About PALU

This author has not yet written his bio.
Meanwhile let's just say that we are proud PALU contributed with 35 entries.

Entries by PALU

STIJGING SRD TEGENOVER USD IS GEEN TEKEN VAN GUNSTIGE ECONOMISCHE ONTWIKKELING

STIJGING SRD TEGENOVER USD IS GEEN TEKEN VAN GUNSTIGE ECONOMISCHE ONTWIKKELING

De laatste weken neemt de SRD weer in waarde toe ten opzichte van de US dollar. Bij ’t wisselen krijgen we dus minder SRD’s voor een dollar en officieel zou je dus minder SRD’s nodig hebben om dollars te kopen. De regering presenteert dit als het gevolg van een gunstige economische ontwikkeling. Volgens de PALU is het gunstig voor de economische ontwikkeling als de koers stabiel blijft.

ONVERKLAARBAAR

Deze onverklaarde waardestijging van de SRD tegenover de USD brengt wederom onzekerheid voor investeerders. Het geeft bovendien een vertekend beeld van de Surinaamse economie. Het is een kleine groep van importeurs en handelaren die […] Read more

WHO STREEFT NAAR ABSOLUTE MACHT BIJ PANDEMIE

WHO STREEFT NAAR ABSOLUTE MACHT BIJ PANDEMIE

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) streeft al sinds de vorige pandemie naar absolute zeggenschap in geval van een nieuwe pandemie. Daartoe is een overeenkomst opgesteld, de zogenaamde ‘Pandemic Treaty’. Volgens planning zal deze overeenkomst in mei van dit jaar voor een finale goedkeuring worden voorgelegd aan de 194 lidstaten van de WHO, waaronder Suriname. Het opvallende is dat dit blijkbaar zal gebeuren achter gesloten deuren, zonder dat De Nationale Assemblee (DNA) daar iets over te zeggen heeft gehad. De PALU roept de regering op om onze DNA alsnog te informeren en daarover een openbare discussie aan te gaan. De partij roept […] Read more

REGERING BLIJFT DIPLOMATIEKE BLUNDERS MAKEN

REGERING BLIJFT DIPLOMATIEKE BLUNDERS MAKEN

De PALU is van mening dat de President met naast hem de minister van Buitenlandse Zaken wederom diplomatieke blunders heeft gemaakt, nu tijdens het Staatsbezoek aan China. Onder andere is een brief overhandigd met het verzoek voor financiering van de brug over de Corantijn rivier. Deze brief is mede namens Guyana ingediend. Hiermee lijken de President en de minister van Buitenlandse Zaken totaal geen besef te hebben van internationale relaties, diplomatieke regels en hoe de huidige conflicten in de wereld daarin een rol spelen.

DIPLOMATIEK INTELLIGENT?

Zo had het verzoek tot financiering van de brug diplomatiek beter voorbereid moeten worden. Via de geëigende […] Read more

PALU GAAT VOOR EEN “SURINAME… RADICAAL ANDERS”

PALU GAAT VOOR EEN “SURINAME… RADICAAL ANDERS”

De PALU heeft afgelopen zaterdag  6 april jl. het startsein gegeven voor haar verkiezingscampagne met de presentatie van een concept Strategisch Ontwikkelingsprogramma voor de verkiezingen van 2025. Daarin staat als rode draad het voornemen om zaken in Suriname op verschillende gebieden radicaal anders aan te pakken. Zo zal het regeerbeleid voor de komende vijf jaren zal radicaal anders moeten worden waarbij het korte termijn regeerbeleid zal moeten voortkomen uit lange termijn doelen.

VERPLICHT STELLEN

Een van de belangrijke punten is bijvoorbeeld dat de PALU via DNA het maken van een lang termijnplan verplicht wil laten stellen. Opeenvolgende regeringen zullen dan bij hun […] Read more

BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID LOERT OM DE HOEK

BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID LOERT OM DE HOEK

De regering kan niet ongestraft door blijven gaan met het verkwanselen van het Surinaamse nationale belang ten gunste van het eigen belang. Vooral in de kwestie van de bouw van de Corantijnbrug blijkt duidelijk dat de regering een eigen-belang-agenda heeft. Bij de discussie over de bouw van de Corantijnbrug afgelopen woensdag in het PALU-centrum liepen de emoties zo hoog op dat er vanuit het publiek werd opgeroepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Ook al zou het niet de PALU zijn die deze roep oppakt, hoelang nog zal het duren voordat het er werkelijk van komt? Ook in zaken als bijvoorbeeld het […] Read more

WAAROM GEEN MOTIE VAN WANTROUWEN IN DNA OVER KWESTIE PAN AMERICAN?

WAAROM GEEN MOTIE VAN WANTROUWEN IN DNA OVER KWESTIE PAN AMERICAN?

Met het aanleveren van nieuwe bewijsstukken door de anonieme klokkenluider in de kwestie van Pan American is het inmiddels overduidelijk dat de President opnieuw met een vooropgezet plan bezig is geweest om een bevriende ondernemer te bevoordelen. Opvallend hierbij is het standpunt door politieke partijen ingenomen in De Nationale Assemblee (DNA). Het is beperkt gebleven tot slechts het stellen van kritische vragen. Volgens de PALU zijn er voldoende redenen voor het indienen van een motie van wantrouwen. Waarom is dit uitgebleven, zowel vanuit de coalitie als de oppositie? Zijn er mensen die boter op hun hoofd hebben? Welke belangen zouden […] Read more

WE MOETEN DE PRESIDENT AFZETTEN

WE MOETEN DE PRESIDENT AFZETTEN

We moeten de president inderdaad afzetten! Dat is volgens PALU-voorzitter Jim Hok de mening van grote delen van de samenleving. Dat komt omdat de president niet langer in staat is om eenvoudige zaken uit elkaar te houden. Dat was misschien al eerder het geval, maar het is pas echt duidelijk geworden in de kwestie van de Mennonieten. In deze kwestie zegt de president namelijk heel hard dat hij heeft afgesproken dat er geen centimeter grond door de overheid aan de Mennonieten zal worden gegeven. En in zijn beleving van de werkelijkheid gebeurt dat kennelijk ook niet. Hij kan t niet […] Read more

PRESIDENT, DEMONSTREER CONSEQUENT EENHEID ALS BUITENLANDERS AAN ONZE INTEGRITEIT KOMEN

PRESIDENT, DEMONSTREER CONSEQUENT EENHEID ALS BUITENLANDERS AAN ONZE INTEGRITEIT KOMEN

De afgelopen week heeft de president Santokhi in DNA  de oproep gedaan om als Surinamers eenheid te demonstreren wanneer buitenlanders aan onze nationale integriteit komen. Dat is op zich zeer terecht. Toch vragen velen  PALU  zich af wat de President bedoeld heeft met deze opmerking of dat hij zelf wel weet waar hij over praat. Zijn eigen houding en beleid laten namelijk zien dat hij op dit stuk niet consequent is.

150 VISVERGUNNINGEN

Zo heeft  de President  in het verleden  geen aktie ondernomen toen  bepaalde “buitenlanders” aan de integriteit van Suriname kwamen. Integendeel, in de kwestie waarbij kennelijk 150 visvergunningen  waren beloofd […] Read more

BEDROG MET VOEDSELPAKKETTEN BEDOELD OM ZICH TE VERRIJKEN

BEDROG MET VOEDSELPAKKETTEN BEDOELD OM ZICH TE VERRIJKEN

Met het uitlekken van een besluit van de ministerraad blijkt het leveren van 53000 voedselpakketten voor SRD80 miljoen onderhands te zijn gegund aan enkele ondernemers. In de afgelopen jaren is met de zogenaamde Open Markt Operaties (OMOs) een kleine groep van bankiers, verzekeraars en ondernemers met SRD5 miljard verrijkt terwijl het volk onnodig tot onder de armoedegrens bewust is verarmd. Dit volksbedrog wordt nu opgevolgd door een ander bedrog waarbij de regering de voedselpakketten voor het verarmde volk gebruikt om weer een andere groep van “bevriende handelaren” te verrijken.

GROF VOOR WOORDEN

Volgens de PALU is dit gewoon te grof voor woorden. […] Read more

BETER GRONDBELEID NODIG, ABSOLUUT GEEN GRONDCONVERSIE

BETER GRONDBELEID NODIG, ABSOLUUT GEEN GRONDCONVERSIE

Op een drukbezochte Open Dialoog van het BeleidsForum voor Natuurlijke Schatten in het PALU-partijcentrum kwamen de aanwezigen tot de conclusie dat de grondconversie van president Santokhi niet in nationaal belang is. Het gestelde doel om meer inkomsten voor de overheid te genereren blijkt een fake argument te zijn. Bovendien wordt de zogenaamde ‘kleine man’ voor de gek gehouden en met valse argumenten in een val gelokt. Het volk heeft een beter grondbeleid nodig en absoluut geen grondconversie.

GEEN JURIDISCH VERSCHIL

Zo wordt als argument gebruikt dat gronden in eigendom meer waard zouden zijn en meer zekerheid zouden geven. Irvin Kanhai, die de […] Read more