WE MOETEN DE PRESIDENT AFZETTEN

WE MOETEN DE PRESIDENT AFZETTEN

We moeten de president inderdaad afzetten! Dat is volgens PALU-voorzitter Jim Hok de mening van grote delen van de samenleving. Dat komt omdat de president niet langer in staat is om eenvoudige zaken uit elkaar te houden. Dat was misschien al eerder het geval, maar het is pas echt duidelijk geworden in de kwestie van de Mennonieten. In deze kwestie zegt de president namelijk heel hard dat hij heeft afgesproken dat er geen centimeter grond door de overheid aan de Mennonieten zal worden gegeven. En in zijn beleving van de werkelijkheid gebeurt dat kennelijk ook niet. Hij kan t niet […] Read more

PRESIDENT, DEMONSTREER CONSEQUENT EENHEID ALS BUITENLANDERS AAN ONZE INTEGRITEIT KOMEN

PRESIDENT, DEMONSTREER CONSEQUENT EENHEID ALS BUITENLANDERS AAN ONZE INTEGRITEIT KOMEN

De afgelopen week heeft de president Santokhi in DNA  de oproep gedaan om als Surinamers eenheid te demonstreren wanneer buitenlanders aan onze nationale integriteit komen. Dat is op zich zeer terecht. Toch vragen velen  PALU  zich af wat de President bedoeld heeft met deze opmerking of dat hij zelf wel weet waar hij over praat. Zijn eigen houding en beleid laten namelijk zien dat hij op dit stuk niet consequent is.

150 VISVERGUNNINGEN

Zo heeft  de President  in het verleden  geen aktie ondernomen toen  bepaalde “buitenlanders” aan de integriteit van Suriname kwamen. Integendeel, in de kwestie waarbij kennelijk 150 visvergunningen  waren beloofd […] Read more

BEDROG MET VOEDSELPAKKETTEN BEDOELD OM ZICH TE VERRIJKEN

BEDROG MET VOEDSELPAKKETTEN BEDOELD OM ZICH TE VERRIJKEN

Met het uitlekken van een besluit van de ministerraad blijkt het leveren van 53000 voedselpakketten voor SRD80 miljoen onderhands te zijn gegund aan enkele ondernemers. In de afgelopen jaren is met de zogenaamde Open Markt Operaties (OMOs) een kleine groep van bankiers, verzekeraars en ondernemers met SRD5 miljard verrijkt terwijl het volk onnodig tot onder de armoedegrens bewust is verarmd. Dit volksbedrog wordt nu opgevolgd door een ander bedrog waarbij de regering de voedselpakketten voor het verarmde volk gebruikt om weer een andere groep van “bevriende handelaren” te verrijken.

GROF VOOR WOORDEN

Volgens de PALU is dit gewoon te grof voor woorden. […] Read more

BETER GRONDBELEID NODIG, ABSOLUUT GEEN GRONDCONVERSIE

BETER GRONDBELEID NODIG, ABSOLUUT GEEN GRONDCONVERSIE

Op een drukbezochte Open Dialoog van het BeleidsForum voor Natuurlijke Schatten in het PALU-partijcentrum kwamen de aanwezigen tot de conclusie dat de grondconversie van president Santokhi niet in nationaal belang is. Het gestelde doel om meer inkomsten voor de overheid te genereren blijkt een fake argument te zijn. Bovendien wordt de zogenaamde ‘kleine man’ voor de gek gehouden en met valse argumenten in een val gelokt. Het volk heeft een beter grondbeleid nodig en absoluut geen grondconversie.

GEEN JURIDISCH VERSCHIL

Zo wordt als argument gebruikt dat gronden in eigendom meer waard zouden zijn en meer zekerheid zouden geven. Irvin Kanhai, die de […] Read more

GEEN TIJD OM KERST TE VIEREN, BELEIDSFORUM BESPREEKT GRONDCONVERSIE

GEEN TIJD OM KERST TE VIEREN, BELEIDSFORUM BESPREEKT GRONDCONVERSIE

Wij kunnen het ons eigenlijk niet permitteren om Kerst of wat dan ook te vieren de komende tijd. We moeten waakzaam blijven, want onze regeerders slapen niet en zijn constant bezig met activiteiten die uiteindelijk negatief uitwerken voor ons Surinamers. Dat is de mening van de voorzitter van de PALU, Jim Hok. De eerder, door de PALU aangekondigde BeleidsForums zullen daarom in deze maand nog van start gaan. Deze BeleidsForums zijn bedoeld om de Surinaamse deskundigheid te betrekken bij de formulering van het ontwikkelingsbeleid.

Grondconversie kwam als dief in de nacht

Het Staatsbesluit over Grondconversie van president Santokhi heeft de samenleving overvallen […] Read more

MINISTER VAN FINANCIEN ONTTREKT ZICH AAN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

MINISTER VAN FINANCIEN ONTTREKT ZICH AAN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

Zo langzamerhand lijkt de leugen rondom de Open Markt Operaties (OMOs) ingehaald te worden door de waarheid. De PALU is van mening dat de minister van Financien Stanley Raghoebarsing veel te gemakkelijk zich onttrekt van de eigen verantwoordelijkheid. Want, terwijl hij de beschuldigende vinger wijst naar het IMF, kan hij wel degelijk ingrijpen in de veel te hoog uitbetaalde, bijna misdadig te noemen OMO-rente door deze deels terug te halen.

ONVERMOGEN

Volgens de Bankwet zijn er twee monetaire autoriteiten in Suriname die in constant overleg met elkaar het monetair beleid moeten bepalen. En die zijn de minister van Financien en de Governor […] Read more

IS HET IMF SOCIALER DAN ONZE REGERING?

IS HET IMF SOCIALER DAN ONZE REGERING?

Dat uitgerekend het zeker niet als sociaal bekendstaande IMF aan onze regering duidelijk moet maken dat het regeringsbeleid a-sociaal is, dat zegt wel heel wat over het aanpassingsprogramma dat de regering aan het uitvoeren is. Tijdens de persconferentie van de delegatie van het IMF is er onder meer nadrukkelijk aangegeven dat het sociaal programma achterloopt en de lonen van de ambtenaren schandalig laag zijn. Nu zelfs het IMF dat zegt, wordt het voor de regering misschien duidelijk waarom er elke dag weer groepen opstaan om te protesteren tegen de lage inkomens en de slechte werkomstandigheden. De regering onder leiding van […] Read more

VOLK DOELBEWUST IN ARMOEDE GESTORT DOOR MONETAIR GEFINANCIERDE OMOS

VOLK DOELBEWUST IN ARMOEDE GESTORT DOOR MONETAIR GEFINANCIERDE OMOS

De PALU heeft meerdere malen erop gewezen dat met de Open Markt Operaties (OMOs) meer SRDs in de samenleving worden gepompt in plaats dat er SRDs worden afgeroomd. Nu blijkt uit verklaringen van deskundigen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en bevestigd door de ex-Governor Gersie dat ook nog op een verkapte wijze de financiering van de rente monetair heeft plaatsgevonden. Met andere woorden, eindelijk komt de waarheid boven water dat de PALU het juist standpunt heeft ingenomen dat de bevolking op een bijna criminele wijze doelbewust in de armoede is gestort door de regering met de zogenaamde OMOs.

MONETAIRE […] Read more

WET RUIMTELIJKE ORDENING ONTBREEKT ESSENTIELE ELEMENTEN

WET RUIMTELIJKE ORDENING ONTBREEKT ESSENTIELE ELEMENTEN

Essentiele elementen zijn niet meegenomen in de conceptwet Ruimtelijke Ordening (RO). Tot deze conclusie komt de PALU na bestudering van het concept. Het ministerie van RO en Milieu heeft in een schrijven aan relevante stakeholders gevraagd om de conceptwet kritisch te beschouwen. De PALU heeft na bestudering van het concept het Ministerie haar kritieken op schrift doen toekomen.

RO Platform

Zo gaat de conceptwet ervan uit dat het Ministerie van RO het primaire planorgaan zal zijn van de regering als het om de RO. Maar de opstellers van de conceptwet nemen daarbij niet mee dat bijna alle ministeries doen aan planning van […] Read more

PARTIJEN IN DNA SPELEN ONDER EEN HOEDJE

PARTIJEN IN DNA SPELEN ONDER EEN HOEDJE

Met het kamerbreed aannemen van de verhoging van de waarborgsom naar SRD750 000 voor partijen om te kunnen deelnemen aan de komende verkiezingen, hebben de politieke partijen in DNA hun ware gezicht getoond. Opvallend is vooral het standpunt van de VHP, ABOP en PL, die vanuit de oppositie onder de vorige regering deze maatregel als “gelegenheidswetgeving” betitelden. De PALU roept de bevolking op om bij de komende verkiezingen in 2025 af te rekenen met deze opportunistische en ondemocratische politieke partijen.

OPPORTUNISME

Ook in andere kwesties viert opportunisme hoogtij onder deze politieke partijen zoals het verbod op pre-electorale combinaties. Toen de VHP in […] Read more