IS HET IMF SOCIALER DAN ONZE REGERING?

IS HET IMF SOCIALER DAN ONZE REGERING?

Dat uitgerekend het zeker niet als sociaal bekendstaande IMF aan onze regering duidelijk moet maken dat het regeringsbeleid a-sociaal is, dat zegt wel heel wat over het aanpassingsprogramma dat de regering aan het uitvoeren is. Tijdens de persconferentie van de delegatie van het IMF is er onder meer nadrukkelijk aangegeven dat het sociaal programma achterloopt en de lonen van de ambtenaren schandalig laag zijn. Nu zelfs het IMF dat zegt, wordt het voor de regering misschien duidelijk waarom er elke dag weer groepen opstaan om te protesteren tegen de lage inkomens en de slechte werkomstandigheden. De regering onder leiding van […] Read more

VOLK DOELBEWUST IN ARMOEDE GESTORT DOOR MONETAIR GEFINANCIERDE OMOS

VOLK DOELBEWUST IN ARMOEDE GESTORT DOOR MONETAIR GEFINANCIERDE OMOS

De PALU heeft meerdere malen erop gewezen dat met de Open Markt Operaties (OMOs) meer SRDs in de samenleving worden gepompt in plaats dat er SRDs worden afgeroomd. Nu blijkt uit verklaringen van deskundigen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en bevestigd door de ex-Governor Gersie dat ook nog op een verkapte wijze de financiering van de rente monetair heeft plaatsgevonden. Met andere woorden, eindelijk komt de waarheid boven water dat de PALU het juist standpunt heeft ingenomen dat de bevolking op een bijna criminele wijze doelbewust in de armoede is gestort door de regering met de zogenaamde OMOs.

MONETAIRE […] Read more

WET RUIMTELIJKE ORDENING ONTBREEKT ESSENTIELE ELEMENTEN

WET RUIMTELIJKE ORDENING ONTBREEKT ESSENTIELE ELEMENTEN

Essentiele elementen zijn niet meegenomen in de conceptwet Ruimtelijke Ordening (RO). Tot deze conclusie komt de PALU na bestudering van het concept. Het ministerie van RO en Milieu heeft in een schrijven aan relevante stakeholders gevraagd om de conceptwet kritisch te beschouwen. De PALU heeft na bestudering van het concept het Ministerie haar kritieken op schrift doen toekomen.

RO Platform

Zo gaat de conceptwet ervan uit dat het Ministerie van RO het primaire planorgaan zal zijn van de regering als het om de RO. Maar de opstellers van de conceptwet nemen daarbij niet mee dat bijna alle ministeries doen aan planning van […] Read more

PARTIJEN IN DNA SPELEN ONDER EEN HOEDJE

PARTIJEN IN DNA SPELEN ONDER EEN HOEDJE

Met het kamerbreed aannemen van de verhoging van de waarborgsom naar SRD750 000 voor partijen om te kunnen deelnemen aan de komende verkiezingen, hebben de politieke partijen in DNA hun ware gezicht getoond. Opvallend is vooral het standpunt van de VHP, ABOP en PL, die vanuit de oppositie onder de vorige regering deze maatregel als “gelegenheidswetgeving” betitelden. De PALU roept de bevolking op om bij de komende verkiezingen in 2025 af te rekenen met deze opportunistische en ondemocratische politieke partijen.

OPPORTUNISME

Ook in andere kwesties viert opportunisme hoogtij onder deze politieke partijen zoals het verbod op pre-electorale combinaties. Toen de VHP in […] Read more

ECHTE INKOMSTEN UIT OFFSHORE OLIE PAS NA 2033

ECHTE INKOMSTEN UIT OFFSHORE OLIE PAS NA 2033

Door de nadelige overeenkomst met Oppenheimer zal de Staat tot 2033 weinig zeggenschap hebben over de inkomsten uit de offshore olie . Alle royalties uit block 58 zullen namelijk op een “offshore” rekening van de Oppenheimer bondholders moeten worden gestort. Uiteindelijk zal een restant bedrag worden overgemaakt na verrekening van de verplichtingen van de staat aan de Oppenheimer bondholders.

BESLAG GELEGD

De PALU had reeds eerder aangegeven dat de nieuwe overeenkomst met Oppenheimer erop neerkomt dat er beslag wordt gelegd op alle royaties uit block 58. In de overeenkomst is namelijk een bepaling opgenomen onder het mom van een “springing security” waarin […] Read more

BEGROTING 2024 ONUITVOERBAAR MET VERDRAAID BEGROTINGSTEKORT

BEGROTING 2024 ONUITVOERBAAR MET VERDRAAID BEGROTINGSTEKORT

Met een verdraaid begrotingstekort van 4.1% zet President Santokhi het regeerbeleid voort waarbij het volk voor de gek wordt gehouden. De PALU is van mening dat het de President is die weer heeft gekozen om een over-optimistisch beeld te presenteren aan de samenleving dat totaal afwijkt van de werkelijkheid. De spijtbetuiging in de jaarrede van de President, ‘ik ben te optimistisch geweest’, moet daarom gezien worden als krokodillentranen, opnieuw een poging om iedereen voor de gek te houden.

NOTOIRE LEUGENAAR

Het lijkt erop alsof President Santokhi niet evalueert en daardoor te weinig leert uit het eigen gevoerd beleid. Inmiddels heeft de President […] Read more

KOERSSTABILITEIT ONDANKS OPEN MARKT OPERATIES

KOERSSTABILITEIT ONDANKS OPEN MARKT OPERATIES

In tegenstelling tot deskundigen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), zijn het niet de Open Markt Operaties (OMOs) die hebben geleid tot de huidige koersstabiliteit. Want met de OMOs is momenteel juist meer SRDs aan rente uitbetaald dan dat er wordt afgeroomd. De PALU is van mening dat het “pompen” van meer SRDs in de Surinaamse economie zonder economische groei juist heeft geleid tot een bewuste devaluatie en veel te hoge prijsstijgingen in de afgelopen twee jaren.

MISDADIG

De OMOs hebben volgens de CBvS als doel om SRDs af te romen uit de economie. Banken en verzekeraars (en nu ook mondjesmaat particulieren) mogen hun SRDs beleggen tegen […] Read more

DNA VERKIEZINGEN SCHEIDEN VAN RR/DR VERKIEZINGEN

DNA VERKIEZINGEN SCHEIDEN VAN RR/DR VERKIEZINGEN

De PALU is van mening dat het kamerbreed gedragen voorstel om te komen tot een kiesstelsel gebaseerd op landelijke evenredigheid niet alleen historisch is, maar  uiting geeft van de politieke realiteit in De Nationale Assemblee (DNA). In nationaal belang, gebruik makend van deze politieke realiteit zouden de politieke partijen nu ook kunnen doorvoeren om de ressortsraads- en districtraadsleden (RR/DR) verkiezingen te scheiden van de verkiezing van DNA. Dit zal een aanzienlijke verbetering kunnen zijn voor het bestuur en ontwikkeling van ons land.

ROL VHP
De politieke partijen in DNA met name uit de oppositie beseffen kennelijk ook dat er alles aan gedaan […] Read more

WIJZIGING KIESSTELSEL MOET MET BREED MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK

WIJZIGING KIESSTELSEL MOET MET BREED MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK

De PALU is van mening dat de wijziging van de kiesregeling zal moeten geschieden met een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak. In een goed functionerend democratie was er allang een proces opgestart om de wijziging van de kiesregeling niet over te laten aan alleen de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in De Nationale Assemblee (DNA). Het wetsvoorstel tot wijziging zal daarom de formele weg moeten bewandelen, ingediend door de regering, om minimaal de Staatsraad te horen.

VERWARRING

Het is natuurlijk het recht van elke politieke partij in DNA om een initiatiefwetsvoorstel in te dienen. Maar in de nationale kwestie van wijziging van […] Read more

Koninkelijke excuses in perspectief bekijken

Koninkelijke excuses in perspectief bekijken

Het mag duidelijk zijn dat veel Surinamers in Nederland maar ook in Suriname, om allerlei redenen, erg veel waarde hechten aan de excuses die de Nederlandse koning Willem-Alexander op 1 juli jl. heeft uitgesproken. Laat dat dan maar zo zijn. Maar de PALU vindt dat wie zich serieus wil bezighouden met het bestuur over Suriname en inhoud en vorm wil helpen geven aan de toekomst van ons land, wel verder moet kijken en dieper moet graven. PALU-voorzitter Jim Hok stelt dat dit ermee begint dat we deze koninklijke excuses voor het Nederlandse slavernijverleden niet geïsoleerd, maar in perspectief moeten bekijken. […] Read more