DE STAAT

Mede naar aanleiding van de kritieken van de PALU en andere deskundigen en organisaties heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS) een verklaring uitgegeven op haar website over de veilingen van Termijn Deposito’s (TDs). Deze verklaring roept meer vragen op dan dat het vragen beantwoordt. De veilingen van TDs zouden vallen onder hetgeen is overeengekomen met het IMF. Na bestudering van de IMF-overeenkomst blijkt de CBvS een verkeerde interpretatie heeft gegeven aan het begrip “Open Market Operations”. Zoals nu toegepast komen de veilingen van de TDs neer op een verrijking van de banken met publieke gelden zonder dat zij er […] Read more

BELEID CBVS DODELIJK VOOR PRODUCTIE

BELEID CBVS DODELIJK VOOR PRODUCTIE

Het beleid van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) met het veilen van Termijn Depositos (TDs) en daarmee de verhoging van de rente is momenteel dodelijk voor de Surinaamse productie. De PALU is van mening dat daar waar juist in een financiële crisis de productie en daarmee de eigen verdiensten en meer werkgelegenheid gestimuleerd had moeten worden, met deze maatregel dat juist wordt afgeremd. Dat in deze tijd de regering dit toelaat maakt nogmaals duidelijk dat de huidige coalitie slecht heeft nagedacht over de ontwikkeling van ons land. Alle mooie woorden in het Herstelplan over productie stimulering ten spijt, hiermee […] Read more

REGERING GEEFT INITIATIEF UIT HANDEN; VOLK MOET ZICHZELF REDDEN

REGERING GEEFT INITIATIEF UIT HANDEN; VOLK MOET ZICHZELF REDDEN

De voorzitter van de PALU, Jim Hok, wenst namens de partij, de gemeenschap veel sterkte toe in het jaar 2022 dat nu voor ons ligt. Het zal aan onszelf liggen wat wij ervan maken, omdat wij van de regering weinig steun hoeven te verwachten. Dit is niet om de regering onaangenaam te zijn. Maar de regering onder leiding van president Chan Santokhi heeft de regie van het eigen beleid uit handen gegeven toen men besloot om achter het IMF aan te gaan lopen. Zo werkt dat namelijk. Om het IMF-geld te blijven ontvangen, zal de regering het beleid moeten uitvoeren […] Read more

IMF-MONI DORO, MAAR HOE VERDER?

IMF-MONI DORO, MAAR HOE VERDER?

Als je iemand of een instantie zou willen feliciteren met de goedkeuring door het IMF, dan is het wel de regering Santokhi. Dit, vanwege de vasthoudendheid in het treffen van maatregelen om de fondsen van het IMF los te krijgen. Het valt echter wel te bezien of we ook de samenleving moeten feliciteren. De regering heeft namelijk het IMF-geld wel losgekregen, maar wij moeten ons goed realiseren dat in deze overeenkomst ook is afgesproken dat er nog verder gesneden zal worden in diverse voorzieningen van het volk. Het IMF zal elke drie maanden wanneer er een deel van het geld […] Read more