‘LAAT ONS SAMEN DE ONAFHANKELIJKHEID VOLTOOIEN,
VOOR WELVAART EN WELZIJN
VOOR EEN VRIJE SURINAAMSE NATIE’.

 

Dit boek was eerder aangekondigd door de voorzitter van de PALU, Jim Hok, tijdens zijn speech op 31 maart jl. ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de partij. Deze speech heeft indertijd zeer veel stof doen opwaaien vanwege de nieuwe benadering bij de analyse van de verwarrende politieke situatie in ons land. Welnu, dit boekwerk gaat daar gedetailleerder op in, analyseert 42 jaar onafhankelijkheid scherp om te zien wat er van de beloften van die onafhankelijkheid terecht is gekomen. Ruim aandacht wordt besteedt aan de diepere oorzaken van de huidige zeer verwarrende politiek situatie van ons land. Een van de vele verdiensten van dit boek is ongetwijfeld dat deze verwarring wordt doorbroken, wordt ontward, in een overzichtelijke en begrijpelijke analyse.

Vanzelfsprekend wordt ook aandacht besteed aan de vraag wat er terecht is gekomen van de ambities van de Nieuwe Politiek, de politieke beweging van jongeren van het eind van de jaren zestig, begin zeventig, (waarvan de PALU de enige vertegenwoordiger is die nog bestaat, en wel ‘alive and kicking). Deze Nieuwe Politiek richtte zich radicaal tegen kolonialistische overheersing en uitbuiting en nam stelling tegen de onderdanigheid van de Oude Politiek die er maar niet in slaagde om een eind te maken aan de aanhoudende armoede en achterlijkheid in de kolonie.

Dit boekwerk ‘LAAT ONS SAMEN DE ONAFHANKELIJKHEID VOLTOOIEN…’zou niet ‘compleet’ zijn en het zou niet een ‘PALU-stempel’ kunnen dragen indien na een grondige analyse van de huidige situatie, niet ook een blik vooruit was geworpen, om vast te stellen hoe het relevante pad naar toekomst ‘VOOR WELVAART EN WELZIJN VOOR EEN VRIJE SURINAAMSE NATIE’ eruit zou moeten zien.

‘LAAT ONS SAMEN DE ONAFHANKELIJKHEID VOLTOOIEN…’ is daarom een aanrader voor alle Surinamers en het begin van de dringend noodzakelijke discussie over de toekomst van ons aller Suriname.