TRANSPARANTIE EN OMBUIGING BELEID OM VERTROUWEN TE HERWINNEN

TRANSPARANTIE EN OMBUIGING BELEID OM VERTROUWEN TE HERWINNEN

Alleen door alle informatie transparant op tafel te leggen, het beleid van consumptie om te buigen naar een beleid van productie en de totale samenleving te betrekken bij de ontwikkeling van ons land kan herwonnen worden het vertrouwen dat de regering verloren heeft. De Openbare Vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) had er alles van dat de regering bij monde van de minister van Financien Hoefdraad alle schuld probeerde af te schuiven op de voormalige Governor van Trikt. De minister van Financien ontweek handig vragen van Assembleeleden. Antwoorden die hij gaf riepen meer vragen en wantrouwen op. Duidelijk werd in […] Read more

OLIE-INKOMSTEN DUURZAAM INZETTEN VOOR ALGEMEEN SURINAAMS BELANG

OLIE-INKOMSTEN DUURZAAM INZETTEN VOOR ALGEMEEN SURINAAMS BELANG

De PALU feliciteert via dit persbericht de totale Surinaamse gemeenschap, de Regering en De Nationale Assemblee met de significante olievondst voor de kust van Suriname. In deze felicitatie betrekken wij apart nog de Staatsolie-gemeenschap die vanuit de eigen betrokkenheid natuurlijk ook al een hele tijd uitkijkt naar deze aankondiging.

De PALU wijst erop dat grote olievondsten in ons land, vooral vanwege de kleine schaal van onze economie, een doorslaggevende, sturende invloed kunnen hebben op de verdere ontwikkeling van onze Surinaamse samenleving. Des te meer reden voor de PALU om vast te stellen dat wij Surinamers gezamenlijk, politieke partijen en maatschappelijke groepen, […] Read more

PARTIJEN VOOR VOLDONGEN FEIT IN KWESTIE SURALCO

PARTIJEN VOOR VOLDONGEN FEIT IN KWESTIE SURALCO

De PALU is ingegaan op de uitnodiging van de President om op 2 januari geïnformeerd te worden over de overname van de Afobakadam en eventuele verder te ondernemen stappen. De PALU vindt in principe dat de Nationale Assemblee de eerste plaats is om de politieke partijen in DNA, inclusief de rest van de gemeenschap te informeren over dit soort zaken. De meerwaarde voor een aparte bijeenkomst hiervoor met politieke partijen hebben wij niet kunnen ervaren. Bij het gesprek met de president waren van PALU-zijde aanwezig de voorzitter Jim Hok en bestuurslid Imran Taus.

De partij is van mening dat het nationaal […] Read more

PALU verwelkomt 2020 met inspiratie en enthousiasme

PALU verwelkomt 2020 met inspiratie en enthousiasme

In 2020 zal Suriname 45 jaar onafhankelijk zijn. Zoals de PALU vaker heeft gesteld zijn wij nog steeds niet serieus begonnen om een land te bouwen voor ons Surinamers zelf. Natuurlijk is geen enkel land in de wereld helemaal onafhankelijk van de rest. Maar vanaf 1975 hebben wij de gelegenheid om zelf richting te geven aan de ontwikkeling die in ons eigen Surinaams voordeel werkt. En dat kan alleen wanneer wij met zijn allen betrokken zijn bij die ontwikkeling, in alle sectoren, in alle regio’s, in alle lagen van de bevolking, etc. De inbreng van de burgers wordt door de […] Read more

VERVOLGACTIE INBESLAGNAME EUROS NODIG

VERVOLGACTIE INBESLAGNAME EUROS NODIG

De Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) feliciteert de Surinaamse banken met het vonnis van de Rechtbank Noord-Holland inzake de inbeslagname door het Nederlandse OM van de 19,5 miljoen euro. Met name complimenteert de PALU de huidige Governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, met het behaald resultaat vanwege zijn bijzondere inzet. Het was ATIJD AL duidelijk dat de inbeslagname niets te maken had met “verdenking van witwaspraktijken” en “gebrek aan transparantie van het Surinaamse bancaire systeem”.

Er is toen al erop gewezen dat de goede naam van onze moederbank te grabbel werd gegooid. Ook het vonnis […] Read more

Van maatschappelijke zorg, naar maatschappelijk support

Van maatschappelijke zorg, naar maatschappelijk support

Om een sterke gemeenschap te vormen die eensgezind en op eigen kracht bijdraagt aan de ontwikkeling van het land is actief burgerschap een dringende vereiste. Vandaag zien wij weinig nieuwe burgerinitiatieven en sterven de bestaande initiatieven een langzame dood. Om allerlei redenen neemt de betrokkenheid van de burger af en wordt zij steeds vaker omschreven met de term ‘apathisch’ (ongevoelig, zonder belangstelling, flauw reagerend). Een zeer ongunstige ontwikkeling voor ons land.

Tijdens Café Middenweg, het wekelijkse politiek café van de PALU, deelde Imran Taus, bestuurskundige en kaderlid van de PALU, zijn visie over de omschakeling ‘van maatschappelijke zorg naar maatschappelijk support’. […] Read more

LENING  OPPENHEIMER  NOODZAKELIJK ALS GEVOLG VAN EERDERE A-NATIONALE KEUZE

LENING OPPENHEIMER NOODZAKELIJK ALS GEVOLG VAN EERDERE A-NATIONALE KEUZE

Dat de regering nu gedwongen wordt om een lening te nemen om de Afobakka dam over te nemen is volgens de PALU het directe gevolg van de slechte onderhandelingen met Suralco. Volgens de Brokopondo Overeenkomst (BO) moest de dam overgedragen worden op het moment dat Suralco stopte met haar bauxietontginning en -verwerking. En dat was reeds in 2015. Maar doordat de regering nu akkoord is gegaan om vier jaren later de dam over te nemen betekent het dat zij heeft toegestaan dat Suralco van bauxietontginner overging tot het verdienen van veel geld met elektriciteitsleveranties aan Suriname. Dat nu een lening […] Read more

WIJZIGING WET OP STAATSSCHULD MOET GRONDIGER

WIJZIGING WET OP STAATSSCHULD MOET GRONDIGER

De wijzigingen van de Wet op de Staatsschuld hebben een maatschappelijke discussie op gang gebracht met twee schijnbare erg tegengestelde standpunten. Enerzijds vindt men dat de Minister van Financien bestraft moet worden nu het leningenplafond overtreden is en die mogelijkheid in de wet gehandhaafd moet blijven. En anderzijds is de NDP-fractie met een initiatief gekomen om de strafbaarstelling van de Minister van Financien te schrappen uit de wet omdat ‘dat niet zou werken’. De PALU is van mening dat beide standpunten gelijk dan wel ongelijk hebben omdat ze beide zich baseren op de huidige wet op de Staatschuld die grote […] Read more

WAAR HOUDEN DE REVOLUTIONAIRE KADERS ZICH SCHUIL?

WAAR HOUDEN DE REVOLUTIONAIRE KADERS ZICH SCHUIL?

Het begint zo langzamerhand voor iedereen steeds duidelijker te worden dat nu ook de NDP, in navolging van de Oude Politiek, volledige uitverkoop houdt van het Surinaamse belang. Want, terwijl vele jongeren smachten naar werk. Terwijl veel hoogopgeleide jonge Surinamers werkloos thuis zitten en sommigen uit pure ellende wegtrekken naar het buitenland. Terwijl Surinaamse landbouwers hals reikend uitkijken naar financiële ondersteuning en leningen tegen betaalbare rentes en andere voorzieningen om hun onderneming een boost te geven. Terwijl vele, zeer capabele Surinaamse deskundigen niet worden betrokken in de planning van het beleid en de uitvoering daarvan. Terwijl de agrarische sector met […] Read more

AKIEMBOTO PROBEERT SPOREN VAN UITVERKOOP AAN ALCOA TE WISSEN

AKIEMBOTO PROBEERT SPOREN VAN UITVERKOOP AAN ALCOA TE WISSEN

De ALCOA-deal zit erop en de regering is erin geslaagd om de schade voor de multinational tot het minimum te beperken, en wel ten koste van ons Surinamers. Aan minister Akiemboto is nu kennelijk de taak om de sporen van de uitverkoop en van het verraad aan de Surinaamse zaak uit te wissen. Hij ziet de vervulling van deze missie vooral in het stichten van zoveel mogelijk verwarring over van alles en nog wat en door meer vragen op te roepen dan hij beantwoordt. Iedereen, elke regering heeft volgens zijn redenering in de relatie met ALCOA fouten gemaakt. Kennelijk heeft […] Read more