LANGE TERMIJN ONTWIKKELING ONDUIDELIJK IN UITGESPROKEN BELEID

LANGE TERMIJN ONTWIKKELING ONDUIDELIJK IN UITGESPROKEN BELEID

Het is weer duidelijk geworden dat het ontbreken van eenheid in de lange termijn ontwikkeling een belangrijke hindernis vormt op onze weg naar welvaart en welzijn. Niet alleen komt dit naar voren in de onlangs uitgesproken jaarrede, maar ook in de kritieken op de jaarrede en de ingediende begrotingen wordt dit duidelijk. Als we niet weten waar we naartoe gaan, dan bevat elke jaarrede wel enkele goede en goed klinkende onderdelen. Maar als het lange termijn doel ontbreekt en dus de samenhang ontbreekt, dan zal dit ons niet dichter brengen bij waar wij willen zijn met de ontwikkeling […] Read more

PALU STEMT TEGEN BEGROTINGEN

PALU STEMT TEGEN BEGROTINGEN

Het is te betreuren dat de regering het beleid voortzet met het opstellen van niet-realiseerbare begrotingen en het “kleiner doen lijken” van de begrotingstekorten. De regering laat hiermee de kans liggen om vanuit progressieve gedachten en ontwikkelingsvisie de overheidsfinanciën langzaamaan te hervormen. Maar we zien juist dat de huidige minister van Financiën misbruik maakt van de “oude” gewoonte om de groter wordende tekorten kleiner te doen lijken door leningen als inkomsten te boeken. Steeds meer leningen worden als inkomsten geboekt terwijl daarmee schulden gecreëerd worden, steeds meer worden de begrotingen onrealistischer. De PALU fractie heeft op diverse momenten […] Read more

REGERING SCHENDT BROKOPONDO OVEREENKOMST

REGERING SCHENDT BROKOPONDO OVEREENKOMST

De wet is overtreden indien de regering zegt een overeenkomst te hebben bereikt met Suralco/Alcoa. Ondanks dat vanuit verschillende kanten wordt aangegeven dat er toestemming nodig is van De Nationale Assemblee (DNA) om de Brokopondo overeenkomst te wijzigen zien wij dat de regering dit willens en wetens aan zijn laars lapt. Vermoedens dat ‘grotere’ partij- en/of privébelangen een rol spelen bij de onderhandelingen worden hiermee alleen maar versterkt.

PARLEMENT BESLIST

De Brokopondo overeenkomst is gesloten pas nadat het toenmalige parlement in 1958 de regering hiervoor had gemachtigd. Dit was noodzakelijk omdat er van de Surinaamse wetgeving afwijkende bepalingen […] Read more

REGERING STUURT DNA HET BOS IN

REGERING STUURT DNA HET BOS IN

Bij de beantwoording van vragen heeft de regering De Nationale Assemblee (DNA) het bos in gestuurd met zeer verwarrende informatie over de financiële situatie van het land. Zo sprak de Minister van Financiën, Gilbert Hoefdraad, over de “lopende rekening van de betalingsbalans”. Dit is de balans van de totale importen en exporten van inkomens, goederen en diensten. Deze balans van onze economie zou dus een positief saldo vertonen van US$90 miljoen in het afgelopen kwartaal. Daarmee zou de minister aantonen dat het dieptepunt van de economische malaise achter de rug zou zijn door een goed financieel beleid van […] Read more