VP, toon daadkracht en wijzig de onjuiste wijze van begroten!

VP, toon daadkracht en wijzig de onjuiste wijze van begroten!

Vice-President Brunswijk heeft zijn ergernis geuit dat gelden die op de begrotingen zijn goedgekeurd achteraf blijken niet te worden vrijgemaakt. Hij zou steeds weer te horen krijgen dat de begrote gelden niet beschikbaar zijn. De PALU heeft al langer dan 10 jaren op de “begrotings-poppenkast” gewezen waarbij de leidende coalitiepartij uiteindelijk bepaalt wat wel of niet wordt uitgevoerd. De PALU roept de VP op om daadkracht te tonen en de onjuiste wijze van begroten te corrigeren, te beginnen bij de komende begrotingen over het dienstjaar 2025.

 

BEGROTINGS-POPPENKAST

De VP ergert zich eraan dat gelden die op de begrotingen staan en die door […] Read more

SURINAMERS ZULLEN DESNOODS STERVEN IN HAÏTI, ALS RAMDIN MAAR OAS-VOORZITTER WORDT

SURINAMERS ZULLEN DESNOODS STERVEN IN HAÏTI, ALS RAMDIN MAAR OAS-VOORZITTER WORDT

Het moet intussen duidelijk zijn dat onze president en minister bij Bibis bereid zijn alles en iedereen te offeren, als de minister eind 2025 maar voorzitter van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) kan worden. Achteraf gezien is het belang van ons land vanaf het begin ondergeschikt gemaakt aan dit doel. Zelfs het sturen van Surinamers op een zinloze ‘vredesmissie’ naar Haïti, waar ze zelfs het leven kunnen laten hindert deze heren niet.

Als ze daarmee daarmee de ondersteuning van Verenigde Staten (VS) maar kunnen veilig te stellen. Dit stelt Jim Hok, de voorzitter van de Palu. Hij wijst daarbij op […] Read more

SURFIN: FOUTE BEKWAAMHEID OF BEKWAME FOUT?

SURFIN: FOUTE BEKWAAMHEID OF BEKWAME FOUT?

Voor de PALU lijkt de recente oprichting van New Surfin NV door VHP-toppers om investeringen aan te trekken en de besteding te coördineren een grote grap van nationale omvang te worden. Hebben de bekwaam te achten ministers en andere VHP-prominenten zich vergist? Hebben zij met hun foute bekwaamheid zoveel administratieve en juridische vergissingen begaan terwijl er genoeg voorbeelden van staatsbedrijven met hetzelfde doel bestaan zoals InvestSur en IDCS? Of gaat het om een bekwame fout, dat wil zeggen, heel doelbewust, bekwaam handelen met foute, discutabele bedoelingen, zoekend naar de mazen in onze wetgeving?

Hoe het ook zij, het resultaat is hetzelfde: […] Read more

HEEN EN WEER BELEID REGERING ONDERMIJNT BASISZORGVERZEKERING

HEEN EN WEER BELEID REGERING ONDERMIJNT BASISZORGVERZEKERING

Op de openbare zitting van de Zorgraad afgelopen zaterdag is duidelijk geworden dat de gedachtegang achter de Wet Nationale Basiszorgverzekering uitgezet door de vorige regering ondergraven wordt door het eigen ‘heen en weer’ beleid van de huidige regering. Het uitblijven van reeds voorbereide Staatsbesluiten, het verder verdiepen, aanvullen en verbeteren van de wet door (noodzakelijke) nieuwe Staatsbesluiten en de verschuiving binnen de gezondheidszorg van curatieve naar preventieve zorg, zijn maar enkele voorbeelden van het beleid dat ogenschijnlijk is losgelaten door de huidige regering. Door dit beleid dreigt de gezondheidszorg onbereikbaar te worden voor grote delen van de bevolking.

SZF OVERTREEDT WETTELIJKE […] Read more

VERWARRENDE FINANCIELE NOTA MISLEIDEND

VERWARRENDE FINANCIELE NOTA MISLEIDEND

Met de begrotingsbehandelingen op komst en nog niet alle data in detail beschikbaar, blijkt nu reeds dat de regering voor dit jaar verwarrende cijfers presenteert in de Financiële Nota 2018 aan de samenleving. De in dit document opgenomen financiële cijfers worden onvoldoende verantwoord en/of onderbouwd en de cijfers geven de indruk bewust misleidend te zijn gepresenteerd om ze “mooier” te doen lijken. De PALU heeft vanaf 2010 constant hierop gewezen, kritiek geleverd en concrete voorstellen voor wijzigingen ingediend. Door leningen bij de eigen inkomsten te boeken wordt op een oneigenlijke wijze het begrotingstekort omlaag gebracht. In de Financiële Nota voor […] Read more

LANGE TERMIJN ONTWIKKELING ONDUIDELIJK IN UITGESPROKEN BELEID

LANGE TERMIJN ONTWIKKELING ONDUIDELIJK IN UITGESPROKEN BELEID

Het is weer duidelijk geworden dat het ontbreken van eenheid in de lange termijn ontwikkeling een belangrijke hindernis vormt op onze weg naar welvaart en welzijn. Niet alleen komt dit naar voren in de onlangs uitgesproken jaarrede, maar ook in de kritieken op de jaarrede en de ingediende begrotingen wordt dit duidelijk. Als we niet weten waar we naartoe gaan, dan bevat elke jaarrede wel enkele goede en goed klinkende onderdelen. Maar als het lange termijn doel ontbreekt en dus de samenhang ontbreekt, dan zal dit ons niet dichter brengen bij waar wij willen zijn met de ontwikkeling […] Read more

TETARY STREED IN EENHEID

TETARY STREED IN EENHEID

Met het neerhalen van het standbeeld van Barnet Lyon en het opzetten van het standbeeld van de Janey Tetary in plaats daarvan, is weer een stap in de goede richting gedaan om Surinaamse leidinggevende verzetsstrijders, helden uit ons verleden, de juiste plaats te geven die hen toekomt in onze geschiedenis en samenleving. De complimenten voor de organisatie, instituten en personen die achter deze aktie staan. Het gaat om een nationale kwestie. De PALU is van mening dat er is veel meer te halen valt uit het verhaal rondom Tetary, zoals meer eenheid in het doorbreken van de negatieve […] Read more

BIJ 40 JAAR: PALU REIKT CONCEPTIES OVER ONTWIKKELING SURINAME

BIJ 40 JAAR: PALU REIKT CONCEPTIES OVER ONTWIKKELING SURINAME

Vandaag, donderdag 17 augustus, heeft de PALU tijdens een persconferentie het jubileumboek “LAAT ONS SAMEN DE ONAFHANKELIJKHEID VOLTOOIEN…” aan de Surinaamse samenleving aangeboden. Dit boek is meer dan een jubileumboek. Het reikt de Surinaamse samenleving, in het bijzonder jongeren, concepties aan om Suriname duurzaam tot ontwikkeling te brengen. Deze concepties zijn tot stand gekomen na intensieve sessies van evaluatie met de kaderleden en de groep van ‘seniore’ kaderleden van de partij.

De Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) bestond op 12 maart 2017 veertig jaar. Ze is de enige van de politieke partijen, die zijn voortgekomen uit […] Read more

Wat is mis met de financiële huishouding van de staat

Wat is mis met de financiële huishouding van de staat

Het volk wordt structureel voor de gek gehouden met mooie jaarbegrotingen en jaarplannen doordat het uitgezet beleid nooit 100% kan worden uitgevoerd. Elk jaar weer zijn de begrotingstekorten die werkelijk worden opgegeven, kleiner dan wat de overheid aan begrotingstekort realiseert door het boeken van leningen als inkomsten. Het “opgegeven” begrotingstekort is hierdoor kleiner dan het in werkelijkheid is. Bij de realisaties gaan de opgegeven leningen niet door, de regering bezuinigt en tremt op de rem, zoals we nu weer zien onder andere met subsidies.

Financiele-Huishouding-Surinaame-Overheid-2017-06
[…] Read more

REGERING STUURT DNA HET BOS IN

REGERING STUURT DNA HET BOS IN

Bij de beantwoording van vragen heeft de regering De Nationale Assemblee (DNA) het bos in gestuurd met zeer verwarrende informatie over de financiële situatie van het land. Zo sprak de Minister van Financiën, Gilbert Hoefdraad, over de “lopende rekening van de betalingsbalans”. Dit is de balans van de totale importen en exporten van inkomens, goederen en diensten. Deze balans van onze economie zou dus een positief saldo vertonen van US$90 miljoen in het afgelopen kwartaal. Daarmee zou de minister aantonen dat het dieptepunt van de economische malaise achter de rug zou zijn door een goed financieel beleid van […] Read more