About PALU

This author has not yet written his bio.
Meanwhile let's just say that we are proud PALU contributed with 5 entries.

Entries by PALU

PALU VERKLARING INZAKE NEDERLANDSE EXCUSES SLAVERNIJ VERLEDEN

PALU VERKLARING INZAKE NEDERLANDSE EXCUSES SLAVERNIJ VERLEDEN

De PALU wenst in het kader van wat er vandaag naar voren is gebracht, over hoe politiek Den Haag wenst om te gaan met het Nederlands Slavernijverleden, het volgende naar voren te brengen.

 

Wij als Surinamers hebben niets aan uw excuses, of verontschuldigingen in wat voor een vorm dan ook, als u als een voormalige onderdrukker nog steeds als een onderdrukker gedraagt. De excuses onder die omstandigheden zullen slechts het belang van u als onderdrukker dienen.

 

Het uitmoorden van onze inheemse voorouders is voortgekomen uit een systeem van onderdrukking, net zo het onderdrukken, martelen, verkrachten en de dehumanisering van onze tot slaaf […] Read more

BEDREIGINGEN VP ZIJN A-NATIONAAL EN STRIJDIG MET GRONDWET

De politieke partijen A20, Doe, PALU, HVB en APS hebben geschokt maar ook met verbazing gereageerd op de bedreigingen die door de vice-president (VP) zijn geuit aan het adres van de advocate Serena Essed en het Constitutioneel Hof (CHS). De bedreigingen zijn niet alleen A-nationaal, maar strijdig met de Grondwet die elke burger toestaat om een eigen mening te hebben. Voorts druisen de bedreigingen in tegen hetgeen is overeengekomen in het regeerakkoord dat getekend is door de huidige regeercoalitie waar de ABOP deel van uitmaakt. A20, Doe, PALU en APS spreken de zorg uit voor niet alleen de nationale schade […] Read more

ACHTER OPRICHTING NEW SURFIN ZATEN FOUTE BEDOELINGEN

In een uitgegeven persbericht van vorig jaar vroeg de PALU zich af of de knullige manier waarop toen  New Surfin NV door de regering was opgericht een gevolg was van onvoldoende kennis van zaken. Of was het een bewuste daad met foute bedoelingen? Met de  informatie die nu boven water komt blijkt dat de regering doelbewust bezig was met het onderbrengen van een foute, discutabele lening onder een privé  NV buiten alle formele structuren om. Het vermoeden wordt steeds harder dat men kennelijk de bedoeling had om slechts enkele “Friends and Families” uit de VHP daar zeggenschap over te geven […] Read more

SPAARGELDEN INZETTEN VOOR STIMULERING PRODUCTIE EN MEER WERKGELEGENHEID

De PALU is van mening dat met de uitgifte van certificaten de Centrale Bank van Suriname (CBvS) het beleid voortzet waarbij slechts een kleine selecte groep Surinamers met veel geld worden bevoordeeld met hele hoge rente uitkeringen. Het is voorts het vastleggen van spaargelden zonder dat deze worden ingezet in de ontwikkeling van Suriname. Waarom zou je dat willen doen terwijl de Surinaamse economie momenteel vastzit en productie ondernemers zitten te springen om financiële middelen? Ondertussen zijn de internationale omstandigheden zodanig veranderd dat er genoeg vraag is naar voedsel wat erg gunstig is voor onze exportproductie. Waarom niet de gelden […] Read more

SLM EEN ROL GEVEN IN ONTWIKKELING VAN SURINAME ALS GEHEEL

De PALU is van mening dat De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij tot op heden te weinig is ingezet om de nationale economie tot ontwikkeling te brengen. Enge, op partijpolitiek gebaseerde overwegingen hebben gemaakt dat SLM is uitgegroeid tot een verlieslatend waterhoofd. Veel te veel personeel wordt in dienst genomen afkomstig van de politieke partij van de President-Commissaris dat geniet van de goedkope “IPB‑tickets”. Een meer nationale benadering van de SLM zou allang moeten hebben geleid tot brede samenwerking met de toerisme en agrarische sector.

AANSTURING NIEUWE LEIDING
Dat ook de huidige leiding van SLM met een duurbetaalde directeur op een verkeerd spoor zit […] Read more